Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Buscador estándar
Buscador avanzado
Normativa
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Oferta de prazas USC. Programa Ramón y Cajal 2016

AGR - Agricultura

412 - Fisioloxía Vexetal

Contacto: Zarra Cameselle, Ignacio (ignacio.zarra@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1208 - Biotecnoloxia

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioloxía Funcional
Centro de traballo: Facultade de Bioloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

BFS - Biología Fundamental y de Sistemas

050 - Bioloxía Celular

Contacto: Rodicio Rodicio, María Celina (mcelina.rodicio@usc.es)
Área de coñecemento: 050 - Bioloxía Celular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioloxía Funcional
Centro de traballo: Facultade de Bioloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

060 - Bioquímica e Bioloxía Molecular

Contacto: González Blanco, Miguel (miguel.gonzalez.blanco@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2119 - Mecanismos moleculares da enfermedade

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Mascareñas Cid, José Luis (joseluis.mascarenas@usc.es)
Instituto de investigación: 2002 - Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

BMED - Biomedicina

060 - Bioquímica e Bioloxía Molecular

Contacto: Varela Calviño, Rubén (ruben.varela@usc.es)
Departamento: 2111 - Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular
Centro de traballo: Facultade de Farmacia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

310 - Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Contacto: Torres López, María Dolores Ramona (dolores.torres@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1643 - NANOTECNOLOGÍAS APLICADAS O DISEÑO DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

315 - Farmacoloxía

Contacto: Campos Toimil, Manuel (manuel.campos@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1683 - Farmacoloxía das enfermidades crónicas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

410 - Fisioloxía

Contacto: Arce Vázquez, Víctor Manuel (victor.arce@usc.es)
Departamento: 2113 - Departamento de Fisioloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Fisioloxía
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

COM - Tecnología electrónica y de las comunicaciones

035 - Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Contacto: Félix Lamas, Paulo (paulo.felix@usc.es)
Instituto de investigación: 2005 - Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

CS - Ciencias sociales

010 - Análise Xeográfica Rexional

Contacto: Lois González, Rubén Camilo (rubencamilo.lois@usc.es)
Departamento: 2140 - Departamento de Xeografía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Xeografía
Centro de traballo: Facultade de Xeografía e Historia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

030 - Antropoloxía Social

Contacto: Mariño Ferro, Xosé Ramón (joseramon.marino@usc.es)
Área de coñecemento: 030 - Antropoloxía Social

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Filosofía e Antropoloxía
Centro de traballo: Facultade de Filosofía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

CT - Ciencias de la Tierra

240 - Edafoloxía e Química Agrícola

Contacto: Silva Hermo, Benita María (benita.silva@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1243 - Grupo de estudios medioambientais aplicados ó patrimonio natural e cultural

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
Centro de traballo: Facultade de Farmacia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

395 - Física da Materia Condensada

Contacto: Pérez Muñuzuri, Vicente (vicente.perez.munuzuri@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1896 - Grupo de Física Non Lineal

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

DER - Derecho

125 - Dereito Administrativo

Contacto: Nogueira López, María da Alba (alba.nogueira@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2077 - Rede de investigación en igualdade, dereitos e Estado social

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado
Centro de traballo: Facultade de Dereito
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

ED - Ciencias de la educación

215 - Didáctica e Organización Escolar

Contacto: Gewerc Barujel, Adriana (adriana.gewerc@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1439 - Grupo de investigación Stellae

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Centro de traballo: Facultade de Ciencias da Educación
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

805 - Teoría e Historia da Educación

Contacto: Lorenzo Moledo, María del Mar (mdelmar.lorenzo@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1790 - ESCOLA CULTURA

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Centro de traballo: Facultade de Ciencias da Educación
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

FFI - Filología y Filosofía

360 - Filoloxía Románica

Contacto: Brea López, María Mercedes (mercedes.brea@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1350 - Románicas (Filoloxía, Literatura medieval)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Filoloxía Galega
Centro de traballo: Facultade de Filoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

583 - Literatura Española

Contacto: Santos Zas, Margarita (margarita.santos@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1374 - Grupo de Investigación Valle-Inclán da Universidade de Santiago

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral
Centro de traballo: Facultade de Filoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

585 - Lóxica e Filosofía da Ciencia

Contacto: Martínez Vidal, María de la Concepción (mconcepcion.martinez@usc.es)
Área de coñecemento: 585 - Lóxica e Filosofía da Ciencia

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Filosofía e Antropoloxía
Centro de traballo: Facultade de Filosofía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

FI - Física y ciencias del espacio

390 - Física Atómica, Molecular e Nuclear

Contacto: Saborido Silva, Juan José (juan.saborido@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1490 - Grupo de Física de Altas Enerxías

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Salgado López, Carlos Alberto (carlos.salgado@usc.es)
Departamento: 21A8 - Departamento de Física de Partículas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

405 - Física Teórica

Contacto: Miramontes Antas, José Luis (jluis.miramontes@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2033 - Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

647 - Óptica

Contacto: Liñares Beiras, Jesús (suso.linares.beiras@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1484 - Grupo de Óptica-Fotónica Integrada, Febras Ópticas e Metroloxía Óptica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Optica e Optometría
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

GAN - Ganadería y pesca

660 - Parasitoloxía

Contacto: Paz Silva, Adolfo (adolfo.paz@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2120 - control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Patoloxía Animal
Centro de traballo: Facultade de Veterinaria
Campus adscrición: Lugo
Máis info...

HA - Historia y arte

695 - Prehistoria

Contacto: Fábregas Valcarce, Ramón (ramon.fabregas@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1534 - Grupo de Estudios para a Prehistoria do NW Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Historia
Centro de traballo: Facultade de Xeografía e Historia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

INF - Ciencias de la computación y tecnología informática

035 - Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Contacto: Fernández Rivera, Francisco Manuel (ff.rivera@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1638 - Arquitectura de Computadores

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

075 - Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Contacto: Bugarín Diz, Alberto José (alberto.bugarin.diz@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1636 - Grupo de Sistemas Intelixentes

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

570 - Linguaxes e Sistemas Informáticos

Contacto: García Loureiro, Antonio Jesús (antonio.garcia.loureiro@usc.es)
Departamento: 2151 - Departamento de Electrónica e Computación

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Electrónica e Computación
Centro de traballo: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
Campus adscrición: Lugo
Máis info...

MTM - Matemáticas

265 - Estatística e Investigación Operativa

Contacto: González Manteiga, Wenceslao (wenceslao.gonzalez@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1914 - Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Análise Matemática, Estatística e Optimización
Centro de traballo: Facultade de Matemáticas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

PS - Psicología

410 - Fisioloxía

Contacto: Señarís Rodríguez, Rosa María (rosa.senaris@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1862 - Fisioloxía celular e molecular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Fisioloxía
Centro de traballo: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

730 - Psicoloxía Básica

Contacto: Fraga Carou, Isabel (isabel.fraga@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1842 - Procesos cognitivos e conduta

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía
Centro de traballo: Facultade de Psicoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

740 - Psicoloxía Social

Contacto: Sabucedo Cameselle, José Manuel (josemanuel.sabucedo@usc.es)
Departamento: 2132 - Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía
Centro de traballo: Facultade de Psicoloxía
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

QMC - Química

760 - Química Inorgánica

Contacto: Vila Abad, José Manuel (josemanuel.vila@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1581 - Química Macrocíclica e Organometálica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Maneiro Maneiro, Marcelino (marcelino.maneiro@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1584 - Química Bioinorgánica e Supramolecular

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: Vila Abad, José Manuel (josemanuel.vila@usc.es)
Departamento: 2146 - Departamento de Química Inorgánica

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Inorgánica
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

765 - Química Orgánica

Contacto: Granja Guillán, Juan Ramón (juanr.granja@usc.es)
Instituto de investigación: 2002 - Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Orgánica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

Contacto: González Bello, Concepción (concepcion.gonzalez.bello@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2155 - Inhibidores Enzimáticos e Ferramentas Químicas en Bioloxía

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Orgánica
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TA - Ciencia y tecnología de alimentos

640 - Nutrición e Bromatoloxía

Contacto: Cepeda Sáez, Alberto (alberto.cepeda@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1628 - Hixiene, Inspección e Control de Alimentos

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro de traballo: Facultade de Veterinaria
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

750 - Química Analítica

Contacto: Cela Torrijos, Rafael (rafael.cela@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1626 - Cromatografía e Quimiometría

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TM - Ciencia y tecnología de materiales

247 - Electromagnetismo

Contacto: Baldomir Fernández, Daniel (daniel.baldomir@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1893 - Laboratorio de Sistemas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

310 - Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Contacto: Álvarez Lorenzo, Carmen Isabel (carmen.alvarez.lorenzo@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1645 - I+D EN FORMAS DE DOSIFICACION E SISTEMAS DE LIBERACION DE MEDICAMENTOS

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Centro de traballo: Facultade de Farmacia
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

385 - Física Aplicada

Contacto: Prieto Estévez, Gerardo (xerardo.prieto@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1477 - Grupo de Biofísica e Interfases

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física Aplicada
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

395 - Física da Materia Condensada

Contacto: Mosquera Tallón, Víctor (victor.mosquera@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2055 - Grupo de Física de Coloides y Polímeros

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Física de Partículas
Centro de traballo: Facultade de Físicas
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

755 - Química Física

Contacto: Rivadulla Fernández, José Francisco (f.rivadulla@usc.es)
Área de coñecemento: 755 - Química Física

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Física
Centro de traballo: Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

TQ - Tecnología Química

555 - Enxeñaría Química

Contacto: Lema Rodicio, Juan Manuel (juan.lema@usc.es)
Grupo de investigación: GI-1613 - Biotecnoloxía Ambiental

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Enxeñería Química
Centro de traballo: Escola Técnica Superior de Enxeñaría
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...

750 - Química Analítica

Contacto: Lores Aguín, Marta (marta.lores@usc.es)
Grupo de investigación: GI-2085 - Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucions Analíticas

Dpto/centro de adscrición docente: Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro de traballo: Facultade de Química
Campus adscrición: Santiago de Compostela
Máis info...


46 prazas ofertadas.
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto