USC » Research » Notices
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Guide of Calls
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
PROCEDEMENTO
Recoñecemento de categorías sobre protección dos animais de experimentación
Published: 31/07/2017

A Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, que ostenta as competencias en materia de experimentación animal, ven de informar do procedemento para que o persoal acreditado para o uso de animais de experimentación, segundo o RD 1201/2005 (categorías A, B, C, D1 e D2), solicite orecoñecemento da equivalencia ás novas funcións establecidas no RD 53/2013, segundo o contemplado na disposición transitoria primeira da Orde Ministerial ECC/566/2015. Este recoñecemento é necesario para poder manter a capacitación e seguir desenvolvendo actividade no eido da experimentación animal.


Para facilitar este proceso a Vicerreitoría de Investigación e Innovación tramitará, sen custo, as solicitudes do persoal da USC que así o desexe. Para iso os interesados deberán achegar á Oficina de Investigación e Tecnoloxía (Campus de Santiago/Lugo) as acreditacións orixinais das correspondentes categorías de que se dispoña. A Vicerreitoría tramitará unicamente as solicitudes de equivalencia, das que se achegue a acreditación, antes do luns 18 de Setembro de 2017, ás 14,00 h.


Os interesados que o desexen poderán tramitar, de xeito individual, o recoñecemento perante a Consellería de Medio Rural, segundo o procedemento establecido a tal fin. Achegase o procedemento de recoñecemento.

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact