Uniemprende

XVII CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS (EDICIÓN 2019)
DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


A Universidade de Santiago presenta a decimoseptima edición do Concurso de Ideas dirixido a toda a comunidade universitaria galega (estudantes, graduados, doutorandos, PAS, etc.) que presenten unha idea empresarial innovadora.

Concurso de IDEAS. Outorgaranse 5 premios de 500 €. O prazo de presentación vai dende o día 16 de outubro ata o 15 de novembro de 2019 ás 14:00 horas.

- A inscrición farase electrónicamente enchendo o formulario nesta páxina.

- Para obter máis información, consulte as bases que se amosan a continuación:

 

Bases concurso de Ideas 2019

 

Formulario de inscrición para o Concurso de Ideas 2019