Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Buscador estándar
Buscador avanzado
Normativa
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Oferta de prazas USC. Programa Ramón y Cajal 2016

AGR - Agricultura

412 - Fisioloxía Vexetal

Contacto: Zarra Cameselle, Ignacio (ignacio.zarra@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1208 - Biotecnoloxia

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioloxía Funcional
Centro de traballo: Facultade de Bioloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

BFS - Biología Fundamental y de Sistemas

050 - Bioloxía Celular

Contacto: Rodicio Rodicio, María Celina (mcelina.rodicio@usc.es)
Área de coñecemento: 050 - Bioloxía Celular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioloxía Funcional
Centro de traballo: Facultade de Bioloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

060 - Bioquímica e Bioloxía Molecular

Contacto: González Blanco, Miguel (miguel.gonzalez.blanco@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2119 - Mecanismos moleculares da enfermedade

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Mascareñas Cid, José Luis (joseluis.mascarenas@usc.es)
Instituto de investigación: 2002 - Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

BMED - Biomedicina

060 - Bioquímica e Bioloxía Molecular

Contacto: Varela Calviño, Rubén (ruben.varela@usc.es)
Departamento: 2111 - Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular
Centro de traballo: Facultade de Farmacia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

310 - Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Contacto: Torres López, María Dolores Ramona (dolores.torres@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1643 - NANOTECNOLOGÍAS APLICADAS O DISEÑO DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

315 - Farmacoloxía

Contacto: Campos Toimil, Manuel (manuel.campos@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1683 - Farmacoloxía das enfermidades crónicas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

410 - Fisioloxía

Contacto: Arce Vázquez, Víctor Manuel (victor.arce@usc.es)
Departamento: 2113 - Departamento de Fisioloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Fisioloxía
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

COM - Tecnología electrónica y de las comunicaciones

035 - Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Contacto: Félix Lamas, Paulo (paulo.felix@usc.es)
Instituto de investigación: 2005 - Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

CS - Ciencias sociales

010 - Análise Xeográfica Rexional

Contacto: Lois González, Rubén Camilo (rubencamilo.lois@usc.es)
Departamento: 2140 - Departamento de Xeografía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Xeografía
Centro de traballo: Facultade de Xeografía e Historia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

030 - Antropoloxía Social

Contacto: Mariño Ferro, Xosé Ramón (joseramon.marino@usc.es)
Área de coñecemento: 030 - Antropoloxía Social

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Filosofía e Antropoloxía
Centro de traballo: Facultade de Filosofía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

CT - Ciencias de la Tierra

240 - Edafoloxía e Química Agrícola

Contacto: Silva Hermo, Benita María (benita.silva@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1243 - Grupo de estudios medioambientais aplicados ó patrimonio natural e cultural

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
Centro de traballo: Facultade de Farmacia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

395 - Física da Materia Condensada

Contacto: Pérez Muñuzuri, Vicente (vicente.perez.munuzuri@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1896 - Grupo de Física Non Lineal

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

DER - Derecho

125 - Dereito Administrativo

Contacto: Nogueira López, María da Alba (alba.nogueira@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2077 - Rede de investigación en igualdade, dereitos e Estado social

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado
Centro de traballo: Facultade de Dereito
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

ED - Ciencias de la educación

215 - Didáctica e Organización Escolar

Contacto: Gewerc Barujel, Adriana (adriana.gewerc@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1439 - Grupo de investigación Stellae

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Centro de traballo: Facultade de Ciencias da Educación
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

805 - Teoría e Historia da Educación

Contacto: Lorenzo Moledo, María del Mar (mdelmar.lorenzo@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1790 - ESCOLA CULTURA

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Centro de traballo: Facultade de Ciencias da Educación
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

FFI - Filología y Filosofía

360 - Filoloxía Románica

Contacto: Brea López, María Mercedes (mercedes.brea@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1350 - Románicas (Filoloxía, Literatura medieval)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Filoloxía Galega
Centro de traballo: Facultade de Filoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

583 - Literatura Española

Contacto: Santos Zas, Margarita (margarita.santos@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1374 - Grupo de Investigación Valle-Inclán da Universidade de Santiago

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral
Centro de traballo: Facultade de Filoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

585 - Lóxica e Filosofía da Ciencia

Contacto: Martínez Vidal, María de la Concepción (mconcepcion.martinez@usc.es)
Área de coñecemento: 585 - Lóxica e Filosofía da Ciencia

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Filosofía e Antropoloxía
Centro de traballo: Facultade de Filosofía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

FI - Física y ciencias del espacio

390 - Física Atómica, Molecular e Nuclear

Contacto: Saborido Silva, Juan José (juan.saborido@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1490 - Grupo de Física de Altas Enerxías

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Salgado López, Carlos Alberto (carlos.salgado@usc.es)
Departamento: 21A8 - Departamento de Física de Partículas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

405 - Física Teórica

Contacto: Miramontes Antas, José Luis (jluis.miramontes@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2033 - Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

647 - Óptica

Contacto: Liñares Beiras, Jesús (suso.linares.beiras@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1484 - Grupo de Óptica-Fotónica Integrada, Febras Ópticas e Metroloxía Óptica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Optica e Optometría
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

GAN - Ganadería y pesca

660 - Parasitoloxía

Contacto: Paz Silva, Adolfo (adolfo.paz@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2120 - control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Patoloxía Animal
Centro de traballo: Facultade de Veterinaria
Campus adscrición: Lugo
Máis info...

HA - Historia y arte

695 - Prehistoria

Contacto: Fábregas Valcarce, Ramón (ramon.fabregas@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1534 - Grupo de Estudios para a Prehistoria do NW Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Historia
Centro de traballo: Facultade de Xeografía e Historia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

INF - Ciencias de la computación y tecnología informática

035 - Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Contacto: Fernández Rivera, Francisco Manuel (ff.rivera@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1638 - Arquitectura de Computadores

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

075 - Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Contacto: Bugarín Diz, Alberto José (alberto.bugarin.diz@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1636 - Grupo de Sistemas Intelixentes

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

570 - Linguaxes e Sistemas Informáticos

Contacto: García Loureiro, Antonio Jesús (antonio.garcia.loureiro@usc.es)
Departamento: 2151 - Departamento de Electrónica e Computación

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Lugo
Máis info...

MTM - Matemáticas

265 - Estatística e Investigación Operativa

Contacto: González Manteiga, Wenceslao (wenceslao.gonzalez@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1914 - Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Análise Matemática, Estatística e Optimización
Centro de traballo: Facultade de Matemáticas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

PS - Psicología

410 - Fisioloxía

Contacto: Señarís Rodríguez, Rosa María (rosa.senaris@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1862 - Fisioloxía celular e molecular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Fisioloxía
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

730 - Psicoloxía Básica

Contacto: Fraga Carou, Isabel (isabel.fraga@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1842 - Procesos cognitivos e conduta

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía
Centro de traballo: Facultade de Psicoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

740 - Psicoloxía Social

Contacto: Sabucedo Cameselle, José Manuel (josemanuel.sabucedo@usc.es)
Departamento: 2132 - Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía
Centro de traballo: Facultade de Psicoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

QMC - Química

760 - Química Inorgánica

Contacto: Vila Abad, José Manuel (josemanuel.vila@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1581 - Química Macrocíclica e Organometálica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Maneiro Maneiro, Marcelino (marcelino.maneiro@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1584 - Química Bioinorgánica e Supramolecular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Vila Abad, José Manuel (josemanuel.vila@usc.es)
Departamento: 2146 - Departamento de Química Inorgánica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

765 - Química Orgánica

Contacto: Granja Guillán, Juan Ramón (juanr.granja@usc.es)
Instituto de investigación: 2002 - Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Orgánica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: González Bello, Concepción (concepcion.gonzalez.bello@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2155 - Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Orgánica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TA - Ciencia y tecnología de alimentos

640 - Nutrición e Bromatoloxía

Contacto: Cepeda Sáez, Alberto (alberto.cepeda@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1628 - Hixiene, Inspección e Control de Alimentos

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro de traballo: Facultade de Veterinaria
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

750 - Química Analítica

Contacto: Cela Torrijos, Rafael (rafael.cela@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1626 - Cromatografía e Quimiometría

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TM - Ciencia y tecnología de materiales

247 - Electromagnetismo

Contacto: Baldomir Fernández, Daniel (daniel.baldomir@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1893 - Laboratorio de Sistemas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

310 - Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Contacto: Álvarez Lorenzo, Carmen Isabel (carmen.alvarez.lorenzo@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1645 - I+D EN FORMAS DE DOSIFICACION E SISTEMAS DE LIBERACION DE MEDICAMENTOS

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Facultade de Farmacia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

385 - Física Aplicada

Contacto: Prieto Estévez, Gerardo (xerardo.prieto@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1477 - Grupo de Biofísica e Interfases

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

395 - Física da Materia Condensada

Contacto: Mosquera Tallón, Víctor (victor.mosquera@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2055 - Grupo de Física de Coloides y Polímeros

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

755 - Química Física

Contacto: Rivadulla Fernández, José Francisco (f.rivadulla@usc.es)
Área de coñecemento: 755 - Química Física

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Física
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TQ - Tecnología Química

555 - Enxeñaría Química

Contacto: Lema Rodicio, Juan Manuel (juan.lema@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1613 - Biotecnoloxía Ambiental

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Enxeñería Química
Centro de traballo: Escola Técnica Superior de Enxeñaría
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

750 - Química Analítica

Contacto: Lores Aguín, Marta (marta.lores@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2085 - Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...


46 prazas ofertadas.
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto