USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
Notices
NOVO ACORDO TRANSFORMATIVO ENTRE A CRUE-CSIC E A EDITORIAL WILEY & SONS
Novo acordo transformativo coa editorial Wiley
Published: 03/05/2021

A USC, a través do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG), participa nun novo acordo transformativo entre a CRUE-CSIC e a editorial Wiley & Sons.

O acordo permite dispoñer de  acceso de lectura a tódalas revistas científicas de Wiley, ao tempo que habilita a publicación en acceso aberto sen custo adicional nas revistas híbridas do editor, cando o corresponding author pertenza á USC.

Para as universidades, o acordo permítelles dispoñer de acceso de lectura a tódalas revistas científicas de Wiley, ao tempo que impulsa o aumento das publicacións dos seus investigadores en acceso aberto. Ademais, estímase que habilitará o acceso aberto, eliminando o custo de APC (Article Procesing Charges), a preto das dúas terceiras partes dos artigos publicados polas institucións participantes nas revistas científicas do editor con modelo de subscrición que ofrecen esta posibilidade coma opción (Híbridas).

O acordo estende a súa vixencia aos artigos que vaian a ser publicados en 2021 sempre que foran aceptados despois do 1 de xaneiro de 2021.
 
No seguinte enderezo da Biblioteca Universitaria pódese acceder a mais información sobre este e outros acordos para publicar en aberto.

[+] more

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación provisional de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Published: 03/05/2021

Ven de publicarse na páxina web do Ministerio de Universidades a relación provisional de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

ver relación provisional

Santiago de Compostela, 03 de maio de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Convocatoria 2021 Proba de Concepto do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade
Published: 28/04/2021

Práceme comunicarlle que foi publicada a convocatoria 2021 de proxectos de I+D+i para a realización de Probas de Concepto do "Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad".

Os proxectos que desexen participar teñen que cumprir os seguintes requisitos:

  • Os proxectos estarán orientados a valorizar resultados de investigación mediante a realización de actividades que permitan confirmar o potencial innovador da tecnoloxía e incrementar as posibilidades de transferencia a mercado. (Trátase dunha convocatoria similar ao Ignicia de GAIN, DTS do ISCIII, Acelerador de Transferencia da USC, ...).
  • O coñecemento ou o resultado obxecto da proba de concepto debe provir ou estar estreitamente relacionada coa execución dun proxecto de I+D+i financiado pola AEI nas convocatorias de axudas de 2016 e 2017, correspondentes aos programas de Xeración de Coñecemento (PGC), Retos para a sociedade (RTI) e Proxectos de investigación fundamental orientada (RTA).
  • A duración dos proxectos será de 2 anos e a contía das axudas en ningún caso será superior a 150.000 € por proxecto.

Máis información: pdf convocatoria

Prazos de presentación de solicitudes: 10 de maio de 2021 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (13 de maio as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.).

Para calquera dúbida pode  poñerse en contacto coa Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) no correo electrónico: avte@usc.es

[+] more

FINANCIACIÓN PARA PROXECTOS DE I+D+I COLABORATIVOS
Convocatoria 2021 Liñas Estratéxicas do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade
Published: 27/04/2021

Práceme comunicarlle que foi publicada a convocatoria 2021 de proxectos de I+D+i en liñas estratéxicas do "Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad".

Información da convocatoria [pdf - 271 KB]

BOE

Prazos de presentación de solicitudes: 11 de maio de 2021 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (18 de maio as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.)

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN, TECNOLOXÍAS E SUSTENTABILIDADE
Portal da Investigación da USC
Published: 12/04/2021

A toda a comunidade universitaria,

Dende esta mañá atópase publicado en aberto o Portal da Investigación logo de superar a fase de probas desenvolta nos últimos dous meses. Esta nova ferramenta supón unha clara aposta por difundir, dar visibilidade e transferir á sociedade os resultados das actividades de investigación da nosa institución. Tamén se busca facilitar o acceso ás publicacións e datos de investigación, mellorando as vías de acceso á ciencia en aberto. Finalmente, vai contribuír, a bo seguro, a establecer unha relación entre o financiamento e os seus resultados, realizando un exercicio de transparencia así como a mellorar a visibilidade e o impacto da institución.

Podedes atopar toda a información sobre as funcionalidades do portal, as fontes das publicacións e proxectos, o rol da Biblioteca Universitaria e a Vicerreitoría de Investigación así como outras cuestións na seguinte ligazón.

Do mesmo xeito que se fixo na fase de probas, mantense habilitado un formulario electrónico co obxectivo de que todas/os as/os investigadoras/es da USC poidan enviar suxestións ou correccións.

Cando a evolución da pandemia o permita, agardamos que sexa o máis pronto posible, realizarase unha campaña de fotografía institucional para poder dotar dunha imaxe oficial cada perfil (individual e tamén de grupos/centros/institutos de investigación).

Un saúdo,

Vicente Pérez Muñuzuri

Vicerreitor de Investigación e Innovación

Gumersindo Feijoo Costa

Vicerreitor de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade

[+] more

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN)
Convocatoria contratación PRINCIPIA 2021
Published: 29/03/2021

O obxecto da presente convocatoria é o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismo de investigación en Galicia (Programa Principia).

Guía informativa da convocatoria [pdf - 119 KB]

Data límite para a presentación da declaración de interese remata: 08-04-2021 as 14:00 horas.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria de axudas para o uso das infraestruturas de investigación 2021
Published: 26/03/2021

Esta convocatoria interna ten por obxecto facilitar o acceso aos servizos de uso xeral dependentes da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, tanto nas Unidades da Área de Infraestruturas de Investigación como na Rede de Estacións Biolóxicas (REBUSC), a aqueles grupos de investigación que manteñan unha actividade investigadora acreditada e non dispoñan de financiamento na actualidade.

Información da convocatoria [pdf - 232 KB]

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA E DO PRAZO INTERNO DA USC
Subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convención, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia (modificación prazos)
Published: 12/03/2021

Publicouse no DOG a resolución 11 de marzo de 2021 pola que se modifica a Resolución do 3 de febreiro do 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022.

Con motivo desta resolución, na que se recollen algunhas modificacións, establecese un novo prazo de presentación de solicitudes polo que o prazo interno establecido pola USC para a achega de documentos finaliza o dia 05/04/2021

Este prazo interno é preciso respétalo para que a Subárea correspondente revise a documentación presentada polos solicitantes, e para formalizar a presentación de documentación na Sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para calquera consulta con respecto á esta convocatoria e as súas modificacións podedes dirixirvos ao enderezo xestioneventos@usc.gal ou na extensión 16328 (10:30 a 14:00 h).

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SELECCIÓN DE PERSOAL POLO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN ORDINARIA VINCULADO A ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Activación do procedemento de presentación das ofertas para a contratación ordinaria de persoal vinculado a actividades de investigación
Published: 08/03/2021

Infórmase a todas as persoas interesadas no procedemento de presentación das ofertas para a contratación ordinaria de persoal que mañán se activará o novo formulario para realizar solicitudes.

En referencia ao calendario de convocatorias, modifícanse as datas relativas ao mes de marzo, do seguinte xeito:

  • A data fin de recepción das propostas prevista para o día 01/03/2021 trasladase para o día 15/03/2021.
  • A data de publicación da convocatoria prevista para o día 05/03/2021 trasladase para o día 17/03/2021.

Os resto das datas do calendario mantéñense como estaba establecido.

Santiago de Compostela, 08 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS Á PUBLICACIÓN EN ABERTO 2021
Convocatoria interna de axudas á publicación en aberto 2021
Published: 05/03/2021

Esta convocatoria interna ten por obxecto mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais incentivando a publicación en aberto nas máis prestixiosas publicacións do JCR, Scopus e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia, como CIRC, clasificación integrada de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas.

Prazo de presentación: ata o 31 de outubro de 2021.

Santiago de Compostela, 05 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

SEGUNDO PERÍODO DE AXUDAS Á MOBILIDADE FPU
Axudas á mobilidade para estancias breves e traslados temporais de beneficiarios FPU. Convocatoria Extraordinaria
Published: 22/02/2021

Ven de publicarse a Orde do 16 de febreiro de 2021 pola que se conceden axudas de mobilidade FPU, correspondente ao segundo período de avaliación e selección da convocatoria publicada por Orde Ministerial do 15 de xuño de 2020, na web do Ministerio

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU) 2019
Resolución provisional complementaria convocatoria FPU 2019
Published: 22/02/2021

Ven de publicarse a resolución provisional complementaria das Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2019

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

CONSOLIDATOR GRANT 2021
Servizo de revisión de propostas ERC- Consolidator Grant - 2021
Published: 18/02/2021

A Oficina Europea de FECYT abre o servizo de revisión de propostas para a convocatoria Consolidator Grant 2021 (ERC-2021-CoG) do Consello Europeo de Investigación (ERC), co obxectivo de axudar a mellorar a calidade das mesmas e poder competir con máis garantías nesta convocatoria.

O envío preferentemente debe realizarse a través da Oficina de Proxectos Europeos da institución. No caso da USC á Área de Promoción e Proxectos Internacionais  da Vicerreitoría de Investigación e Innovación.

Envío preferente a: citt.europeos@usc.es ( en casos excepcionais o IP pode optar por enviala a: revisiones.erc@oficinaeuropea.es)

No correo indicar como asunto: Nome do IP + Panel de avaliación do ERC

Documentación a remitir: Proposta completa (B1 + B2) ou só a parte B1 (completa)

Prazo para remitir as propostas: 2 de marzo (08:00 am) - improrrogable

(desde a oficina remitiremos as propostas dentro do prazo estipulado pola FECYT)

Máis información en: https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/servicio-de-revision-de-propuestas-erc-consolidator-grant-2021

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact