USC » Research » Contact
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Contact details

Información General

Email:cittinfo@usc.es
881 816 201

Ayudas Propias

Email:axudaspropias@usc.es

Producción Científica

Email: pcientifica@usc.es

Grupos de Investigación

Email: gruposinvestigacion@usc.es

Proyectos Europeos

Email:citt.europeos@usc.es

Proyectos y Contratos

Email:actividadesimaisd@usc.es

Gestión Económica - Actividades I+D

Email: xestion.economica.investigacion@usc.es

Soporte informático: OIT VIRTUAL

Email: imaisd@usc.es

WEB Master

Email: imaisd@usc.es

Fax - Teléfonos

Fax: 881 816 203
Teléfono: 881 816 201

Oficina de Investigación y Tecnología

Edificio CACTUS
15782 Campus Vida
Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo

Edificio CACTUS Lugo
27002 Campus Lugo
Lugo

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact