USC » Investigación » Avisos
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
RIGA

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
Avisos
AMPLIADO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS
Acelerador de Transferencia
Publicado: 21/07/2017

Amplíase o prazo para presentar propostas ao programa “Acelerador de Transferencia”. O programa “Acelerador de Transferencia”, promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado. 

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o “Acelerador de Transferencia” son: 1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto;  3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no “Acelerador de Transferencia” sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de entre 10.000 e 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo ampliado para presentar solicitude para o “Acelerador de Transferencia” remata o 4 de setembro de 2017.

Máis Información.
 

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] máis

PUBLICACIÓN
Relación provisional de candidatos seleccionados para la concesión de FPU 2016
Publicado: 21/07/2017

Con data 20 de xullo publicouse na páxina web do Ministerio de Educación a relación provisional pola que se conceden as axudas FPU do ano 2016. O día 7 de agosto remata o prazo para aceptar a axuda e entregar a documentación correspondente na Sede Electrónica do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


Máis Información e Relación Provisional.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2017
A Oficina de Investigación e Innovación

[+] máis

PUBLICACIÓN
Solicitudes recibidas Programa Principia 2017
Publicado: 21/07/2017

Publícanse as solicitudes recibidas na Vicerreitoría de Investigación e Innovación,  para participar no Programa Principia 2017.

Listaxe.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

CONSULTA PÚBLICA
Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020
Publicado: 19/07/2017

Para coñecemento dos investigadores/as, axúntase o borrador do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020 que está aberto a consulta pública ata o 31 de xullo no seguinte enlace:

Máis Información.

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

FIN DE PRAZO
Axudas de Consolidación Unidades de investigación da Xunta de Galicia
Publicado: 17/07/2017

Lémbrase a todas as persoas interesadas:

1. Que o prazo para o envío do Código de acceso rematou ás 14:00h do pasado día 12 de xullo.

2. Que tendo en conta o elevado número de códigos de acceso que faltan por chegar á Oficina de Investigación e Tecnoloxía e a lentitude do proceso de sinatura, aquelas solicitudes das que non chegue o código de acceso antes das 14.00h de hoxe 17 de xullo, non se poderá garantir a súa sinatura.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] máis

LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONALMENTE
Axudas de apoio á etapa predoutoral SUG
Publicado: 12/07/2017

No día de onte publicáronse as listaxes de solicitudes admitidas e excluídas provisionalmente das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, para que nun prazo de dez días naturais (do 12 ao 21 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos), se formulen as reclamacións para emendar erros ou falla de documentos das persoas interesadas.

No caso de resultar excluídos nestas listaxes e desexen presentar alegacións deben poñerse en contacto a través do correo electrónico: oit.predoutorais.xunta@usc.es ca maior brevedade posible.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/listaxe_provisional_de_solicitudes_admitidas_e_exc_2.pdf

 

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

CONVOCATORIA
Axudas de Consolidación Unidades de investigación da Xunta de Galicia
Publicado: 12/07/2017

Lémbrase a todas as persoas interesadas que antes de enviar o código que xera a Sede Electrónica da Xunta de Galicia débese "anexar" á solicitude, todos os documentos, incluída a memoria.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

RECORDATORIO
Axudas de Consolidación da Xunta de Galicia 2017
Publicado: 11/07/2017

Lémbrase a todas as persoas interesadas que maná día 12 de xullo, ás 14.00 horas, remata o prazo para enviar á dirección de correo electrónico mariadelosangeles.pardal@usc.es o documento impreso que se xera na Sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis

LISTADO
Relación de solicitudes presentadas para convocatoria predoutoral da Xunta de Galicia
Publicado: 05/07/2017

Publícase a relación de solicitantes que manifestaron o seu interese en presentarse á convocatoria predoutoral da Xunta de Galicia. Os que teñen asignado código da Xunta son os interesados aos que a USC xa lle presentou a súa solicitude  na Sede da Xunta, dándose por rematada a fase de presentación de solicitudes.

Os interesados que teñen o campo de código  en branco, están pendentes de compartir o mesmo coa USC para rematar o procedemento. Deben envía o devandito código antes das 14:00 h. do día 6 de xullo de 2017 como prazo improrrogable.

Se algunha persoa interesada non figura nesta relación ou ten algún problema técnico que lle impida compartir o código, deberá poñerse en contacto urxentemente coa OIT a través do enderezo electrónico oit.predoutorais.xunta@usc.es  ou no teléfono 881816215.

Relación de solicitantes.

[+] máis

LISTAXE CÓDIGOS ACCESO MODALIDADE A E B
Axudas Predoutorais Xunta de Galicia 2017
Publicado: 30/06/2017

Publícase a relación das persoas que presentaron e achegaron o código de acceso á sede electrónica da Xunta de Galicia nas modalidades A e B.

Consultar listaxe códigos acceso modalidade A e B

Lembrámoslle que no caso de aparecer no listado como "NON ENTREGADO" deberá facernos chegar o código URXENTEMENTE para non quedar excluído, debido a que xa rematou a data de entrega.

Pode achegalo por correo electrónico a oit.predoutorais.xunta@usc.es.

[+] máis

PREGUNTAS FRECUENTES
Axudas de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas 2017
Publicado: 30/06/2017

En relación coas dúbidas prantexadas na reunión informativa, sobre o programa de consolidación e estruturación do pasado 27 de xuño, acábase de publicar unha relación de preguntas frecuentes có fin de aclarar ditas dúbidas.

Consultar información

[+] máis

PRINCIPIA 2017
Convocatoria contratación PRINCIPIA
Publicado: 29/06/2017

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA).

Información da convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2066_gl.pdf

Máis información

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

LISTAXE DECLARACIÓNS A E B
Axudas Predoutorais Xunta de Galicia 2017
Publicado: 27/06/2017

Unha vez rematado o periodo de recepción das declaracións de interese para participar na convocatoria dos contratos predoutorais da Xunta de Galicia publicase a relación das declaracións recibidas nas modalidades A e B coa indicación de se dispoñemos do documento de certificación de pertenza ao grupo / agrupación / centro singular.

Consultar listaxe declaración modalidade A e B

Lembramoslle que no caso de presentar a solicitude pola modadlidad A é imprescindible esta certificación de pertenza a grupo / agrupación / centro singular sendo opcional na modalidade B.

No caso de que presentara unha declaración de interese en prazo e non apareza nos listados publicados debe enviarnos un correo electrónico a oit.predoutorais.xunta@usc.es facendoo constar.

[+] máis

INFORMACIÓN
Nova documentación relativa ás axudas para a consolidación e estructuración 2017
Publicado: 23/06/2017

Infórmase a todas as persoas interesadas que se engadiu documentación de interese para a convocatoria das  Axudas de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas 2017. Pódese atopar a información no seguinte enlace: 

http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-31-55&id=3120&t=5&st=1

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

INFORMACIÓN
Procedemento de Presentación das Axudas de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas 2017
Publicado: 22/06/2017

Infórmase a todas as persoas interesadas do Procedemento de Presentación das Axudas de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas 2017. Pódese atopar a información no seguinte enlace: 

http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-31-55&id=3120&t=5&st=1

 

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

EXCELENCIA E RETOS 2017
Convocatorias de Axudas á Investigación de Excelencia e Retos da Sociedade 2017
Publicado: 20/06/2017

CONVOCATORIA EXCELENCIA

Convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesión de axudas a proxectos de  I+D+I correspondentes ao "Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento".

Información da convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2043_gl.pdf

 


CONVOCATORIA RETOS DA SOCIEDADE

Convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesións de axudas a proxectos de I+D+I correspondentes ao "Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad".

Información da convocatoria: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2044_gl.pdf

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

BOLSAS DE COLABORACIÓN
Bolsas de Colaboración Curso 2017-2018
Publicado: 20/06/2017

O Ministerio de Educación ven de asignar á USC 82 Bolsas de Colaboración para o curso 2017-2018, destinadas a iniciar nas tarefas de investigación ao alumnado do último curso do grao ou segundo ciclo ou primeiro curso de Máster que preste a súa colaboración nun Departamento, Instituto de Investigación, Centro Singular en réxime de compatibilidade cos seus estudos.

Pode consulta-la convocatoria na seguinte ligazón: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2045_gl.pdf

Pode baixar o formulario na seguinte ligazón: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2046_gl.doc

A Vicerreitoría de Investigación e Innovación quere agradecer a súa colaboración neste proceso.

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017
[+] máis

INFORMACIÓN
Listas Definitivas de Admitidos e Excluídos das Axudas Posdoutorais da Modalidade A e B da Xunta de Galicia
Publicado: 16/06/2017

Infórmase a todas as persoas interesadas que están publicadas as listas definitivas de Admitidos e Excluídos das Axudas Posdoutorais da Modalidade A e B da Xunta de Galicia.

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/listas_definitivas_modalidade_a_e_b_axudas_posdoutorais_2017.pdf

 

 

[+] máis

INFORMACIÓN
Resolución da Concesión de Estadías Breves FPI
Publicado: 08/06/2017

Resolución do 7 de xuño de 2017 da Presidencia da Axencia Estatal de Investigación, pola que se conceden Axudas á movilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D españois e extranxeiros.

Máis Información.

 

Santiago de Compostela, 08 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] máis


<< Outros avisos

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto