Uniemprende

 

XVII CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS Edición 2019

Os datos persoais contidos no presente documento gozan da protección prevista no Título II da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. En cumprimento da mencionada lei, os datos que nos proporcione serán incluídos nun arquivo responsabilidade do Programa de Creación de Empresas da Universidade de Santiago de Compostela, con domicilio en Edificio Emprendia, s/n; Campus Vida, 15782-Santiago de Compostela. A súa inclusión ten como finalidade a correcta xestión daquelas accións formativas nas que participe e o envío de información das actividades de formación realizadas pola entidade. Para os efectos da mencionada Lei Orgánica, recoñezo que fun informado, declaro a exactitude e veracidade dos datos contidos no presente documento e autorizo a súa utilización para os efectos da xestión administrativa a efectuar pola entidade organizadora do curso.

Lei de protección de datos
Dou o meu consentimento para o tratamento dos datos proporcionados de acordo coa lexislación vixente.

Formulario de inscrición

Datos

* Campos obrigatorios