USC » Investigación » Avisos
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
RIGA

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
Avisos
LISTAXE DECLARACIÓNS A E B
Axudas Predoutorais Xunta de Galicia 2017
Publicado: 22/06/2017

Unha vez rematado o periodo de recepción das declaracións de interese para participar na convocatoria dos contratos predoutorais da Xunta de Galicia publicase a relación das declaracións recibidas nas modalidades A e B coa indicación de se dispoñemos do documento de certificación de pertenza ao grupo / agrupación / centro singular.

Consultar listaxe declaración modalidade A

Consultar listaxe declaración modalidade B

Lembramoslle que no caso de presentar a solicitude pola modadlidad A é imprescindible esta certificación de pertenza a grupo / agrupación / centro singular sendo opcional na modalidade B.

No caso de que presentara unha declaración de interese en prazo e non apareza nos listados publicados debe enviarnos un correo electrónico a oit.predoutorais.xunta@usc.es facendoo constar.

[+] máis

INFORMACIÓN
Procedemento de Presentación das Axudas de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas 2017
Publicado: 22/06/2017

Infórmase a todas as persoas interesadas do Procedemento de Presentación das Axudas de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas 2017. Pódese atopar a información no seguinte enlace: 

http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-31-55&id=3120&t=5&st=1

 

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN 2017
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2017
Publicado: 21/06/2017

Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas Universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i, exercicio 2017

As modalidades de axudas que se establecen son:

MODALIDADE A: GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

MODALIDADE B: GRUPOS CON POTENCIAL DE CRECEMENTO

MODALIDADE C: REDES DE INVESTIGACIÓN

MODALIDADE D: PROXECTOS DE PERSOAL INVESTIGADOR CON TRAXECTORA EXCELENTE

Información da convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2048_gl.pdf

DOG: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170619_consolidadcion.pdf

Nota importante: Tan pronto a Xunta de Galicia publique todos os formularios difundirase o procedemento de presentación de solicitudes.

[+] máis

MOI IMPORTANTE
Reunión Informativa para as Axudas de Consolidación e Estructuración 2017
Publicado: 20/06/2017

Ante a publicación da convocatoria 2017 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria correspondente ás AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS, convócase ao persoal investigador dos grupos que teñan a intención de presentarse á devandita convocatoria a unha reunión informativa co fin de explicar máis en detalle sobre aquelas cuestións relacionadas coa xestión e presentación das axudas.

Nesta reunión tamén se poderán aclarar cuestións relativas á convocatoria de Proxectos de Retos da Sociedade e Excelencia.

Data:     27 de xuño

Hora:     12:00h ás 14:00h

Lugar:   Aula Magna da Facultade de Matemáticas  con videoconferencia coa Sala de Xuntas da Escola Polítécnica Superior no Campus de Lugo.

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

MOI IMPORTANTE
Sesión Informativa sobre as Axudas Predoutorais da Xunta de Galicia
Publicado: 20/06/2017

Convócase a todos os interesados a unha Sesión Informativa sobre as Axudas Predoutorais da Xunta de Galicia.

Data:     23 de xuño

Hora:     09:00h ás 12:00h

Lugar:   Aula Magna da Facultade de Matemáticas  con videoconferencia coa Sala de Xuntas da Escola Polítécnica Superior no Campus de Lugo.

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

EXCELENCIA E RETOS 2017
Convocatorias de Axudas á Investigación de Excelencia e Retos da Sociedade 2017
Publicado: 20/06/2017

CONVOCATORIA EXCELENCIA

Convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesión de axudas a proxectos de  I+D+I correspondentes ao "Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento".

Información da convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2043_gl.pdf

 


CONVOCATORIA RETOS DA SOCIEDADE

Convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesións de axudas a proxectos de I+D+I correspondentes ao "Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad".

Información da convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2044_gl.pdf

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

BOLSAS DE COLABORACIÓN
Bolsas de Colaboración Curso 2017-2018
Publicado: 20/06/2017

O Ministerio de Educación ven de asignar á USC 82 Bolsas de Colaboración para o curso 2017-2018, destinadas a iniciar nas tarefas de investigación ao alumnado do último curso do grao ou segundo ciclo ou primeiro curso de Máster que preste a súa colaboración nun Departamento, Instituto de Investigación, Centro Singular en réxime de compatibilidade cos seus estudos.

Pode consulta-la convocatoria na seguinte ligazón: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2045_gl.pdf

Pode baixar o formulario na seguinte ligazón: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2046_gl.doc

A Vicerreitoría de Investigación e Innovación quere agradecer a súa colaboración neste proceso.

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017
[+] máis

INFORMACIÓN
Listas Definitivas de Admitidos e Excluídos das Axudas Posdoutorais da Modalidade A e B da Xunta de Galicia
Publicado: 16/06/2017

Infórmase a todas as persoas interesadas que están publicadas as listas definitivas de Admitidos e Excluídos das Axudas Posdoutorais da Modalidade A e B da Xunta de Galicia.

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/listas_definitivas_modalidade_a_e_b_axudas_posdoutorais_2017.pdf

 

 

[+] máis

CONVOCATORIAS DE AXUDAS Á INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA E RETOS DA SOCIEDADE 2017
Convocatorias de Axudas á Investigación de Excelencia e Retos da Sociedade 2017
Publicado: 15/06/2017

CONVOCATORIA EXCELENCIA

Convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesión de axudas a proxectos de  I+D+I correspondentes ao "Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento".

Os prazos de presentación de solicitudes comezan o 19 de xuño.

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551939/document/91507


CONVOCATORIA RETOS DA SOCIEDADE

Convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesións de axudas a proxectos de I+D+I correspondentes ao "Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad".

Os prazos de presentación de solicitudes comezan o 19 de xuño.

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551942/document/91508

 

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Axudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral do SUG Modalidade A e B
Publicado: 14/06/2017

Modificouse o procedemento de presentación de predoutorais. Engádese como apartado c a data na que debe enviarse o formulario que certifica a pertenza a grupo / agrupación / equipo ou centro da persoa designada para dirixir/codirixir a tese, así como unha modificación do mesmo (convocatorias anos 2013-2016).

Rógase que extreme o coidado e cumprimente o formulario ED481A que é o correspondente ás universidades.

 

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2017

A Oficina de Investigación e Tecnoloxía
[+] máis

INFORMACIÓN
Resolución da Concesión de Estadías Breves FPI
Publicado: 08/06/2017

Resolución do 7 de xuño de 2017 da Presidencia da Axencia Estatal de Investigación, pola que se conceden Axudas á movilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D españois e extranxeiros.

Máis Información.

 

Santiago de Compostela, 08 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

AVISO
Prazo das Axudas Posdoutorais da Xunta de Galicia
Publicado: 08/06/2017

Lémbrase a tódalas persoas interesadas, que mañá día 9 de xuño ás 14.00h remata o prazo para achegar a documentación de subsanación das Axudas Posdoutorais da Xunta de Galicia.

 

Santiago de Compostela, 06 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

INFORMACIÓN
Relativa á Memoria de Producción Científica do ano 2016
Publicado: 06/06/2017

Co fin de que os departamentos, grupos de investigación, Institutos e Centros Singulares de Investigación actualicen a súa Produción Científica correspondente ao ano 2016, na segunda quincena de xuño procederase a abrir o período de rexistro da Memoria da Produción Científica realizada, dito período estará aberto ata o día 15 de setembro.

Máis información.

Santiago de Compostela, 06 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

INFORMACIÓN
Listaxe provisional de admitidos e excluídos da modalidade A das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG
Publicado: 06/06/2017

Xúntase a listaxe provisional de admitidos e excluídos da modalidade A das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017. Hai o prazo de dez días naturais (do 6 ao 15 de xuño de 2017, ámbolos dous incluídos), para formular reclamacións e para emendar erros ou falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/22327

 

Santiago de Compostela, 06 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] máis

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CONTRATADOS FPU
Información importante para Contratados FPU
Publicado: 06/06/2017

Resolución pola que suspenden os prazos de tramitación do procedemento FPU 2016:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016/Resolucion_suspension_plazos_FPU16.pdf

Santiago de Compostela, 06 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] máis

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CONTRATADOS FPU
Información importante para Contratados FPU
Publicado: 30/05/2017

Xa está publicada na web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-informacion-comun.html) a documentación actualizada correspondente aos informes anuais de seguimento para os beneficiarios das convocatorias FPU-2013, FPU-2014 e FPU-2015, así como para os informes finais de Seguimiento. Estos formularios foron modificados co fin de simplificar os trámites de seguimento, así como para adecualos á Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, xa en vigor dende o 1 de outubro de 2016. Deberán ir asinados electrónicamente.

Os formularios dispoñibles para o Informe anual de Seguimento, que deberán enviar entre o 15 de outubro e o 15 de novembro do presente ano, sempre e cando a 15 de novembro o beneficiario teña disfrutado de 9 meses de axuda, son:

  1. Memoria anual da persoa Beneficiaria + Visto Bo do Director de tese + Visto Bo da Comisión Académica: o documento deberá conter as tres sinaturas nos apartados reservados a tal efecto.
  2. Currículum Vitae actualizado da persoa Beneficiaria: deberá conter a sinatura dixital da persoa beneficiaria. O modelo poderá ser sustituido polo curriculum vitae normalizado do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade ou por calquera outro que conteña a mesma información.
  3. Certificación de Formación en Competencias Docentes + Visto Bo do titor: deberá conter a sinatura do secretario do departamento ao que está adscrito a persoa beneficiaria e a do seu titor na formación docente.

O Informe Final deberá conter os mesmos documentos citados anteriormente, sustituíndo a Memoria Anual pola Memoria Final. Esta memoria final deberá entregarse cando:

  • Extíngase a axuda.
  • Cáusese baixa no programa por calquera outro motivo alleo á finalización natural do mesmo. Neste caso, será necesario realizar á vez o trámite de comunicación de baixa incorporando o documento no que se explican as causas da baixa, para que éstas poidan ser estudadas e validadas, se corresponde.

Nos casos nos que se finalice a axuda por ter tido lugar a lectura da tese, a Memoria Final sustituirase pola Comunicación da Obtención do Título de Doctor. Dito documento deberá conter o título da tese, a data de lectura e a calificación obtida.

Informamos asimismo que na URL mencionada, http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-informacion-comun.html, é onde a partires de agora poremos á súa disposición os documentos para a xestión das axudas FPU, así como calquera outra información relevante acerca do programa non vinculada a ningunha convocatoria anual en concreto do mesmo.

 

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

AXUDAS
Aviso dos prazos das Axudas Posdoutorais
Publicado: 19/05/2017

En relación coa convocatoria de axudas para contratos da etapa posdoutoral da Xunta de Galicia, lémbrase que o día 22 de maio, ás 14 horas, remata o prazo establecido pola USC para o envío, á Oficina de Investigación e Tecnoloxía de Santiago/Lugo, do código xerado pola Sede da Xunta de Galicia.

http://imaisd.usc.es/investigacion/ftp/oit/documentos/2006_gl.pdf

É preciso facer fincapé que neste tipo de procedementos, de elevada participación, é imprescindible respectar os prazos marcados, para evitar problemas técnicos de última hora.

Lembre tamén que a UNICA vía de presentación das solicitudes é a  través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] máis

AXUDAS
En relación coas axudas de Acción Estratéxica en Saúde
Publicado: 10/05/2017

En relación coa convocatoria de axudas para a realización de proxectos de investigación da Acción Estratéxica en Saúde, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 Convocatoria 2017, infórmase que é obrigatorio presentar un CVA, non se darán por válidos os CVN en ningún caso.


Os CV do Investigador Principal e COIP non son subsanables.


Importante: De ter xerado a solicitude con CVs incorrectos, para corrixilos deberán poñerse en contacto coa S.G. Evaluación e Fomento da Investigación da AES no seguinte enderezo de correo: proyectos-aes@isciii.es


Santiago de Compostela, 10 de maio de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL A - FIN DE PRAZO PARA ENVÍO DE DECLARACIÓN DE INTENCIÓNS
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral A - fin de prazo para envío de declaración de intencións
Publicado: 09/05/2017

Lémbrase que o día 8 rematou o prazo para presentar a Declaración de intencións co fin de participar nas axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade A publicadas no Diario Oficial de Galicia do día 27 de abril de 2017.

No caso de que non lles fose posible enviar a declaración amplíase o prazo para o envío da mesmas ata mañán 10/05/2017 ás 09:00.

Información convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2006_gl.pdf

Santiago de Compostela, 09 de maio de 2017

A Oficina de Investigación e Tecnoloxía
[+] máis

Axudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade A
Publicado: 28/04/2017

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de abril de 2017 publicouse a orde do 11 de abril pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade A. Rógase que exteme o coidado e cumprimente o formulario ED481B que é o correspondente ás universidades.

Información convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2006_gl.pdf

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2017

A Oficina de Investigación e Tecnoloxía
[+] máis

Axudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade B
Publicado: 28/04/2017

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de abril de 2017 publicouse a orde do 11 de abril pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade B. Rógase que exteme o coidado e cumprimente o formulario ED481D que é o correspondente ás universidades.

Información convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2007_gl.pdf

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2017

A Oficina de Investigación e Tecnoloxía
[+] máis

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AS AXUDAS AXUDAS PARA CONTRATOS PREDOUTORAIS DE FORMACIÓN DO PROFESORADO UNIVERSITARIO FPU
Información importante relativa as axudas Axudas para contratos predoutorais de Formación do Profesorado Universitario FPU
Publicado: 26/04/2017

O día 19 de abril de 2017 publicouse na web do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html) a resolución definitiva da primeira fase de selección da convocatoria FPU 2016.

Resolución por la que se publica la relación definitiva de seleccionados en la primera fase

Anexo I Candidatos seleccionados

Anexo II Candidatos no seleccionados

Anexo III Candidatos excluidos

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2017
Oficina de Investigación e Tecnoloxía

[+] máis

CONVOCATORIA DE POSDOUTORAIS: MODALIDADES A E B
Convocatoria de posdoutorais: modalidades A e B
Publicado: 25/04/2017

Comunícase a tódalas persoas interesadas que, segundo nos informa a Xunta de Galicia, o próximo xoves día 27 sairá publicada no DOG a convocatoria de posdoutorais, modalidades A e B.


 Santiago de Compostela, 25 de abril de 2017
A Oficina de Investigación e Tecnoloxía

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL DA XUNTA DE GALICIA 2017
Axudas de apoio á etapa de Formación Posdoutoral da Xunta de Galicia 2017
Publicado: 18/04/2017

Comunícase a tódalas persoas interesadas que proximamente sairán publicadas no Diario Oficial de Galicia as bases para a concesión DAS AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL.  Pode consultar o BORRADOR de dita convocatoria no seguinte enderezo electrónico: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/1997gl.pdf

 Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017
A Oficina de Investigación e Tecnoloxía

[+] máis

Resolución das axudas de Estadías Breves para FPU
Publicado: 06/04/2017

Con data 5 de abril publicouse na páxina web do Ministerio de Educación a Concesión das axudas para estadías breves e traslados temporais para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

Pódense consultar no seguinte enlace: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/fpu-estancias-traslados.html#dr


Santiago de Compostela 06 de abril de 2017
A Oficina de Investigación e Innovación
[+] máis

RESOLUCIÓN AXUDAS PARA CONTRATOS PREDOUTORAIS PARA A FORMACIÓN DE DOUTORES CONVOCATORIA 2016 (ANTIGAS FPI)
Resolución axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores Convocatoria 2016 (antigas FPI)
Publicado: 29/03/2017

Resolución da Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, pola que se conceden axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores, convocatoria 2016.

Consultar resolución: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2017/Resolucion_Concesion_Predoctoral_2016.pdf

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2017

A Oficina de Investigación e Tecnoloxía
[+] máis

RELACIÓN PROVISIONAL DE SELECCIONADOS (PRIMEIRA FASE) PARA AS AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación provisional de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Publicado: 28/03/2017


Con data 24 de marzo saiu na páxina web do Ministerio de Educación a relación provisional de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

Máis infomación na seguinte ligazón: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2017
A Oficina de Investigación e Innovación
[+] máis

Publicación da listaxe de persoas que van realizar a estadía asociada á convocatoria de axudas predoutorais do 2015 para o ano 2016 - Xunta de Galicia
Publicado: 10/02/2017
Con data 09/02/2017, publicouse na web da Xunta da Galicia a listaxe das persoas beneficiarias dunha estadía vinculada á convocatoria de Axudas Predoutorais do 2015 para realizar no ano 2016.
 

Máis Información.

 

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

CONTRATOS LABORAIS 2017
CONTRATOS LABORAIS 2017
Publicado: 10/10/2016

Prezado/a investigador/a,

En relación coas propostas de contratos que se vaian iniciar entre os días 1 e  9 de xaneiro de 2017  e,  tendo en conta a acumulación de propostas que se realizan nesas datas, é necesario traballar cunha maior previsión que noutros momentos. Polo que é preciso recibir, neste servizo, as propostas de contratación o antes posible e en calquera caso antes  das 10 horas do día 19 de DECEMBRO de 2016.

Lembrámoslle que o día 1 de xaneiro é Domingo, polo tanto con efectos desa data soamente se poderán formalizar contratos que enlacen con outros anteriores.

Correo electrónico: recursoshumanos.investigacion@usc.es
Extensiones telefónicas: 16216, 16254, 16234

Agradecendo a súa colaboración reciban un cordial Saúdo,
O Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D

[+] máis


<< Outros avisos

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto