USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Emprego » Contratos
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Contratos de investigación
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Contratos de investigación da USC

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


XV Bolsa FERO en Investigación Oncolóxica Traslacional

Estado: Aberta
Resume:
Co obxectivo de promover a investigación oncolóxica en España. Bolsa por unha contía de 80.000€ que se outorgará ao mellor proxecto de investigación oncolóxica traslacional, que se prevexa desde a data de resolución. Os proxectos de investigación han de estar baseados en ideas orixinais. Este ano, ademais da bolsa xeral, entregarase unha bolsa extraordinaria para un proxecto en cancro de mama.
 
Este ano a convocatoria da Bolsa presenta unha importante novidade, xa que se avaliará nun proceso de 2 fases. Na primeira deberase presentar unha proposta curta, baseándose no persoal adxunto, e os proxectos seleccionados deberán presentar propostas completas (seguindo indicacións futuras) nunha segunda fase. A primeira fase de avaliación ábrese hoxe 4 de xullo e pecharase o próximo 24 de agosto de 2018.
 
A bolsa otorgarase por un xurado presidido polo Dr. Andrés Cervantes e un panel de investigadores formado polos Dres. Joaquín Arribas, José Baselga, Arkaitz Carracedo, Luís Paz-Ares, Laura Soucek, Josep Tabernero, Aleix Prat, Javier Cortés, Judith Balmaña e as dúas últimas gañadoras da Bolsa as Dras. Berta López Sánchez- Laorden e Alena Gros.
 
O acto de entrega da 15ª edición da Bolsa FERO terá lugar o 3 de Decembro de 2018 en Madrid.

Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 24/08/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatorias Axudas Propias 2018

Estado: Aberta
Resume:

A Vicerreitoría de Investigación e Innovación anuncia a apertura de duas convocatórias de apoio á actividade de investigación e produción científica para a súa execución o ano 2018, unha Convocatoria de Axudas Xerais á Investigación dirixida a financiar necesidades de gasto singular e a publicación en aberto, e unha segunda Convocatoria de axudas específicas á investigación nos Campus de especialización Campus Terra e Campus da Cidadanía

Ambas convocatorias están cofinanciadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública 8/2018 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 19/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública 7/2018 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 21/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


III Premio Cátedra AgroBank a Mellor Tese Doutoral 2018

Estado: Aberta
Resume:

A Cátedra AgroBank convoca o III Premio Cátedra AgroBank á mellor Tese Doutoral para recoñecer a investigación levada a cabo en agricultura, gandería ou alimentación, en sentido amplo, especialmente nos ámbitos da innovación, calidade ou seguridade agroalimentaria, premiando aquela tese que supoña un avance significativo no coñecemento neste campo.

Poderán optar ao premio todos aqueles doutores, de calquera nacionalidade, que defendesen a súa tese doutoral en calquera das universidades españolas entre o 1 de novembro de 2017 e o 31 de outubro de 2018, obtendo a máxima cualificación (sobresaliente cum laude). Non poderán concursar as teses que se presentaron a un premio similar e aínda non estea resolto, nin as que fosen premiadas por calquera outra institución. Exclúese deste criterio o Premio Extraordinario de Doutoramento outorgado pola universidade.


Entidade Convocante: Asuntos Exteriores e Cooperación
Publicado en: Outros
Prazo: 03/12/2018 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaII Convocatoria de axudas Cátedra AgroBank

Estado: Aberta
Resume:

Dotar aos grupos de investigación españois dunha axuda para poder iniciar a transferencia do coñecemento de descubrimentos ou invencións que se atopen nun estado avanzado de desenvolvemento ao sector produtivo agroalimentario, co concurso dunha empresa interesada en implementar os devanditos avances do coñecemento.

Bases da convocatoria


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 16/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Unidades mixtas de investigación 2018

Estado: Aberta
Resume:

A creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación, como instrumento favorecedor da cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

(código de procedemento IN853A)

Convocatoria


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 06/08/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaIII Convocatoria de axudas a proxectos de investigación en Tecnoloxías Accesibles Indra-Fundación Universia

Estado: Aberta
Resume:

Os proxectos deben estar dirixidos ao desenvolvemento de software, dispositivos, instrumentos ou equipos que poidan ser utilizados por persoas con discapacidade, co fin de facilitar a súa actividade e participación na sociedade ou favorecer o seu acceso ao emprego.

Entre os criterios requiridos, destaca a excelencia tecnolóxica da solución, a súa viabilidade e transferencia real a produtos ou servizos que aínda non existan no mercado, a súa utilidade práctica nunha contorna real de inclusión laboral e o alcance do seu impacto, segundo o número de posibles beneficiarios e a posibilidade de internacionalizar a idea, ademais do seu nivel de innovación.

Tamén se terá en conta que o produto ou servizo proposto sexa gratuíto ou teña un custo reducido para os usuarios finais, así como que a solución sexa open source, é dicir, que utilice código de programación aberto, de forma que facilite a súa modificación e adaptación posterior.

A resolución darase a coñecer o 3 de decembro, coincidindo co Día Internacional das Persoas Con Discapacidade, onde se recoñecerá a tres proxectos como gañadores desta III Convocatoria http://www.tecnologiasaccesibles.com


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/10/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
(Non enviar Currículos a esta dirección)
María de los Ángeles Pardal Campaña
881 816 234
mariadelosangeles.pardal@usc.es
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto