USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Contratos Laborais » Sen clasificación


ITMATI-OT-08-2018: Dos contratos como investigadores/as para el experimento OTEAre

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

MÉRITOS Y REQUISITOS A VALORAR:

  • Formación y experiencia general a valorar (40 puntos, todas las aportaciones deben estar documentadas).
  • Expediente académico del grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería, máster y/o doctorado. Se valorará el grado de afinidad de las titulaciones del candidato/a con el área de estadística e investigación operativa.
  • Experiencia previa en análisis y programación de algoritmos matemáticos y/o estadísticos.
  • Conocimientos avanzados y experiencia previa en el uso de los lenguajes de programación R y Python.
  • Conocimientos avanzados de inglés.
  • Conocimientos y experiencia adicional y específica a valorar (35 puntos, todas las aportaciones deben estar documentadas).
  • Conocimientos y experiencia previa en computación estadística, minería de datos, Big Data y machine learning.
  • Conocimientos y experiencia previa en procesamiento de grandes bases de datos: Hadoop, Spark, SparkR (R on Spark), Cassandra, etc.
  • Entrevista personal (25 puntos).
  • Los candidatos/as seleccionados/as de acuerdo con los criterios anteriores serán convocados/as a una entrevista personal. Se entrevistará al menos a los tres candidatos/as mejor valorados/as.

Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 13/06/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Voltar

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto