USC » Investigación » Directorio
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Directorio da Vicerreitoría de Investigación e Innovación


VICERREITORÍA
Enderezo
Rexistro Auxiliar
Persoal de Dirección

ÁREA DE XESTIÓN E VALORIZACIÓN DE I+D+I
Enderezo
Dirección
Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D
Servizo de Xestión de Actividades de I+D
Área de Xestión e Valorización I+D
Xestión de Información
Conserxería - ATI

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO
Enderezo
Dirección
Unidade de Apoio da AVTE
Técnicos da AVTE

REDE DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E AO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO (RIAIDT)
Enderezo
Dirección
Facturación
Técnico de apoio á investigaciónVICERREITORÍA

ENDEREZO

Vicerreitoría de Investigación e Innovación
Edificio CACTUS
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo
Edificio CACTUS Lugo
27002 LUGO

Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.es

REXISTRO AUXILIAR

Unicamente válido para trámites coa Vicerreitoría de Investigación e Innovación
Horario: de luns a venres de 9:00 - 14:00

Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.es

Auxiliar
Guillermo Prieto Acuña
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.es

PERSOAL DE DIRECCIÓN

Vicerreitor de Investigación e Innovación
Sra. dona Isabel Rodríguez-Moldes Rey
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.es

Secretaria Vicerreitor
Alejandra Pernas Abad
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.es

ÁREA DE XESTIÓN E VALORIZACIÓN DE I+D+I

ENDEREZO

Oficina de Investigación e Tecnoloxía
Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.es

Delegación Lugo OIT
Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.es

DIRECCIÓN

Director de Xestión e Valoración de I+D+i
Rogelio Conde-Pumpido Tourón
Tel. 881 816 202
fax. 981 547 077
Email: oitdir@usc.es

Responsable de Asuntos Económicos de Investigación
Elisa Pita Caínzos
Tel. 881 816 214
Email: elisaana.pita@usc.es

SERVIZO DE CONVOCATORIAS E RECURSOS HUMANOS DE I+D

Xefe de Servizo
Emilio Santos Vigo
Tel. 881 816 218
Email: emilio.santos@usc.es

Xefa de sección de Convocatorias e Programas
Elisa Alcalde Riveiro
Tel. 881 816 217
Email: melisa.alcalde@usc.es

Xefe de Negociado de Convocatorias e Programas
Javier López Gómez
Tel. 881 816 216
Email: javier.lopez@usc.es

Auxiliar
Puri Franjo Rodríguez
Tel. 881 816 254
Email: purificacion.franjo@usc.es

Auxiliar
Mª José Enriquez Luces
Tel. 881 816 265
Email: mariajose.enriquez@usc.es

Auxiliar
María de los Ángeles Pardal Campaña
Tel. 881 816 234
Email: mariadelosangeles.pardal@usc.es

Auxiliar
Manuel Martínez Rodríguez
Tel. 881 816 249
Email: manuel.martinez@usc.es

Xefe de Sección de Recursos Humanos
Manuel Boquete Botana
Tel. 881 816 215
Email: manuel.boquete@usc.es

Xefe de Negociado
David Martínez Martín
Tel. 881 816 213
Email: david.martinez@usc.es

Auxiliar
Jesus Esmorís Martínez
Tel. 881 816 252
Email: jesus.esmoris@si.usc.es

Auxiliar
Mª Carmen Fernández Gil
Tel. 881 816 253
Email: mariacarme.fernandez@si.usc.es

SERVIZO DE XESTIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D

Xefe de Servizo
Xosé Antón Freire Ramos
Tel. 881 816 222
Email: xoseanton.freire@usc.es

Xefe de Sección de Xestión Económica
Arturo Clavero Iglesias
Tel. 881 816 219
Email: arturo.clavero@usc.es

Xefa de Negociado
Lourdes Calvo Vieito
Tel. 881 816 266
Email: lourdes.calvo@usc.es

Auxiliar
Carlos Xavier Pena Caamaño
Tel. 881 816 207
Email: carlosxavier.pena@usc.es

Auxiliar
Carmen Cao López
Tel. 881 816 260
Email: carmen.cao@usc.es

Xefe de Sección de Xustificación de Actividades
José Ramón Basante Barbazán
Tel. 881 816 220
Email: joseramon.basante@usc.es

Xefe de Negociado de Xustificación
Jacobo Manuel González Fernández
Tel. 881 816 221
Email: jacobomanuel.gonzalez@usc.es

Auxiliar
Juan Carlos Araujo Creijo
Tel. 881 816 206
Email: juancarlos.araujo@usc.es

Técnico de Apoio
Alberto Mariño Ruza
Tel. 881 816 262
Email: alberto.marino@usc.es

Apoio
Eva Gómez Diago
Tel. 881 816 276
Email: eva.gomez@usc.es

ÁREA DE XESTIÓN E VALORIZACIÓN I+D

Técnico Xestión I+D
Fernando Sedano Arnaez
Tel. 881 816 204
Email: fernando.sedano@usc.es

Técnico Xestión I+D
Martín Cacheiro Martínez
Tel. 881 816 233
Email: martin.cacheiro@usc.es

Técnico Xestión I+D
Eva Fabeiro Buceta
Tel. 881 816 208
Email: eva.fabeiro@usc.es

Técnico Xestión I+D
Susana Fernández López
Tel. 881 816 277
Email: susana.fernandez.lopez@usc.es

Técnico Xestión I+D
Pilar Vázquez Maseda
Tel. 881 816 275
Email: pilar.vazquez@usc.es

Técnico Xestión
Laura Martínez Rey
Tel. 881 816 238
Email: laura.martinez@usc.es

Técnico Xestión
Iago Rodríguez Palmeiro
Tel. 881 816 232
Email: iago.palmeiro@usc.es

Técnico Xestión I+D (Campus Lugo)
Ramón Mazoy Fernández
Tel. 982 822 850
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: ramon.mazoy.fernandez@usc.es

Técnico Xestión I+D (Campus Lugo)
María Dolores Vega Fernández
Tel. 982 822 852
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadolores.vega@usc.es

Técnico Xestión I+D (Campus Lugo)
Emilio M. Martínez Rivas
Tel. 982 822 855
Email: emilio.martinez.rivas@usc.es

Outro Persoal (Campus de Lugo)
Mª del Mar García Ramil
Tel. 982 822 851
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadelmar.garcia@usc.es

XESTIÓN DE INFORMACIÓN

Técnico Informático
Santiago Rodríguez Fernández
Tel. 881 816 243
Email: santiago.rodriguez@usc.es

CONSERXERÍA - ATI

Conserxería
Celia Pinaque Parrado
Tel. 881 816 247 / 677 948 936
Email: celia.pinaque@usc.es

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO

ENDEREZO

Edificio Emprendia
Edificio Emprendia,
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 970 131
fax. 881 815 575
Email: avte@usc.es

DIRECCIÓN

Director
José Luis Villaverde Acuña
Tel. 881 815 578
Email: joseluis.villaverde@usc.es

UNIDADE DE APOIO DA AVTE

TÉCNICOS DA AVTE

Técnico Xestión
Fernando Carou Insua
Tel. 881 815 584
fax. 881 970 132
Email: fernando.carou@usc.es

Técnico Xestión
José Manuel Rebolo González
Tel. 881 815 579
Email: josemanuel.rebolo@usc.es

Técnico Xestión
Alberto Rodríguez Calvo
Tel. 881 815 586
Email: alberto.rodriguez@usc.es

Técnico Xestión
Fernando Rafael Pardo Seco
Tel. 881 815 526
Email: fernando.pardo@usc.es

Técnico Xestión
Beatriz Pérez Rey
Tel. 881 815 561
Email: beatriz.perez@usc.es

Técnico Xestión
Diego Suárez Pousa
Tel. 881 815 581
Email: diego.suarez@usc.es

Técnico Xestión
Susana Torrente Vilasánchez
Tel. 881 815 585
Email: susana.torrente@usc.es

REDE DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E AO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO (RIAIDT)

ENDEREZO

RIAIDT
RIAIDT, Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.es

DIRECCIÓN

Director da RIAIDT
Dr. Raúl Vieira Miguel
Tel. 881 816 244
Email: riaidt@usc.es

FACTURACIÓN

Facturación RIAIDT
Inés Márquez Fernández
Tel. 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.es

TÉCNICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN

Técnico de apoio á investigación
José Manuel Otero Casas
Tel. 881 816 278
Email: jose.otero@usc.es

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto