USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
Notices
VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN, TECNOLOXÍAS E SUSTENTABILIDADE
Portal da Investigación da USC
Published: 12/04/2021

A toda a comunidade universitaria,

Dende esta mañá atópase publicado en aberto o Portal da Investigación logo de superar a fase de probas desenvolta nos últimos dous meses. Esta nova ferramenta supón unha clara aposta por difundir, dar visibilidade e transferir á sociedade os resultados das actividades de investigación da nosa institución. Tamén se busca facilitar o acceso ás publicacións e datos de investigación, mellorando as vías de acceso á ciencia en aberto. Finalmente, vai contribuír, a bo seguro, a establecer unha relación entre o financiamento e os seus resultados, realizando un exercicio de transparencia así como a mellorar a visibilidade e o impacto da institución.

Podedes atopar toda a información sobre as funcionalidades do portal, as fontes das publicacións e proxectos, o rol da Biblioteca Universitaria e a Vicerreitoría de Investigación así como outras cuestións na seguinte ligazón.

Do mesmo xeito que se fixo na fase de probas, mantense habilitado un formulario electrónico co obxectivo de que todas/os as/os investigadoras/es da USC poidan enviar suxestións ou correccións.

Cando a evolución da pandemia o permita, agardamos que sexa o máis pronto posible, realizarase unha campaña de fotografía institucional para poder dotar dunha imaxe oficial cada perfil (individual e tamén de grupos/centros/institutos de investigación).

Un saúdo,

Vicente Pérez Muñuzuri

Vicerreitor de Investigación e Innovación

Gumersindo Feijoo Costa

Vicerreitor de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade

[+] more

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN)
Convocatoria contratación PRINCIPIA 2021
Published: 29/03/2021

O obxecto da presente convocatoria é o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismo de investigación en Galicia (Programa Principia).

Guía informativa da convocatoria [pdf - 119 KB]

Data límite para a presentación da declaración de interese remata: 08-04-2021 as 14:00 horas.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria de axudas para o uso das infraestruturas de investigación 2021
Published: 26/03/2021

Esta convocatoria interna ten por obxecto facilitar o acceso aos servizos de uso xeral dependentes da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, tanto nas Unidades da Área de Infraestruturas de Investigación como na Rede de Estacións Biolóxicas (REBUSC), a aqueles grupos de investigación que manteñan unha actividade investigadora acreditada e non dispoñan de financiamento na actualidade.

Información da convocatoria [pdf - 232 KB]

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA E DO PRAZO INTERNO DA USC
Subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convención, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia (modificación prazos)
Published: 12/03/2021

Publicouse no DOG a resolución 11 de marzo de 2021 pola que se modifica a Resolución do 3 de febreiro do 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022.

Con motivo desta resolución, na que se recollen algunhas modificacións, establecese un novo prazo de presentación de solicitudes polo que o prazo interno establecido pola USC para a achega de documentos finaliza o dia 05/04/2021

Este prazo interno é preciso respétalo para que a Subárea correspondente revise a documentación presentada polos solicitantes, e para formalizar a presentación de documentación na Sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para calquera consulta con respecto á esta convocatoria e as súas modificacións podedes dirixirvos ao enderezo xestioneventos@usc.gal ou na extensión 16328 (10:30 a 14:00 h).

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SELECCIÓN DE PERSOAL POLO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN ORDINARIA VINCULADO A ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Activación do procedemento de presentación das ofertas para a contratación ordinaria de persoal vinculado a actividades de investigación
Published: 08/03/2021

Infórmase a todas as persoas interesadas no procedemento de presentación das ofertas para a contratación ordinaria de persoal que mañán se activará o novo formulario para realizar solicitudes.

En referencia ao calendario de convocatorias, modifícanse as datas relativas ao mes de marzo, do seguinte xeito:

  • A data fin de recepción das propostas prevista para o día 01/03/2021 trasladase para o día 15/03/2021.
  • A data de publicación da convocatoria prevista para o día 05/03/2021 trasladase para o día 17/03/2021.

Os resto das datas do calendario mantéñense como estaba establecido.

Santiago de Compostela, 08 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS Á PUBLICACIÓN EN ABERTO 2021
Convocatoria interna de axudas á publicación en aberto 2021
Published: 05/03/2021

Esta convocatoria interna ten por obxecto mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais incentivando a publicación en aberto nas máis prestixiosas publicacións do JCR, Scopus e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia, como CIRC, clasificación integrada de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas.

Prazo de presentación: ata o 31 de outubro de 2021.

Santiago de Compostela, 05 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

SEGUNDO PERÍODO DE AXUDAS Á MOBILIDADE FPU
Axudas á mobilidade para estancias breves e traslados temporais de beneficiarios FPU. Convocatoria Extraordinaria
Published: 22/02/2021

Ven de publicarse a Orde do 16 de febreiro de 2021 pola que se conceden axudas de mobilidade FPU, correspondente ao segundo período de avaliación e selección da convocatoria publicada por Orde Ministerial do 15 de xuño de 2020, na web do Ministerio

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU) 2019
Resolución provisional complementaria convocatoria FPU 2019
Published: 22/02/2021

Ven de publicarse a resolución provisional complementaria das Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2019

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

CONSOLIDATOR GRANT 2021
Servizo de revisión de propostas ERC- Consolidator Grant - 2021
Published: 18/02/2021

A Oficina Europea de FECYT abre o servizo de revisión de propostas para a convocatoria Consolidator Grant 2021 (ERC-2021-CoG) do Consello Europeo de Investigación (ERC), co obxectivo de axudar a mellorar a calidade das mesmas e poder competir con máis garantías nesta convocatoria.

O envío preferentemente debe realizarse a través da Oficina de Proxectos Europeos da institución. No caso da USC á Área de Promoción e Proxectos Internacionais  da Vicerreitoría de Investigación e Innovación.

Envío preferente a: citt.europeos@usc.es ( en casos excepcionais o IP pode optar por enviala a: revisiones.erc@oficinaeuropea.es)

No correo indicar como asunto: Nome do IP + Panel de avaliación do ERC

Documentación a remitir: Proposta completa (B1 + B2) ou só a parte B1 (completa)

Prazo para remitir as propostas: 2 de marzo (08:00 am) - improrrogable

(desde a oficina remitiremos as propostas dentro do prazo estipulado pola FECYT)

Máis información en: https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/servicio-de-revision-de-propuestas-erc-consolidator-grant-2021

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA ANO 2021
Procedemento de Presentación das Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2021
Published: 17/02/2021

Infórmase a todas as persoas interesadas do Procedemento de Presentación das Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2021.

Pódese atopar a información no seguinte enlace:

Procedemento presentación solicitudes [pdf - 279 KB]

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

HORIZONTE EUROPA- COMVOCATORIAS 2021
Horizonte Europa- Comvocatorias 2021: Previsible publicación das primeiras convocatorias do ERC a finais de febreiro
Published: 12/02/2021

O ERC tenta publicar as primeiras convocatorias a finais de Febreiro 2021, polo que anima ao persoal investigador a que vaian elaborando as súas propostas, tendo en conta a previsión de peche das distintas modalidades.

Lembramos as datas límte (previsibles) para a presentación de solicitudes segundo modalidade:

Starting Grants (ERC-2021-StG) - Data límite: 24-03-2021 (tbc) 

Consolidator Grants (ERC-2021-CoG) - Data límite: 20-04-2021 (tbc)

Advanced Grants (ERC-2021-AdG) – Data límite: 31-08-2021 (tbc)

Máis información en: https://erc.europa.eu/news/erc-hopes-launch-first-horizon-europe-calls-end-february

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS E OUTRAS ACCIÓNS DE FOMENTO DA XUNTA DE GALICIA
Información do borrador do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento
Published: 11/02/2021
[+] more

AXUDAS INVESTIGACIÓN ERC
Axudas para a presentación de propostas nas convocatorias xestionadas polo ERC
Published: 01/02/2021

Veñen de publicarse na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación as axudas para a presentación de propostas nas convocatorias xestionadas polo ERC.

Información da convocatoria

Santiago de Compostela, 01 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact