USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
SUBVENCIÓNS ÁS ENTIDADES COLABORADORAS DA REDE EUSUMO
Subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social
Published: 22/01/2020

No día de hoxe saiu publicada no Diario Oficial de Galicia a Orde do 10 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, e se convocan para os anos 2020 e 2021. (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200122/AnuncioG0424-191219-0004_gl.pdf)

O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de febreiro de 2020.

O PRAZO INTERNO DA USC É O 15 DE FEBREIRO ÁS 14 HORAS, fora desa data non se pode garantir a presentación de solictudes en prazo.

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2020
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact