USC » Research » Notices
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guide of Calls
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
Notices
AXUDAS XERAIS Á INVESTIGACIÓN 2018
Resolución definitiva das concesións das Axudas Xerais á investigación 2018
Published: 16/10/2018

Reunida a Comisión de Avaliación e tendo en conta a súa proposta, esta Vicerreitoría Resolve publicar as concesións das axudas xerais á investigación 2018.

Resolución definitiva de concesión de axudas xerais á investigación. Data publicación: 16/10/2018

Resolución definitiva de concesión de axudas xerais á investigación nos campus de especialización Campus Terra e Campus da Cidadanía. Data publicación: 16/10/2018

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] more

PERMISOS PERSOAL CONTRATADO
Procedemento de presentación de solicitudes
Published: 09/10/2018

Co fin de ordenar a xestión das solicitudes de autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, estadías, reunións, etc., do persoal contratado con cargo a actividades e proxectos de investigación así como en programas de recursos humanos, fora de Santiago ou Lugo, segundo o caso, establecese o seguinte procedemento actuación:

i.-As solicitudes realizaranse cunha antelación mínima de 10 días, antes do inicio da viaxe.

ii.-As solicitudes dirixidas á Vicerreitoría de Investigación e Innovación presentaranse a través do rexistro electrónico da USC, anexando o seguinte formulario

Para cumprimentar os datos no rexistro electrónico deberá:

  1. a) Onde pon órgano ó que vai dirixido escoller Oficina de Investigación e Tecnoloxía (OIT).
  1. b) En asunto da solicitude indicar Solicitude de permisos do persoal contratado en actividades/proxectos e programas de RR.HH.

Debe ter en conta que sen xestionar as autorizacións obxecto deste procedemento poderá ter problemas de cobertura de asistencia e/ou no cobro de indemnizacións por razón de Servizo (dietas).

Agradecendo a súa colaboración, reciba un cordial saúdo.

Santiago de Compostela, 09 de outubro de 2018
A Oficina de Investigación e Tecnoloxía
[+] more

FPU
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU)
Published: 09/10/2018

Xa están publicadas na Web do MECD, a convocatoria de axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU), cuxo prazo para presentar solicitudes comezará o día 09 de outubro ata o 29 de outubro de 2018 ás 14:00 h.

Santiago de Compostela, 09 de outubro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

FPI
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores (FPI)
Published: 09/10/2018

Xa están publicadas na Web do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a convocatoria de Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores (FPI), cuxo prazo para presentar solicitudes comezará o día 09 de outubro ata o 29 de outubro de 2018 ás 15:00 h.

Santiago de Compostela, 09 de outubro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS XERAIS Á INVESTIGACIÓN 2018
Listas provisionais de admitidos e excluídos Modalidade 2 Axudas Xerais á Investigación 2018
Published: 05/10/2018

Rematado o prazo de presentación de solicitudes da convocatoria de axudas xerais á investigación 2018 convocado pola Vicerreitoría de Investigación e Innovación para axudar a resolver problemas de financiamento relacionados directamente coa actividade de investigación ou con inciativas de apoio aos progresos da mesma, esta Vicerreitoría resolveu aprobar as listas provisionais de admitidos e excluídos Modalidade 2

Santiago de Compostela, 05 de outubro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] more

VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Convocatoria de axudas xerais á investigación
Published: 02/10/2018

Rematado o prazo de presentación de solicitudes da convocatoria de axudas xerais á investigación 2018 convocado pola Vicerreitoría de Investigación e Innovación para axudar a resolver problemas de financiamento relacionados directamente coa actividade de investigación ou con inciativas de apoio aos progresos da mesma, esta Vicerreitoría resolveu aprobar as listas provisionais de admitidos e excluídos

Santiago de Compostela, 02 de outubro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] more

AXUDAS POSDOUTORAIS XUNTA DE GALICIA 2018
Proposta de resolución definitiva pola que se adxudican as Axudas Posdoutorais Modalidade A
Published: 27/09/2018

Acaba de publicarse a proposta de resolución definitiva pola que se adxudican as Axudas Posdoutorais Modalidade A que poden consultar na seguinte ligazón: ver proposta

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] more

PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA AOS RETOS DA SOCIEDADE
Proxectos I+D+i Retos da Sociedade Investigación 2018
Published: 12/09/2018

Infórmase que está publicada na web do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a convocatoria de Proxectos I+D+i Retos da Sociedade Investigación 2018, axudas que teñen como finalidade a contribución á solución dos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos orientados cara á procura de solucións aos retos da sociedade, mediante a publicación dos seus resultados en foros de alto impacto científico e tecnolóxico, transferencia de tecnoloxía e a internacionalización das actividades.

Información da convocatoria:

Máis información

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

PROGRAMA ESTATAL DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO E FORTALECEMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO DO SISTEMA DE I+D+I
Proxectos de I+D de Xeración de Coñecemento 2018
Published: 12/09/2018

Infórmase que está publicada na web do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a convocatoria de Proxectos I+D Xeración de Coñecemento 2018, axudas que teñen como finalidade a contribución á solución dos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos orientados cara á procura de solucións aos retos da sociedade, mediante a publicación dos seus resultados en foros de alto impacto científico e tecnolóxico, transferencia de tecnoloxía e a internacionalización das actividades.

Información da convocatoria:

Máis información

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

CONVOCATORIA DE AXUDAS FOMENTO CULTURA CIENTÍFICA 2017
Resolución definitiva da Convocatoria de axudas Fomento Cultura Científica 2017
Published: 18/06/2018

Pode consultar a resolución definitiva de concesión e denegación de solicitudes aprobada pola Xunta Reitora do Padroado da FECYT, na súa reunión do 9 de xuño de 2018, á vista da resolución provisional aprobada o 5 de marzo de 2018, pola Comisión de Avaliación da Convocatoria de Axudas e analizados os escritos de alegación recibidos:

https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Resolucion/__Recursos/Resolucion_definitiva_concedidas.pdf

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] more


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact