USC » Research » Notices
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
Notices
PROYECTOS DE I+D+I PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL
Resolución de concesión. Proyectos de I+D+I Programación Conjunta Internacional Convocatoria 2018
Published: 24/05/2019

Ven de publicarse a "Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se resuelve la convocatoria de concesión de ayudas a Proyectos de I+D+I Programación Conjunta Internacional, contempladas en el programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Convocatoria 2018".

Resolución de concesión. Convocatoria 2018 (pdf 518.227 KB)

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

INSTITUTO GALEGO DE FÍSICA DE ALTAS ENERXÍAS (IGFAE)
Bolsas de verán para a iniciación á investigación no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)
Published: 23/05/2019

Con data do 23 de maio publicouse no taboleiro de anuncios da Universidade de Santiago de Compostela a Convocatoria de Bolsas de verán para a iniciación á investigación no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE). O obxecto das bolsas, tal e como está recollido na resolución reitoral do 1 de abril de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de verán para a iniciación á investigación, é fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas extracurriculares no marco dun proxecto de investigación. As persoas beneficiarias terán asignado un proxecto de investigación nunha das áreas de investigación do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) que oferta as bolsas, baixo a supervisión dun/ha investigador/a principal. O alumnado adquirirá coñecementos e destrezas na área temática do seu proxecto de investigación e, así mesmo, participará nas súas actividades científicas.

Acceso ao taboleiro

O prazo de presentación de solicitudes do 24 de maio ao 14 de xuño ambos os dous incluidos.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (AES 2019)
Instrucións para subsanar as causas de exclusión ou non admisión da Modalidade en Proyectos de Investigación en Salud (PI 2019)
Published: 23/05/2019

O mércores, 21 de maio de 2019, publicouse na Web do Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a relación provisional de solicitantes admitidos, no admitidos e  desistidos á convocatoria 2019 para la concesión de subvencións de Proxectos de Investigación en Salud (Modalidad en Proyectos de Investigación en Salud (PI 2019)).

INSTRUCIÓNS PARA SUBSANAR AS CAUSAS DE EXCLUSION/NO ADMISION

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

CONVOCATORIA 2019
Axudas á Proxectos, Destinados ao Desenvolvemento de Medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero
Published: 15/05/2019

Con data do 15 de maio publicouse no taboleiro de anuncios da Universidade de Santiago de Compostela a Convocatoria de Axudas á Investigación da Universidade de Santiago de Compostela para a Realización de Proxectos, Destinados ao Desenvolvemento de Medidas do Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero, para no ano 2019.

Información da convocatoria

Prazo: dende o 16 de maio de 2019 ao 31 de maio de 2019 ambos incluidos.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS PARA PUBLICACIÓNS EN ABERTO 2019
Convocatoria de axudas para publicacións en aberto 2019
Published: 14/05/2019

Co obxecto de mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais e incentivar a publicación en aberto nas mais prestixiosas publicacións do JCR, SCOPUS e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia, o Vicerreitorado de Investigación e Innovación publica esta convocatoria de axudas para publicacións en aberto.

Información da convocatoria

Prazos de presentación:

- Prazo 1: entre o 15 de maio e o 31 de maio de 2019 ambos inclusive para os artigos con comunicación de admisión para publicación con anterioridade a esa data.
- Prazo 2: entre o 1 e 20 de outubro de 2019 ambos inclusive para os artigos con comunicación de admisión para publicación con anterioridade a esa data.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

BOLSAS DE VERÁN EN CENTROS SINGULARES DE INVESTIGACIÓN
Listaxe definitiva de aspirantes admitidos na convocatoria de Bolsas de Verán en Centros Singulares de Investigación
Published: 10/05/2019

Con data 9 de maio tivo lugar a publicación no taboleiro electrónico da USC da listaxe definitiva de aspirantes admitidos na convocatoria de Bolsas de Verán en Centros Singulares de Investigación.

Máis información

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

XACOBEO 2021
Expresión de Interese para Congresos Xacobeo 2020-2021
Published: 07/05/2019

Co obxectivo de promover unha posible liña de axudas á organización de Congresos e Reunións Científicas de relevancia susceptibles de ser incluídos e cofinanciados no marco da programación do Xacobeo, o Vicerreitorado de Investigación e Innovación publica esta convocatoria de expresións de interese.

Santiago de Compostela, 07 de maio de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] more

PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+I E RETOS INVESTIGACIÓN
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i e Retos Investigación
Published: 26/04/2019

Con data de 26 de abril publicase na sede electrónica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, as resolucións provisorias do procedemento de concesión de axudas ás convocatorias 2018 de “Proyectos I+D de Generación de Conocimiento” do programa estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I (https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/Propuesta_Resolucion_Provisional_Proyectos_Generacion_Conocimiento_2018_fda.pdf), e de “Retos Investigación” do programa estatal de I+D+i orientada a Los Retos de la Sociedad (https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/PRP_Retos_Investigacion_2018.pdf).

A partir do día seguinte a dita publicación, estará aberto o prazo, para que os/as investigadores/as principais das axudas concedidas provisoriamente, acepten a financiación e as condicións,  deisistan da solicitude ou presenten alegacións.

No caso daquelas axudas para as que non se conceda provisoriamente financiación, os/as investigadores/as poderán presentar alegacións.

As aceptacións, desistimentos e alegacións deberán estar presentadas polo investigador na sede electrónica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, a través de Facilit@, antes das 15 horas do o día 10 de maio.

Unha vez presentado polo/a investigador/a o devandito documento, este/a deberá enviar a cittinfo@usc.es o xustificante co fin de que o representante legal poida validar na dita sede electrónica a solicitude presentada dentro do prazo previsto na resolución.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

PROGRAMAS EUROPEOS DE I+D E DE EDUCACIÓN
Participación das entidades do Reino Unido en programas europeos de I+D e de Educación
Published: 24/04/2019

Ante as dúbidas que xera o BREXIT e como afecta (ou afectará) o mesmo á participación de universidades e outras entidades do Reino Unido nos distintos programas europeos de financiamento da I+D (como H2020) e Educación (como Erasmus+), pode consultar a información actualizada elaborada directamente pola Oficina de Investigación do Reino Unido (UKRO) no seguinte enlace ver información.

Enlace a UKRO: (https://www.ukro.ac.uk/).

Información máis detallada no caso de que non haxa acordo (no-deal) pódese atopar premendo aquí

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN 2019
Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas GRC e GPC
Published: 11/04/2019

Con data 10 de abril saiu na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas das Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e para o 2019.

Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas nas modalidades de GRC e GPC

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26896

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2019
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] more

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL NAS UNIVERSIDADES DO SUG
Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG ano 2019
Published: 09/04/2019

Con data 8 de abril saiu na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas para as axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para o ano 2019.

Ver resolución

Máis infomación

Santiago de Compostela, 09 de abril de 2019
A Oficina de Investigación e Innovación
[+] more

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN 2019
Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas GRC e GPC
Published: 25/03/2019

Con data 25 de marzo saiu na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas para as Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e para o 2019.

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas, grupos de referencia competitiva (GRC)

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluidas, grupos de potencial crecemento (GPC)

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26896

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2019
A Oficina de Investigación e Innovación
[+] more

VER CONFERENCIA-COLOQUIO
Encontro con José Manuel Fernández Labastida, Director de Xestión Científica do Consello Europeo de Investigación (European Research Council-ERC)
Published: 07/03/2019

Poden ver no seguinte enlace http://tv.usc.es/serial/index/id/636 a conferencia-coloquio celebrada o 1 de marzo con José Manuel Fernández Labastida, Director do Departamento de Xestión Científica do Consello Europeo de Investigación, na que presentou os obxectivos e programas da UE en materia de Investigación e Ciencia Excelente.

O European Research Council foi creado pola Unión Europea fai 12 anos para impulsar a ciencia máis innovadora en todos os ámbitos científicos co fin de mellorar o carácter dinámico, a creatividade e a excelencia da investigación europea nas fronteiras do coñecemento, así como axudar a Europa a manter e atraer ás mellores persoas no eido da investigación de calquera nacionalidade. As axudas do ERC son actualmente recoñecidas como unha garantía de excelencia dentro da comunidade científica, e desde o ano 2007 seleccionou ao redor de 9.000 proxectos nos que, na actualidade, entre persoal posdoutoral, predoutoral e de apoio, hai máis de 50.000 persoas traballando e formándose en investigación. Entre os/as beneficiarios/as hai máis de 400 investigadores españois de primeiro nivel  que teñen recibido perto de 700 millóns de euros de financiación dos programas do ERC.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2019
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Published: 27/02/2019

Con data 25 de febreiro saiu na páxina web do Ministerio de Educación a relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

Ver resolución

Máis infomación

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2019
A Oficina de Investigación e Innovación
[+] more


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact