USC » Research » Investigation » Research-Groups » Standard search engine
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-1481 - WAVEFRONT SENSORS AND MICROOPTICS   []

Group info
Code: GI-1481
Short Name: Opto-sensing
Name: Wavefront Sensors and Microoptics
Department: Departamento de Física Aplicada
Contact: Telf.

Research field
 • Microoptics
 • Wavefront sensors
 • Metrology and testing
 • Optical Tomography
 • Physics of vision
 • Nonlinear Optics
 • Light Pollution
Technology services
 • Microoptical component fabrication (microlenses, microprisms, other phase elements)
 • Development of optical metrology applications, including displacement and position control and turbulent media analysis.
 • Development of systems for testing of homogeneous and gradient-index optical elements
 • Design and fabrication of aberrometers and fabrication of customized lenses in photoresist for the compensation of ocular aberrations
 • Educational courses: wavefront estimation with slope or curvature sensors, metrological applications, principles of ocular aberrometry, restoration of turbulence-degraded images, optical tomography, fabrication and testing of microoptical components.
Key words
 • Wavefront sensors; eye aberrometry; adaptive optics; microoptics; metrology; tomography; nonlinear optics.
Researchers
Name Position PIID ORCID Contact:
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
From: To:
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact