USC » Research » Notices
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guide of Calls
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
Notices
AXUDAS
Estadías vinculadas aos contratos Predoutorais da Xunta de Galicia
Published: 14/09/2018

No caso de que se teña solicitado unha axuda para estadía no marco da convocatoria Predoutoral da Xunta de Galicia, é necesario que envíe a documentación que se achega, á Oficina de Investigación e Tecnoloxía, antes do vindeiro 10 de outubro de 2018 ás 14:00 horas, ao seguinte mail: recursoshumanos.programas@usc.es

- Plan de traballo asinado pola persoa contratada e co visto e prace da persoa directora da tese.

- Carta de aceptación do centro de destino asinada pola persoa directora do centro ou figura equivalente. O centro de destino deberá estar situado nun país incluído na zona que se indicou na solicitude e pola que se concedeu a axuda.

- Autorización de ausencia da entidade beneficiaria.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación
[+] more

PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA AOS RETOS DA SOCIEDADE
Proxectos I+D+i Retos da Sociedade Investigación 2018
Published: 12/09/2018

Infórmase que está publicada na web do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a convocatoria de Proxectos I+D+i Retos da Sociedade Investigación 2018, axudas que teñen como finalidade a contribución á solución dos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos orientados cara á procura de solucións aos retos da sociedade, mediante a publicación dos seus resultados en foros de alto impacto científico e tecnolóxico, transferencia de tecnoloxía e a internacionalización das actividades.

Información da convocatoria:

Máis información

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

PROGRAMA ESTATAL DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO E FORTALECEMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO DO SISTEMA DE I+D+I
Proxectos de I+D de Xeración de Coñecemento 2018
Published: 12/09/2018

Infórmase que está publicada na web do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a convocatoria de Proxectos I+D Xeración de Coñecemento 2018, axudas que teñen como finalidade a contribución á solución dos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos orientados cara á procura de solucións aos retos da sociedade, mediante a publicación dos seus resultados en foros de alto impacto científico e tecnolóxico, transferencia de tecnoloxía e a internacionalización das actividades.

Información da convocatoria:

Máis información

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

AXUDAS Á MOBILIDADE PREDOUTORAL 2018
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estancias breves en centros de I+D no marco do subprograma FPI 2018
Published: 27/08/2018

O xoves 23/08/2018 publicouse no BOE  a convocatoria correspondente a o ano 2018 de axudas de axudas a movilidade predoutoral para a realización de estancia breves en centros de I+D en el marco del subprograma FPI (antigas estancias breves FPI).

B. O. E. : https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/23/pdfs/BOE-B-2018-41221.pdf

Consultar convocatoria

Prazo de solicitude:

Investigadores: 11 de setembro de 2018 a 20 de setembro de 2018 ás 15:00 horas.

Debe ter en conta que é necesario que unha vez cumprimientado telemáticamente o formulario da estancia ten que entregalo asinado en PDF no seguinte email recursoshumanos.programas@usc.es antes das 14:00 horas do 21/09/2018.

Aínda que non é necesario incluir na solicitude o documento de aceptación por parte do centro receptor deberá entregalo nesta Oficina con anterioridade ao inicio da estancia.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] more

AXUDAS PROPIAS 2018
Convocatoria Axudas Propias 2018
Published: 12/07/2018

A Vicerreitoría de Investigación e Innovación anuncia a apertura de dúas convocatorias de apoio á actividade de investigación e produción científica para a súa execución no ano 2018, unha Convocatoria de Axudas Xerais á Investigación dirixida a financiar necesidades de gasto singular e a publicación en aberto, e unha segunda Convocatoria de axudas específicas á investigación nos Campus de especialización Campus Terra e Campus da Cidadanía.

Ambas convocatorias están cofinanciadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Moi importante: As solicitudes deben presentarse a través da Sede Electrónica da USC entrando no Rexistro Electrónico e empregando a opción Presentar unha solicitude xeral no rexistro electrónico. Na sección Órgano á que vai dirixido premer na opción Vicerreitoría de Investigación e Innovación.

Resumo Procedemento

Para calqueira aclaración sobre a convocatoria pode comunicarse vía correo electrónico a: recursoshumanos.programas@usc.es

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] more

CONVOCATORIA DE AXUDAS FOMENTO CULTURA CIENTÍFICA 2017
Resolución definitiva da Convocatoria de axudas Fomento Cultura Científica 2017
Published: 18/06/2018

Pode consultar a resolución definitiva de concesión e denegación de solicitudes aprobada pola Xunta Reitora do Padroado da FECYT, na súa reunión do 9 de xuño de 2018, á vista da resolución provisional aprobada o 5 de marzo de 2018, pola Comisión de Avaliación da Convocatoria de Axudas e analizados os escritos de alegación recibidos:

https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Resolucion/__Recursos/Resolucion_definitiva_concedidas.pdf

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2018
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] more


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact