USC » Investigación » Avisos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
Avisos
CONVOCATORIA POSDOUTORAL DA XUNTA DE GALICIA
Relación de departamentos con necesidades docentes e de estruturas de i+d con necesidades investigadoras consideradas estratéxicas pola Universidade de Santiago de Compostela
Publicado: 05/03/2024

Ven de publicarse a relación de departamentos con necesidades docentes e de estruturas de i+d con necesidades investigadoras consideradas estratéxicas pola Universidade de Santiago de Compostela para os efectos previstos no artigo 7.1.e) e 7.2 da orde, conxunta da consellería de cultura, educación, formación profesional e universidades e a consellería de economía, industria e innovación do 27 de decembro de 2023: ver listado

Máis información: investigacion.rrhh@usc.es

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2024
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS POSDOUTORAIS XUNTA DE GALICIA 2024
EXPRESIÓN DE INTERESE PARA A CONVOCATORIA DE AXUDAS POSDOUTORAIS XUNTA DE GALICIA EN AREAS/UNIDADES CON NECESIDADES ESTRATÉXICAS DOCENTES/INVESTIGADORAS
Publicado: 29/02/2024

En relación á convocatoria axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, publicada no DOG o 19 de febreiro de 2024, achegamos información relativa ás áreas/unidades con necesidades estratéxicas. Co fin de participar nesta convocatoria a USC precisa unha expresión de interese das persoas candidatas que desexen participar nesta convocatoria.

A información complementaria necesaria para participar nesta expresión de interese é a seguinte:

Expresión de interese para candidatos da USC

Expresión de interese para candidatos de fora da USC

Anexo I (Areas Necesidades Docentes)

Anexo II (Dptos - Centros - Instituto)

O prazo rematará o luns día 4 de marzo ás 12:00 h.

Máis información: investigacion.rrhh@usc.es

Santiago de Compostela, 29 de febreiro de 2024
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS INICIACIÓN CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN CAMPUS TERRA 2023
Convocatoria bolsas iniciación Campus de Especialización Campus Terra 2023
Publicado: 31/05/2023

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as Bolsas iniciación Campus de Especialización Campus Terra 2023

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Contratos para a obtención da práctica profesional para alumnado de Máster (curso 2022-2023)
Publicado: 25/05/2023

Ven de publicarse no taboleiro da USC a convocatoria de contratos para a obtención da práctica profesional para alumnado de Máster (curso 2022-2023).

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA INCENTIVAR A CONSOLIDACIÓN INVESTIGADORA 2022
Resolución provisional de admitidos e excluidos do procedemento de concesión de axudas para incentivar a consolidación investigadora 2022
Publicado: 19/05/2023

O pasado día 17 de maio de 2023 a Agencia Estatal de investigación fixo publica a proposta de resolución provisional de admitidos e excluidos do procedemento de concesión de axudas para incentivar a consolidación investigadora da convocatoria 2022 dentro de marco do programa estatal para desenvolver, atraer e reter talento, do plan estatal de investigación científica, técnica e de innovación 2021-2023, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia.

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/consolidacion-investigadora-2022/publicaciones

A Agencia Estatal de investigación estableceu un prazo para as alegacións de ata o día 24/05/2023 para aquelas solicitudes que quedaron excluidas.

Visto o prazo, a área de Xestión da Investigación estable como a data do día 23/05/2023 ás 13:00 para que as persoas excluidas presenten as súas alegacións. No caso de que se presenten fora do prazo indicado anteriormente, no se poderá garantizar a presentación de ditas alegacións.

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA PREDOUTORAIS CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN CAMPUS TERRA
Lista provisional de admitidos e excluídos da convocatoria predoutorais Campus de Especialización Campus Terra
Publicado: 13/04/2023

Ven de publicarse no taboleiro da usc a lista provisional de admitidos e excluídos da convocatoria predoutorais Campus de Especialización Campus Terra.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA PRAZAS DE PERSOAL EMPREGADO INVESTIGADOR, NO MARCO DE ESTABILIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE EMPREGO TEMPORAL
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria prazas de persoal empregado investigador, no marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal
Publicado: 24/03/2023

Ven de publicarse no taboleiro da usc a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria prazas de persoal empregado investigador, no marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal

DOG

Máis información

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias do European Research Council (ERC)
Publicado: 16/03/2023

Ven de publicarse no taboleiro da USC a Convocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias do European Research Council (ERC)-

Máis información

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias Marie Sklodowska-Curie Action – Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF)
Publicado: 16/03/2023

Ven de publicarse no taboleiro da USC a Convocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias Marie Sklodowska-Curie Action – Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF)-

Máis información

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria predoutorais Campus de Especialización Campus Terra
Publicado: 06/03/2023

Ven de publicarse no taboleiro da usc a convocatoria predoutorais Campus de Especialización Campus Terra.

 

Santiago de Compostela, 06 de marzo de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

MINISTERIO DE DEFENSA
Axudas para promover a cultura de defensa 2023
Publicado: 01/03/2023

Veñen de publicarse no BOE as axudas para promover a cultura de defensa 2023.

Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que as sociedades españolas coñezan, valoren e se identifiquen coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 22 de marzo. O prazo interno para garantir a presentación por parte do Representante Legal establécese para o 17 de marzo.

Esta convocatoria está destinada a proxectos ou actividades realizadas dende o 1 de xaneiro ata o 2 de novembro de 2023.

As solicitudes das persoas xurídicas, públicas ou privadas deberán presentarse por vía electrónica exclusivamente a través da Sede Electrónica Central do Ministerio de Defensa (ACCEDA Defensa) (https://sede.defensa.gob.es/acceda)

Santiago de Compostela, 01 de marzo de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

RESOLUCIÓN PROVISIONAL CONVOCATORIA AXUDAS MOBILIDADE PERSOAL INVESTIGADOR
Resolución provisional convocatoria axudas mobilidade persoal investigador
Publicado: 12/01/2023

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución provisional convocatoria axudas mobilidade persoal investigador

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA DE FPU - 2022
Convocatoria de FPU - 2022
Publicado: 11/01/2023

Ven de publicarse na web do Ministerio de Ciencia e Innovación a convocatoria das axudas para a formación de profesorado universitario (FPU)

Guía informativa. Data publicación: 11/01/2023 [pdf - 59 KB]

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PREDOUTORAIS PARA A FORMACIÓN DE DOUTORES (ANTIGAS FPI) - 2022
Axudas predoutorais para a formación de doutores (antigas FPI) - 2022
Publicado: 11/01/2023

Ven de publicarse na web do Ministerio de Ciencia e Innovación a convocatoria das axudas predoutorais para a formación de doutores (antigas FPI) - 2022

Guía informativa. Data publicación: 11/01/2023 [pdf - 59 KB]

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Axudas Juan de la Cierva 2022
Publicado: 09/01/2023

 

Veñen de publicarse na web do Ministerio de Ciencia e Innovación as Axudas Juan de la Cierva 2022

Guía informativa: galego/castelán

Carta de aceptación

O prazo de presentación do 24 de xaneiro de 2023 ata o 07 de febreiro de 2023 ás 14:00 horas

Santiago de Compostela, 09 de xaneiro de 2023
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Convocatoria de proxectos de colaboración público-privada 2022
Publicado: 29/12/2022

As axudas teñen por obxecto o financiamento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación, a fin de avanzar na incorporación de coñecementos e resultados científico-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento precompetitivo de novas tecnolóxicas, produtos e servizos, creando o contexto adecuado que estimule a xeración dunha masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para a súa aplicación, transferencia, procura de solucións e xeración de resultados tanto nas traxectorias tecnolóxicas e de innovación das empresas como no mercado.

O enchemento e presentación telemática da solicitude deberá realizarse obrigatoriamente a través dos medios electrónicos habilitados para iso na sede electrónica do Ministerio de Ciencia e Innovación.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 13 de febreiro de 2023 e finalizará o día 7 de marzo de 2023 ás 14:00 horas (hora peninsular española) .

Ver convocatoria BOE

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Axudas complementarias de mobilidade destinadas a beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)
Publicado: 19/12/2022

Veñen de publicarse na web do Ministerio de Universidades as axudas complementarias de mobilidade destinadas a beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)

Prazo de solicitude:dende o 14/01/2023 ata o 14/02/2023 ás 14:00h.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Calendario de próximas convocatorias do Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado: 02/12/2022

Ven de publicarse na web do Ministerio de Ciencia e Innovación o calendario de próximas convocatorias:

ver calendario

Santiago de Compostela, 02 de decembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA FECYT 2022
CONVOCATORIA FECYT 2022
Publicado: 01/12/2022

Hoxe publícouse no BOE o Anuncio do procedemento concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación (FECYT).

Enlace ao BOE https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37770.pdf

Categorías de proxectos:

a. Proxectos de comunicación social de ciencia e tecnoloxía.
b. Programa anual de actividades UCC+I.
c. Feiras científicas.
d. Proxectos singulares:
1. Ciencia cidadá
2. Cultura da innovación
3. Arte, ciencia e tecnoloxía.

As axudas concederanse ata unha contía máxima do sesenta por cento do Custo total das actuacións obxecto da solicitude presentada cun límite de 150.000 euros por solicitude presentada.

Sexto. Prazo:

- O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 5 decembro de 2022 e rematará o 26 de xaneiro de 2023, ás 13:00 h. península española).
- O prazo para facer definitivas as solicitudes presentadas polo responsable da actuación rematará o 25 de xaneiro de 2023 ás 13.00 horas (hora peninsular castelán). Unha vez que a solicitude sexa firme polo responsable da actuación, os documentos asinaranse electronicamente polo representante legal da entidade solicitante.

PRAZO INTERNO: co obxecto de asegurar a firma do Representante Legal en sede electrónica, establécese un prazo interno ata o 20 de xaneiro.

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Axudas á mobilidade do persoal investigador durante o curso académico 2022-2023
Publicado: 28/11/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as axudas á mobilidade do persoal investigador durante o curso académico 2022-2023

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de doutoramento industrial 2022
Publicado: 21/11/2022

Ven de publicarse a listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de doutoramento industrial.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS Á MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR CAMPUS TERRA 2022
Listas provisionais de admitidos e excluídos das axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022
Publicado: 14/11/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de admitidos e excluídos das axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (CONVOCATORIA 2022)
Lista de concesión da convocatoria de recualificación da modalidade María Zambrano
Publicado: 09/11/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a lista de concesión da convocatoria de recualificación da modalidade María Zambrano

Santiago de Compostela, 09 de novembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (CONVOCATORIA 2022)
Resolución definitiva de admitidos e excluídos das axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano
Publicado: 03/11/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución definitiva de admitidos e excluídos das axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano

Santiago de Compostela, 03 de novembro de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA INCENTIVAR A CONSOLIDACIÓN INVESTIGADORA 2022
Convocatoria axudas para incentivar a consolidación investigadora 2022
Publicado: 02/11/2022

Faise publica a resolución de convocatoria relativa ao procedemento de concesión das axudas para incentivar a consolidación investigadora.

Achéganse os criterios para a selección de candidaturas ás axudas para a consolidación investigadora convocadas por resolución da Axencia Estatal de Investigación.

As persoas interesadas que vaian a participar en dita convocatoria deberán cubrir o forms que se achega antes do 18/11/2022.

ENLACE FORMS

Aquelas persoas candidatas que se atopen en algún caso relativo aos criterios c) e d) deberán achegar un compromiso do departamento.

Santiago de Compostela, 02 de novembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA ABERTA. V EDICIÓN DE BFFOOD
V Edición de BFFood, A industria alimentaria galega busca solucións innovadoras de emprendemento
Publicado: 28/10/2022

A Business Factory Food (BFFood), a aceleradora vertical do sector alimentario de Galicia impulsada pola Xunta de Galicia e dinamizada polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) da cal e socia a USC, busca proxectos innovadores de emprendemento para formar parte da súa V Edición. A convocatoria de presentación de proxectos permanecerá aberta ata o 20 de decembro ás 14.00 horas na web da aceleradora.

Das propostas presentadas a esta convocatoria seleccionaranse as que mellor dean resposta aos retos da industria alimentaria galega, tanto do ámbito nacional coma internacional. En concreto, escolleranse ata dez iniciativas para o seu programa de aceleración, de 9 meses de duración, e ata seis para o de consolidación, de 12 meses de duración.

BFFood ofrece acceso a programas de coaching, formación especializada coordinada pola USC, infraestructuras científico-técnicas e servizos avanzados, mentoría dos líderes do sector, financiamento directo e unha rede de networking no ecosistema de innovación alimentario, entre outros beneficios

Cada proxecto seleccionado contará coa mentoría específica dunha ou máis das 22 empresas tractoras de BFFood. Estas ocuparanse de conducir a súa evolución e guialos no seu desenvolvemento, facilitando o aliñamento da proposta de valor coa resolución do reto.

Infoday

Para presentar esta quinta edición, dar a coñecer os beneficios asociados a participar na BFFood e resolver todas as dúbidas ao respecto dos programas de apoio que ofrece a aceleradora e do proceso para participar, Clusaga e FEUGA organizan o 4 de novembro as 10.00 horas en FEUGA o Infoday.

Tes toda a información na ligazón: https://bffood.gal/bases

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL NAS UNIVERSIDADES DO SUG, NOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA E NOUTRAS ENTIDADES DO SISTEMA GALEGO DE I+D+I, CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2022
Resolución da segunda fase da convocatoria das axudas de apoio á etapa Predoutoral do ano 2022
Publicado: 20/10/2022

Ven de publicarse no portal educativo da Xunta de Galicia a resolución da segunda fase da convocatoria das axudas de apoio á etapa Predoutoral do ano 2022

ver resolución

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS Á MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR CAMPUS TERRA 2022
Convocatoria das axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022
Publicado: 20/10/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE AGRARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL (IBADER)
Segunda convocatoria para o ingreso no IBADER como investigadores/as vinculados/as
Publicado: 17/10/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a segunda convocatoria para o ingreso no IBADER como investigadores/as vinculados/as

ver convocatoria

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA TELETRABALLO PAS-PERSOAL CAP. VI
Convocatoria de solicitude de prestación de servizos na modalidade de Teletraballo PAS-PERSOAL e CAP. VI
Publicado: 13/10/2022

Publicada a resolución da Xerencia, de 14 de outubro de 2022, pola que se convoca a solicitude de prestación de servizos na modalidade de Teletraballo, destinada ao persoal de administración e servizos e ao persoal investigador e de apoio á investigación ao que non lle sexa de aplicación o Convenio colectivo do persoal docente e investigador, que ocupe postos de traballo susceptibles de ser desempeñados na modalidade de teletraballo e que realice o rexistro da súa xornada laboral na plataforma informática habilitada para eses efectos.

O prazo de solicitudes comeza o 17 de outubro e remata o 7 de novembro (ambos incluidos).

Ver convocatoria

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (CONVOCATORIA 2022)
Resolución provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de recualificación da modalidade María Zambrano
Publicado: 11/10/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a resolución provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de recualificación da modalidade María Zambrano

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
Convocatoria de doutoramento industrial 2022
Publicado: 11/10/2022

Ven de publicarse no DOG a convocatoria de doutoramento industrial.

O programa financia o desenvolvemento dunha tese de doutoramento na contorna empresarial, baseadas en proxectos de investigación que impliquen unha colaboración efectiva entre unha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía (solicitante), e unha universidade do Sistema Galego Universitario (SUG) por un periodo máximo de 3 anos.

Código de procedemento: IN606D

Web de GAIN

Declaración de interese

Máis información

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

PROXECTOS COLABORATIVOS CAMPUS TERRA 2022
Resolución de concesión proxectos colaborativos Campus Terra 2022
Publicado: 10/10/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a resolución de concesión proxectos colaborativos Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

PROXECTOS COLABORATIVOS CAMPUS TERRA 2022
Lista definitiva de admitidos na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra 2022
Publicado: 06/10/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a lista definitiva de admitidos na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 06 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CAMPUS TERRA 2022
Resolución definitiva da concesión das bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022
Publicado: 29/09/2022

Ven de publicarse a resolución definitiva da concesión das bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2022
Resolución provisional de concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral (segunda fase)
Publicado: 19/09/2022

Ven de publicarse a resolución provisional de concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022).

As entidades solicitantes disporán dun prazo de 10 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da notificación da resolución, para formular alegacións.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CAMPUS TERRA 2022
Listas provisionais de persoas admitidas e excluídas das bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022
Publicado: 15/09/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas das bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

PROXECTOS COLABORATIVOS CAMPUS TERRA 2022
Ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra
Publicado: 12/08/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra.

 Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (CONVOCATORIA 2022)
Axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano
Publicado: 09/08/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as Axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano

Prazo de presentación: ata o 16 de setembro ás 14:00 h.

Poden acceder aos formularios na seguinte ligazón: documentación

Santiago de Compostela, 09 de agosto de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AYUDAS A LA MOVILIDAD PARA ESTANCIAS BREVES Y TRASLADOS TEMPORALES DE BENEFICIARIOS FPU 2022
Resolución definitiva das "ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de beneficiarios FPU 2022"
Publicado: 01/08/2022

Ven de publicarse na web do Ministerio de Universidades a resolución definitiva das "Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de beneficiarios FPU 2022"

Santiago de Compostela, 01 de agosto de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CRETUS
Resolución concesión bolsas iniciación investigación-CRETUS
Publicado: 26/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución concesión bolsas iniciación investigación-CRETUS

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CAMPUS TERRA 2022
Convocatoria Bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra
Publicado: 26/07/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as Bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Relación de concesións definitiva logo da súa subsanación das axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Publicado: 18/07/2022

Ven de publicarse na web da Vicerreitoría de Política Científica a relación de concesións definitiva logo da súa subsanación das axudas para a organización de congresos e reunións científicas

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

PROGRAMA INTERREG SUDOE 2021-2027
Programa Interreg SUDOE 2021-2027, documentación do seminario pre-lanzamento e data estimada da primeira convocatoria de proxectos
Publicado: 13/07/2022

As autoridades nacionais do programa SUDOE veñen de publicar as presentacións do seminario de pre-lanzamento do programa INTERREG SUDOE 2021-2027, celebrado en Toulouse o pasado 7 de xullo.

Neste seminario comunicouse que a primeira convocatoria de proxectos publicarase no último trimestre de 2022 (calendario provisional suxeito a cambios). De estar interesados en participar poden contactar con proxectos.interreg@usc.es para ampliar a información.

Poden acceder ás presentacións en: https://www.interreg-sudoe.eu/sudoe-2021-2027/seminario-pre-lanzamiento

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONTRATOS PREDOUTORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución definitiva de adxudicación contratos predoutorais USC-Santander
Publicado: 07/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución definitiva de adxudicación das axudas para contratos predoutorais, correspondente á modalidade de plan propio de captación de investigadores/as predoutorais en formación USC-Santander

Santiago de Compostela, 07 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DESTINADOS AO DESENVOLVEMENTO DE MEDIDAS DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2022
Listaxe definitiva admitidos e excluídos - proxectos contra a violencia de xénero
Publicado: 06/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva admitidos e excluídos - proxectos contra a violencia de xénero

Santiago de Compostela, 06 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Publicado: 28/06/2022

Ven de publicarse na web da Vicerreitoría de Política Científica a resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas

Prazo de subsanación: 05/07/2022 ás 23:59.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

 

[+] máis

CONVOCATORIA PREDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra
Publicado: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] máis

CONVOCATORIA POSDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra
Publicado: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA O USO DAS INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN 2022
Resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022
Publicado: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS DE VERÁN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE - 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE
Publicado: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN IMATUS 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS
Publicado: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] máis

AXUDAS PREDOUTORAIS E POSDOUTORIAS CAMPUS TERRA 2022
Resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022
Publicado: 16/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro a resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A PUBLICACIÓN EN ABERTO (CURSO 2021-2022)
Convocatoria das axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022)
Publicado: 09/05/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da usc as axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022).

Santiago de Compostela, 09 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

 

 

[+] máis

PROGRAMAS PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela
Publicado: 06/04/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela.

Documentos e ligazóns asociadas:

Santiago de Compostela, 06 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis


<< Outros avisos

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto