USC » Investigación » Directorio
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Directorio del Vicerrectorado de Investigación e Innovación


VICERRECTORADO
Dirección
Registro Auxiliar
Personal de Dirección

ÁREA DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE I+D+I
Dirección
Asuntos Económicos de Investigación
Servicio de Convocatorias y Recursos Humanos de I+D
Servicio de Gestión de Actividades de I+D
Área de Gestión y Valorización I+D
Gestión de Información
Conserjería - ATI

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO
Dirección
Dirección
Unidad de Apoyo del AVTE
Técnicos del AVTE

RED DE INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO (RIAIDT)
Dirección
Dirección
Facturación
Técnico de apoyo a la investigaciónVICERRECTORADO

DIRECCIÓN

Vicerrectorado de Investigación e Innovación
Edificio CACTUS
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo
Edificio CACTUS Lugo
27002 LUGO

Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal

REGISTRO AUXILIAR

Unicamente válido para trámites con el Vicerrectorado de Investigación e Innovación
Horario: de lunes a viernes de 9:00 - 14:00

Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal

Auxiliar
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

PERSONAL DE DIRECCIÓN

Vicerrector de Investigación e Innovación
Sr. Vicente Pérez Muñuzuri
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.gal

Secretaria Vicerrector
Alejandra Pernas Abad
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.gal

ÁREA DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE I+D+I

DIRECCIÓN

Oficina de Investigación y Tecnología
Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal

Delegación Lugo OIT
Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

ASUNTOS ECONÓMICOS DE INVESTIGACIÓN

Responsable de Asuntos Económicos de Investigación
Elisa Pita Caínzos
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

Auxiliar
Laura María García García
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

SERVICIO DE CONVOCATORIAS Y RECURSOS HUMANOS DE I+D

Jefe de Servicio
Maruxa Casal Reyes
Tel. 881 816 218
Email: maruxa.casal@usc.es

Jefa de sección de Convocatorias e Programas
Elisa Alcalde Riveiro
Tel. 881 816 217
Email: melisa.alcalde@usc.es

Jefe de Negociado de Convocatorias y Programas
Javier López Gómez
Tel. 881 816 216
Email: javier.lopez@usc.es

Auxiliar
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

Auxiliar
Puri Franjo Rodríguez
Tel. 881 816 254
Email: purificacion.franjo@usc.es

Auxiliar
Mª José Enriquez Luces
Tel. 881 816 265
Email: mariajose.enriquez@usc.es

Auxiliar
María de los Ángeles Pardal Campaña
Tel. 881 816 234
Email: mariadelosangeles.pardal@usc.es

Auxiliar
Manuel Martínez Rodríguez
Tel. 881 816 249
Email: manuel.martinez@usc.es

Jefe de Sección de Recursos Humanreos
Manuel Boquete Botana
Tel. 881 816 215
Email: manuel.boquete@usc.es

Jefe de Negociado
David Martínez Martín
Tel. 881 816 213
Email: david.martinez@usc.es

Auxiliar
Jesus Esmorís Martínez
Tel. 881 816 252
Email: jesus.esmoris@usc.es

Auxiliar
Mª Carmen Fernández Gil
Tel. 881 816 253
Email: mariacarme.fernandez@usc.es

SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D

Jefe de Servizo
José Ramón Basante Barbazán
Tel. 881 816 220
Email: joseramon.basante@usc.es

Jefe de Sección de Gestión Económica
Arturo Clavero Iglesias
Tel. 881 816 219
Email: arturo.clavero@usc.es

Jefa de Negociado
Lourdes Calvo Vieito
Tel. 881 816 266
Email: lourdes.calvo@usc.es

Auxiliar
Carlos Xavier Pena Caamaño
Tel. 881 816 207
Email: carlosxavier.pena@usc.es

Auxiliar
Carmen Cao López
Tel. 881 816 260
Email: carmen.cao@usc.es

Jefe de Negociado de Justificación
Jacobo Manuel González Fernández
Tel. 881 816 221
Email: jacobomanuel.gonzalez@usc.es

Auxiliar
Juan Carlos Araujo Creijo
Tel. 881 816 206
Email: juancarlos.araujo@usc.es

Técnico
Eva Gómez Diago
Tel. 881 816 276
Email: eva.gomez@usc.es

Técnico
Xoán González Dafonte
Tel. 881 816 222
Email: xoan.gonzalez.dafonte@usc.es

Técnico de Gestión
Ana Torreiro Taboada
Tel. 881 816 279
Email: ana.torreiro@usc.es

ÁREA DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN I+D

Técnico
Fernando Sedano Arnaez
Tel. 881 816 204
Email: fernando.sedano@usc.es

Técnico
Martín Cacheiro Martínez
Tel. 881 816 233
Email: martin.cacheiro@usc.es

Técnico
Eva Fabeiro Buceta
Tel. 881 816 208
Email: eva.fabeiro@usc.es

Técnico
Susana Fernández López
Tel. 881 816 277
Email: susana.fernandez.lopez@usc.es

Técnico
Laura Martínez Rey
Tel. 881 816 238
Email: laura.martinez@usc.es

Técnico (Garantía Xuvenil de I+D+i)
Sara Carreño López
Tel. 881 816262
Email: sara.carreno@usc.es

Técnico (Campus Lugo)
Ramón Mazoy Fernández
Tel. 982 822 850
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: ramon.mazoy.fernandez@usc.es

Técnico (Campus Lugo)
María Dolores Vega Fernández
Tel. 982 822 852
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadolores.vega@usc.es

Otro Personal (Campus de Lugo)
Mª del Mar García Ramil
Tel. 982 822 851
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadelmar.garcia@usc.es

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Técnico
Santiago Rodríguez Fernández
Tel. 881 816 243
Email: santiago.rodriguez@usc.es

Auxiliar Técnico Informático
Juan José Pampillón Dávila
Tel. 881 816 225
Email: juanjose.pampillon@usc.es

Técnico Gestión Información (Garantía Xuvenil de I+D+i)
Rubén Simón Cortés
Tel. 881 816 232
Email: ruben.simon@usc.es

CONSERJERÍA - ATI

Conserjería
Celia Pinaque Parrado
Tel. 881 816 247 / 677 948 936
Email: celia.pinaque@usc.es

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO

DIRECCIÓN

Edificio Emprendia
Edificio Emprendia,
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 970 131
fax. 881 815 575
Email: avte@usc.gal

DIRECCIÓN

Director
José Luis Villaverde Acuña
Tel. 881 815 578
Email: joseluis.villaverde@usc.es

UNIDAD DE APOYO DEL AVTE

TÉCNICOS DEL AVTE

Técnico
Alberto Rodríguez Calvo
Tel. 881 815 586
Email: alberto.rodriguez@usc.es

Técnico
Fernando Rafael Pardo Seco
Tel. 881 815 526
Email: fernando.pardo@usc.es

Técnico
Beatriz Pérez Rey
Tel. 881 815 561
Email: beatriz.perez@usc.es

Técnico
Eva López Barrio
Tel. 881 815 560
Email: eva.lopez@usc.es

Técnico
Diego Suárez Pousa
Tel. 881 815 581
Email: diego.suarez@usc.es

Técnico
Susana Torrente Vilasánchez
Tel. 881 815 585
Email: susana.torrente@usc.es

Técnico
Montserrat Camiña Tato
Tel. 881 815 541
Email: montserrat.camina@usc.es

RED DE INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO (RIAIDT)

DIRECCIÓN

RIAIDT
RIAIDT, Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.es

DIRECCIÓN

Director de la RIAIDT
Dr. José Antonio Costoya Puente
Tel. 881 816 244
Email: riaidt@usc.gal

FACTURACIÓN

Facturación RIAIDT
Lino Marcelino Pardal Pumar
Tel. 881 816 205
Email: linomarcelino.pardal@usc.es

TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Técnico de apoio a la investigación
José Manuel Otero Casas
Tel. 881 816 278
Email: jose.otero@usc.es

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto