USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
CONVOCATORIAS DE PROXECTOS DE I+D+I
Convocatorias de Proxectos de I+D de Xeración de Coñecemento e Proxectos de I+D+i Retos de Investigación 2020
Published: 27/11/2020

Infórmase que o Ministerio de Ciencia e Innovación ven de publicar a convocatoria de "Proyectos de I+D+i, Modalidades Retos de Investigación y Generación del Conocimiento 2020"

Modalidades de proxectos:

Proxectos de "Generación de Conocimiento" (PGC). Proxectos sen orientación temática previa, que buscan o avance do coñecemento independentemente do horizonte temporal e do ámbito de aplicación do mesmo.

Proxectos "Retos Investigación"(RTI). Proxectos orientados á resolución de problemas vinculados aos 8 grandes retos da sociedade que se recollen no  Plan Estatal de I+D.

Tipoloxía de proxectos: Dentro das modalidades anteriores os proxectos poderán ser de dous tipos en función do Investigador Principal:

Proxectos Tipo A. Liderados por mozos investigadores/ as. Na modalidade  RTI inclúense os proxectos tipo  JIN, cuxo IP deben ser mozos investigadores/ as, sen vinculación ou con vinculación temporal coa entidade solicitante inferior a un ano.

Proxectos Tipo  B. Liderados por investigadores/ as consolidados/ as.​

Acceso á convocatoria: Proxectos de I+D+i - Modalidades Retos de Investigación e Xeración do Coñecemento 2020.​ Dadas as especiais características do programa, recomendamos ler atentamente a convocatoria así como e o documento de preguntas frecuentes.

Prazo de presentación de solicitudes: Desde o 26 de novembro ata o 17 de decembro de 2020 ás 14.00 horas na Sede da Axencia Estatal. O prazo interno da USC remata o 14 de decembro ás 14 horas. Non poderá garantirse a presentación en tempo e formas daquelas solicitudes que sexan presentadas despois desa data.

Solicitudes: As solicitudes deberán realizarse a través do  enlace de solicitude do Ministerio

Documentación: As solicitudes deberán acompañarse da seguinte documentación:

Memoria científico -técnica do proxecto. A memoria deberá escribirse obrigatoriamente en inglés nos proxectos nos que o orzamento dos custos directos sexa igual ou superior a 100.000€. Os proxectos  JIN deberán presentar sempre a memoria en inglés.

CVA do investigador principal, ben obtido a través do  aplicativo da  FECYT, ou cubrindo os modelos dispoñible na web da convocatoria. A extensión máxima do  CVA será de 4 páxinas.

Se fose o caso, documentos que acrediten situacións de interrupción da actividade investigadora.

Tramitación de solicitudes na USC: Enlace á documentación da USC para a tramitación da solicitude


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact