USC » Research » AcordosTransformativos
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Acordos Transformativos (AT)

Desde o ano 2021 a USC ten asinados Acordos Transformativos (AT) con diferentes editoriais académicas e científicas. Estes AT forman parte dos cambios na Ciencia Aberta para o desenvolvemento da investigación científica e supoñen un cambio no modelo de publicación e de acceso aos resultados da investigación.

Estes acordos inclúen, dentro do custo de subscrición para ter acceso aos contidos das revistas, o custo dos gastos de procesamento dos artigos (APC: Article Processing Charge).

Actualmente están vixentes AT coas seguintes editoriais: Cambridge University Press (CUP), Oxford University  Press, Elsevier, Wiley, Springer e American Chemical Society (ACS). Os termos e condicións fixados nos acordos con cada un destes editores son diferentes segundo os casos e poden ser consultados na Guía de Acordos Transformativos que ofrece a BUSC. Tamén se pode ampliar información e consultar dúbidas no seguinte correo electrónico accesoaberto@grupos.nube.usc.gal

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact