USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Emprego » Contratos
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Contratos de investigación
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Contratos de investigación da USC

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Programa Europeo de bolsas para formación en Avaliación de Riscos Alimentarios (EU-FORA) 2018/2019

Estado: Aberta
Resume:

EU- FORA é unha oportunidade única para os científicos novos da UE e a  AELC. O programa ofrece aos candidatos motivados a ampliación dos seus coñecementos e experiencia práctica na avaliación de riscos de seguridade alimentaria.

O obxectivo principal do programa é a avaliación de riscos químicos e  microbiológicos. Está dirixido a profesionais dos campos: bioloxía molecular, bioloxía,  microbiología, veterinaria / medicina humana, agronomía / ciencias agrícolas, bioquímica, química, ciencias ambientais, tecnoloxía de alimentos ou toxicoloxía.

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-european-food-risk-assessment-fellowship-programme-2020-196


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/01/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaBolsas Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais 2020

Estado: Aberta
Resume:

As Bolsas Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais Fundación BBVA están destinadas a apoiar o desenvolvemento de proxectos persoais de investigadores e creadores culturais en estadios intermedios da súa carreira, de entre 30 e 45 anos e cunha produción científica, tecnolóxica ou cultural altamente innovadora e con residencia en España, nos termos previstos nas bases.

Bases da convocatoria e formulario de solicitude: www.redleonardo.es e www.fbbva.es


Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 18/03/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaUCLA-Santander WX: Entrepreneurial Excellence for Strategic Growth

Estado: Aberta
Resume:

UCLA-Santander WX prepares female entrepreneurs for long-term success by applying fundamental concepts of business, strategy, & leadership.

Dirixida a: Emprendedores.

Que vivan en: Cualquier país.


Entidade Convocante: Santander X
Publicado en: Outros
Prazo: 1/02/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 1/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 23/01/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria contratación persoal proxecto Spin_Up

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal, para a súa contratación temporal, para colaborar na realización das actividades que figuran no anexo 1 da presente convocatoria.


O persoal contratado colaborará e traballará específicamente no proxecto para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación no Programa de Cooperación Transfronteiriza INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 co financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/01/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


XXI Premios de Investigación en Medicina do Deporte Liberbank

Estado: Aberta
Resume:

Os premios teñen por obxecto recoñecer publicamente o labor realizado por persoal investigador e incentivar as iniciativas de investigación de excelencia no ámbito da Medicina e Ciencias do Deporte.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 28/02/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria do Instituto de Salud Carlos III - 2020 - AES 2020 (Acción estratéxica en Saúde)

Estado: Aberta
Resume:

Resolución da Dirección do Instituto de Saúde Carlos III O.A., M.P., pola que aproba a convocatoria para o ano 2020 mediante tramitación anticipada da concesión de axudas da Acción Estratéxica de Saúde 2017-2020.

Para poder garantir a presentación de solicitudes en prazo, débese ter en conta os siguientes prazos internos:

-Proxectos de investigación en saúde (Modalidade Proxectos de investigación en saúde): 21 de xaneiro ao 13 de febreiro do 2020. PRAZO INTERNO REMATA O 10 DE FEBREIRO.

-Proxectos de investigación en saúde (Modalidade Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico en saúde): 28 de xaneiro ao 20 de febreiro do 2020. PRAZO INTERNO REMATA O 17 DE FEBREIRO.

Link de interese: https://sede.isciii.gob.es/


Entidade Convocante: Instituto de Salud Carlos III
Publicado en: Outros
Prazo: 20/02/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación

Estado: Aberta
Resume:

Código de procedemento PR803D:

– Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento.

– Universidades.

– Empresas e organizacións empresariais.

– Sindicatos.

– Comunidades galegas no exterior.

– Outros axentes sociais ou entidades que teñan entre os seus fins a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento.

ver pdf


Entidade Convocante: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 14/02/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
(Non enviar Currículos a esta dirección)
María de los Ángeles Pardal Campaña
881 816 234
mariadelosangeles.pardal@usc.es
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto