Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Buscador estándar
Buscador avanzado
Normativa
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Oferta de prazas USC. Programa Ramón y Cajal 2017

BFS - Biología Fundamental y de Sistemas

050 - Bioloxía Celular

Contacto: Rodicio Rodicio, María Celina (mcelina.rodicio@usc.es)
Área de coñecemento: 050 - Bioloxía Celular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioloxía Funcional
Centro de traballo: Facultade de Bioloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

BMED - Biomedicina

310 - Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Contacto: Gómez Amoza, José Luis (joseluis.gomez.amoza@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1645 - I+D EN FORMAS DE DOSIFICACION E SISTEMAS DE LIBERACION DE MEDICAMENTOS

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Facultade de Farmacia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Torres López, María Dolores Ramona (dolores.torres@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1643 - NANOTECNOLOGÍAS APLICADAS O DISEÑO DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

315 - Farmacoloxía

Contacto: Loza García, María Isabel (mabel.loza@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1685 - Bioloxía de membranas e mecanismos de transducción de sinais en farmacoloxía aplicada.

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Campos Toimil, Manuel (manuel.campos@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1683 - Farmacoloxía das enfermidades crónicas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

320 - Filoloxía Alemá

Contacto: Campos Toimil, Manuel (manuel.campos@usc.es)
Departamento: 2196 - Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

BVA - Biología vegetal y animal, ecología

819 - Zooloxía

Contacto: Iglesias Piñeiro, Francisco Javier (fjavier.iglesias@usc.es)
Área de coñecemento: 819 - Zooloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Centro de traballo: Facultade de Bioloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

CS - Ciencias sociales

105 - Comunicación Audiovisual e Publicidade

Contacto: López García, Xosé (xose.lopez.garcia@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1641 - Novos Medios (Tendencias, Cibermedios, Impresos)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Ciencias da Comunicación
Centro de traballo: Facultade de Ciencias da Comunicación
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

ED - Ciencias de la educación

215 - Didáctica e Organización Escolar

Contacto: Gewerc Barujel, Adriana (adriana.gewerc@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1439 - Grupo de investigación Stellae

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Centro de traballo: Facultade de Ciencias da Educación
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

FFI - Filología y Filosofía

585 - Lóxica e Filosofía da Ciencia

Contacto: Martínez Vidal, María de la Concepción (mconcepcion.martinez@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2046 - Episteme

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Filosofía e Antropoloxía
Centro de traballo: Facultade de Filosofía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

FI - Física y ciencias del espacio

390 - Física Atómica, Molecular e Nuclear

Contacto: Benlliure Anaya, José (j.benlliure@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1493 - Grupo Experimental de Núcleos e Partículas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Saborido Silva, Juan José (juan.saborido@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1490 - Grupo de Física de Altas Enerxías

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

405 - Física Teórica

Contacto: Miramontes Antas, José Luis (jluis.miramontes@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2033 - Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Salgado López, Carlos Alberto (carlos.salgado@usc.es)
Instituto de investigación: 6060 - Instituto Galego de Física de Altas Enerxías

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

647 - Óptica

Contacto: Bao Varela, María del Carmen (carmen.bao@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1479 - Photonics4Life

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Optica e Optometría
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

IEL - Ingeniería eléctrica, electrónica y automática

035 - Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Contacto: Fernández Rivera, Francisco Manuel (ff.rivera@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1638 - Arquitectura de Computadores

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

INF - Ciencias de la computación y tecnología informática

075 - Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Contacto: García Loureiro, Antonio Jesús (antonio.garcia.loureiro@usc.es)
Departamento: 2151 - Departamento de Electrónica e Computación

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Félix Lamas, Paulo (paulo.felix@usc.es)
Instituto de investigación: 2005 - Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

MTM - Matemáticas

015 - Análise Matemática

Contacto: Nieto Roig, Juan José (juanjose.nieto.roig@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1561 - Ecuacións diferenciais non lineares

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización
Centro de traballo: Facultade de Matemáticas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

265 - Estatística e Investigación Operativa

Contacto: González Manteiga, Wenceslao (wenceslao.gonzalez@usc.es)
Departamento: 21B1 - Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización
Centro de traballo: Facultade de Matemáticas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Cadarso Suárez, Carmen María (carmen.cadarso@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2127 - Grupo Interdisciplinar de bioestatística

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización
Centro de traballo: Facultade de Medicina e Odontoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

QMC - Química

755 - Química Física

Contacto: Taboada Antelo, Pablo (pablo.taboada@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2055 - Grupo de Física de Coloides y Polímeros

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

760 - Química Inorgánica

Contacto: Vila Abad, José Manuel (josemanuel.vila@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1581 - Química Macrocíclica e Organometálica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Vila Abad, José Manuel (josemanuel.vila@usc.es)
Departamento: 2146 - Departamento de Química Inorgánica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

765 - Química Orgánica

Contacto: González Bello, Concepción (concepcion.gonzalez.bello@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2155 - Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Orgánica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Mascareñas Cid, José Luis (joseluis.mascarenas@usc.es)
Instituto de investigación: 2002 - Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Orgánica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Mouriño Mosquera, Antonio (antonio.mourino@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2105 - DESEÑO, SÍNTESE E EVALUACIÓN MÉDICA DE COMPOSTOS BIOACTIVOS E NOVOS MATERIAIS

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Orgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TM - Ciencia y tecnología de materiales

240 - Edafoloxía e Química Agrícola

Contacto: Guitián Rivera, Francisco (francisco.guitian@usc.es)
Instituto de investigación: 6035 - Instituto de Cerámica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
Centro de traballo: Escola Técnica Superior de Enxeñaría
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

247 - Electromagnetismo

Contacto: Baldomir Fernández, Daniel (daniel.baldomir@usc.es)
Departamento: 2134 - Departamento de Física Aplicada

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Baldomir Fernández, Daniel (daniel.baldomir@usc.es)
Área de coñecemento: 247 - Electromagnetismo

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

385 - Física Aplicada

Contacto: Prieto Estévez, Gerardo (xerardo.prieto@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1477 - Grupo de Biofísica e Interfases

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Fernández Pérez, Josefa (josefa.fernandez@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1488 - Grupo de Nanomateriais, Fotónica e Materia Blanda

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

755 - Química Física

Contacto: López Quintela, Manuel Arturo (malopez.quintela@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1470 - Magnetismo e Nanotecnoloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Física
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TQ - Tecnología Química

750 - Química Analítica

Contacto: Lores Aguín, Marta (marta.lores@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2085 - Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...


34 prazas ofertadas.
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto