USC » Research » Directory
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Directory of the Vicehancellorship for Research and Innovation

--


VICECHANCELLORSHIP
Address
--
Management staff

UNIT INVESTIGATION RESEARCH
Address
Division of Call Service and Human Resources R+D
Division of Economic
Information Management
Reception - ATI

UNIT OF PROMOTION AND INTERNATIONAL PROJECTS
Address
Director
Division of Promotion
Division of International Projects

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO
Address
Direction
Unidad de Apoyo del AVTE
Técnicos del AVTE

NETWORK OF INFRASTRUCTURE SUPPORT TO RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (RIAIDT)
Address
Direction
Assistant Information Management
Research Support TechnicianVICECHANCELLORSHIP

ADDRESS

ViceChancellorship for Research and Innovation
Edificio CACTUS
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo
Edificio CACTUS Lugo
27002 LUGO

Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal

--

--
Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal

Assistant
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

MANAGEMENT STAFF

ViceChancellor of Research and Innovation
Sr. Vicente Pérez Muñuzuri
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.gal

Secretary ViceChancellor
Mª Sonia Abelenda Pensado
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.es

UNIT INVESTIGATION RESEARCH

ADDRESS


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIVISION OF CALL SERVICE AND HUMAN RESOURCES R+D

Head of Subarea
Manuel Boquete Botana
Tel. 881 816 215
Email: manuel.boquete@usc.es

Head of Sector
Elisa Alcalde Riveiro
Tel. 881 816 217
Email: melisa.alcalde@usc.es

Head of Department
Javier López Gómez
Tel. 881 816 216
Email: javier.lopez@usc.es

Assistant
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

Assistant
Puri Franjo Rodríguez
Tel. 881 816 254
Email: purificacion.franjo@usc.es

Assistant
Mª José Enriquez Luces
Tel. 881 816 265
Email: mariajose.enriquez@usc.es

Assistant
María de los Ángeles Pardal Campaña
Tel. 881 816 234
Email: mariadelosangeles.pardal@usc.es

Assistant
Manuel Martínez Rodríguez
Tel. 881 816 249
Email: manuel.martinez@usc.es

Head of Department
David Martínez Martín
Tel. 881 816 213
Email: david.martinez@usc.es

Assistant
Jesus Esmorís Martínez
Tel. 881 816 252
Email: jesus.esmoris@usc.es

Assistant
Mª Carmen Fernández Gil
Tel. 881 816 253
Email: mariacarme.fernandez@usc.es

DIVISION OF ECONOMIC

Head of Subarea
José Ramón Basante Barbazán
Tel. 881 816 220
Email: joseramon.basante@usc.es

Responsable de Asuntos Económicos
Elisa Pita Caínzos
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

Auxiliar
Laura María García García
Tel. 881 812 861
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

Head of Sector
Arturo Clavero Iglesias
Tel. 881 816 219
Email: arturo.clavero@usc.es

Head of Department
Lourdes Calvo Vieito
Tel. 881 816 266
Email: lourdes.calvo@usc.es

Assistant
Carlos Xavier Pena Caamaño
Tel. 881 816 207
Email: carlosxavier.pena@usc.es

Assistant
Carmen Cao López
Tel. 881 816 260
Email: carmen.cao@usc.es

Head of Department
Jacobo Manuel González Fernández
Tel. 881 816 221
Email: jacobomanuel.gonzalez@usc.es

Assistant
Juan Carlos Araujo Creijo
Tel. 881 816 206
Email: juancarlos.araujo@usc.es

Project Officer
Eva Gómez Diago
Tel. 881 816 276
Email: eva.gomez@usc.es

Assistant
Xoán González Dafonte
Tel. 881 816 222
Email: xoan.gonzalez.dafonte@usc.es

Assistant Manager
Ana Torreiro Taboada
Tel. 881 816 279
Email: ana.torreiro@usc.es

INFORMATION MANAGEMENT

Technology
Santiago Rodríguez Fernández
Tel. 881 816 243
Email: santiago.rodriguez@usc.es

Assistant Manager for informatics
Juan José Pampillón Dávila
Tel. 881 816 225
Email: juanjose.pampillon@usc.es

Information Assistant Manager (Garantía Xuvenil de I+D+i)
Rubén Simón Cortés
Tel. 881 816 232
Email: ruben.simon@usc.es

RECEPTION - ATI

Porter's office
Celia Pinaque Parrado
Tel. 881 816 247 / 677 948 936
Email: celia.pinaque@usc.es

UNIT OF PROMOTION AND INTERNATIONAL PROJECTS

ADDRESS


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIRECTOR

Head of Unit
Emilio M. Martínez Rivas
Tel. 881 816 202
Email: emilio.martinez.rivas@usc.es

DIVISION OF PROMOTION

Head of Division
Eva Fabeiro Buceta
Tel. 881 816 208
Email: eva.fabeiro@usc.es

Project Officer
Susana Fernández López
Tel. 881 816 277
Email: susana.fernandez.lopez@usc.es

Project Officer
Laura Martínez Rey
Tel. 881 816 238
Email: laura.martinez@usc.es

Project Officer
Sara Carreño López
Tel. 881 816262
Email: sara.carreno@usc.es

Project Officer
Leticia Carrera Pérez
Tel. 881 816 275
Email: leticia.carrera@usc.es

Project Officer
Rubén Simón Cortés
Tel. 881 816 232
Email: ruben.simon@usc.es

Project Officer
Ramón Mazoy Fernández
Tel. 982 822 850
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: ramon.mazoy.fernandez@usc.es

Project Officer
María Dolores Vega Fernández
Tel. 982 822 852
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadolores.vega@usc.es

Auxiliar
Mª del Mar García Ramil
Tel. 982 822 851
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadelmar.garcia@usc.es

DIVISION OF INTERNATIONAL PROJECTS

Head of Division
Fernando Sedano Arnaez
Tel. 881 816 204
Email: fernando.sedano@usc.es

Project Officer
Martín Cacheiro Martínez
Tel. 881 816 233
Email: martin.cacheiro@usc.es

Project Officer
Sonia Cordido Méndez
Tel. 881 812 845
Email: sonia.cordido@usc.es

Project Officer
Ángel Duarte Campos
Tel. 881 812 897
Email: a.duarte@usc.es

Project Officer
Ana Ramos Caruncho
Tel. 881 811 113
Email: anamaria.ramos.caruncho@usc.es

Project Officer
Ashour Sami
Tel. 881 812 876
Email: sami.ashour@usc.es

Project Officer
Jaime Fernández Pita
Tel. 881 812 852
Email: jaime.fernandez.pita@usc.es

Project Officer
María Jesús Longa Sayans
Tel. 881 811 115
Email: mjesus.longa@usc.es

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO

ADDRESS

Emprendia Centre
Edificio Emprendia,
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 970 131
fax. 881 815 575
Email: avte@usc.gal

DIRECTION

Director
José Luis Villaverde Acuña
Tel. 881 815 578
Email: joseluis.villaverde@usc.es

UNIDAD DE APOYO DEL AVTE

TÉCNICOS DEL AVTE

Technology
Alberto Rodríguez Calvo
Tel. 881 815 586
Email: alberto.rodriguez@usc.es

Technology
Fernando Rafael Pardo Seco
Tel. 881 815 526
Email: fernando.pardo@usc.es

Technology
Beatriz Pérez Rey
Tel. 881 815 561
Email: beatriz.perez@usc.es

Technology
Eva López Barrio
Tel. 881 815 560
Email: eva.lopez@usc.es

Technology
Diego Suárez Pousa
Tel. 881 815 581
Email: diego.suarez@usc.es

Technology
Susana Torrente Vilasánchez
Tel. 881 815 585
Email: susana.torrente@usc.es

Technology
Montserrat Camiña Tato
Tel. 881 815 541
Email: montserrat.camina@usc.es

NETWORK OF INFRASTRUCTURE SUPPORT TO RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (RIAIDT)

ADDRESS

RIAIDT
RIAIDT, Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.es

DIRECTION

RIAIDT Direction
Dr. José Antonio Costoya Puente
Tel. 881 816 244
Email: riaidt@usc.gal

ASSISTANT INFORMATION MANAGEMENT

RIAIDT Assistant Information Management
Lino Marcelino Pardal Pumar
Tel. 881 816 205
Email: linomarcelino.pardal@usc.es

RESEARCH SUPPORT TECHNICIAN

Research Support Technician
José Manuel Otero Casas
Tel. 881 816 278
Email: jose.otero@usc.es

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact