USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Emprego » Contratos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Contratos de investigación
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Contratos de investigación da USC

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Axudas predoutorais IDIS 2020

Estado: Aberta
Resume:

O IDIS convoca 8 axudas para a realización da tese de doutoramento no marco dos grupos de investigación do Instituto.

O obxecto destas axudas é a formación de investigadores no ámbito da Biomedicina e Ciencias da Saúde, mediante a concesión, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, de axudas predoutorais para a realización de teses de doutoramento no marco dos Grupos de Investigación pertencentes ao Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).


Entidade Convocante: Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS)
Publicado en: Outros
Prazo: 06/11/2020 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 15/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 26/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-10/2020: contrato a xornada parcial dun investigador para o proxecto de investigación: Axuda ao deseño dun intercambiador auga de mar/auga desionizada

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

1 contrato a xornada parcial como investigador/a para o proxecto de investigación "axuda ao deseño dun intercambiador auga de mar/auga desionizada", no marco do contrato entre ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial) e unha empresa do sector naval.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 14/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-9/2020: contrato a xornada completa como investigador junior para o proxecto de investigación no marco do contrato entre ITMATI e unha empresa do sector da enerxía

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Licenciados/ as, Enxeñeiros/ as, Graduados/ as con Másteres relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñería e a Informática. Os candidatos non deben ter experiencia laboral previa no grupo de cotización 01 para o que se convoca a praza.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 13/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


XVII de los Premios de Investigación Burdinola Sociedade Cooperativa

Estado: Aberta
Resume:

Este ano o premio vira ao redor da Nanotecnoloxía. En particular valoraranse os traballos presentados con achegas de excelencia na Investigación de Avances en Biomedicina Personalizada e Rexenerativa.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


V Convocatoria Tecnoloxías Accesibles INDRA - Fundación Universia

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

INDRA e FUNDACIÓN UNIVERSIA convocan estas axudas económicas para a realización de Proxectos de innovación e desenvolvemento de Tecnoloxías Accesibles que teñan por finalidade o desenvolvemento de calquera produto (incluíndo dispositivos, equipos, instrumentos e software) que poida ser utilizado por, ou para persoas con discapacidade.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 14/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas e subvencións para financiar escavacións arqueolóxicas no exterior, dentro do plan establecido polo Instituto del Patrimonio Cultural de España

Estado: Aberta
Resume:

- A esta convocatoria de axudas poderán acudir persoas xurídicas sen ánimo de lucro do sector público ou privado.

- A axuda convocada está destinada a realizar proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior. Serán obxecto de atención prioritaria aqueles proxectos de investigación e intervención integral que se propoñan no marco dos acordos de cooperación cultural asinados polo Estado español co país onde se vai desenvolver o proxecto.

- Prazo de presentación de solicitudes do 14/10/2020 ao 14/11/2020.

- As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria


Entidade Convocante: Instituto del Patrimonio Cultural de España
Publicado en: Outros
Prazo: 14/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións

Estado: Aberta
Resume:

Pola  presente  resolución  convócanse  para  o  exercicio  2020,  en  réxime  de  concorrenciacompetitiva, 21 proxectos de investigación, divulgación e docencia para a Cátedra Institucionalda USC do Camiño de Santiago e as Peregrinacións.

O  financiamento  da  presente  convocatoria,  por  un  importe  máximo  de  63.000 €,  efectuarase con  cargo  a  partida  orzamentaria  5075.4326.22900 da Cátedra  do  Camino  de  Santiago  e  as  Peregrinacións. 

Con cargo a este importe financiaranse 21 proxectos   para a Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, cun financiamento máximo de 3.000 euros por proxecto.

ver convocatoria


Entidade Convocante: Cátedra do Camino de Santiago e as Peregrinacións
Publicado en: Outros
Prazo: 23/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
(Non enviar Currículos a esta dirección)
María de los Ángeles Pardal Campaña
881 816 234
mariadelosangeles.pardal@usc.es
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto