USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Emprego » Contratos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2022)
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2021)
Contratos de investigación
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Contratos de investigación da USC

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Convocatoria internacional MOPGA (Make Our Planet Great Again)

Estado: Aberta
Resume:

A sexta edición dese programa outorgará 40 bolsas a mozos investigadores que desexen realizar unha estancia en Francia durante 1 ano (importe mensual de 2 500€).

Requisitos:

- Empezar a súa estancia en Francia a partir de setembro de 2023.
- Non ter a nacionalidade francesa e non vivir en Francia despois do 1 de setembro de 2022.
- Obter o seu título de doutoramento hai menos de 5 anos.
- Cinco temáticas científicas elegibles: Ciencias da Terra; Desenvolvemento sustentable e cambio climático; Transición enerxética; Retos sociais relacionados cos desafíos ambientais; Saúde animal e humana formando parte do concepto "One Health".


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 16/01/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Axudas para incentivar a consolidación investigadora 2022

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxectivo é consolidar a carreira profesional de investigadores, nacionais e estranxeiros, para que poidan desenvolver a súa carreira profesional dentro do SECTI.

Convodatoria


Entidade Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 24/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 08/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria pública 09/2022. Concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador en iniciación no marco de actividades e programas de I+D+i, dos centros singulares CiQUS, CiTIUS e IGFAE, que figuran no anexo desta Resolución, a través do procedemento de contratación ordinaria

Estado: Pechada
Resume: O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 22/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Mobilidade


Axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022

Estado: Pechada
Resume: O obxecto da convocatoria é co-financiar os desprazamentos de persoal investigación vinculado ao Campus Terra, que non conten con outra fonte de financiamento e que se realicen ou que tivesen lugar entre o 1 de xaneiro do 2022 e o 15 de novembro de 2022.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 04/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Axudas para Redes de Investigación en Ciencias do Deporte 2023

Estado: Aberta
Resume:

As Redes de Investigación en Ciencias do Deporte pretenden promover a complementariedade de capacidades e recursos de investigación existentes entre grupos de investigación e xestores de distintas institucións e, deste xeito, contribuír á xeración de sinerxias de redes en ámbitos estratéxicos e novos para o conxunto do sistema deportivo español.

As Redes de Investigación están encamiñadas á creación e dinamización de Redes temáticas constituídas por investigadores encadrados na mesma ou similar área temática de coñecemento, así como por investigadores con obxectivos comúns que requiren unha aproximación multidisciplinar.


Entidade Convocante: Ministerio de Cultura y Deporte
Publicado en: Outros
Prazo: 07/12/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a investigación en cancro AECC 2023

Estado: Aberta
Resume: o obxectivo de impulsar a investigación desde os comezos da carreira investigadora ata o desenvolvemento de grandes proxectos en cancro, cubrindo así todas as necesidades da comunidade científica sexa cal for a etapa profesional e sempre co paciente no centro.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaV Edición de BFFood

Estado: Aberta
Resume:

Business Factory Food (BFFood), a aceleradora vertical do sector alimentario de Galicia impulsada pola Xunta de Galicia e dinamizada polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) da cal e socia a USC, busca proxectos innovadores de emprendemento para formar parte da súa V Edición.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 20/12/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
(Non enviar Currículos a esta dirección)
María de los Ángeles Pardal Campaña
881 816 234
mariadelosangeles.pardal@usc.gal
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto