USC » Investigación » Directorio
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Directorio da Vicerreitoría de Política Científica


VICERREITORÍA
Enderezo
Rexistro Auxiliar
Persoal de Dirección

ÁREA DE XESTIÓN DA INVESTIGACIÓN
Enderezo
Dirección
Subárea de Convocatorias e Programas de Recursos Humanos
Subárea Económica
Oficina Next Generation da USC
Xestión de Información
Punto de antención, información e servizos

ÁREA DE PROMOCIÓN E ESTRATEXIA CIENTÍFICA
Enderezo
Dirección
Subárea de Promoción
Subárea de Proxectos

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO
Enderezo
Dirección
Unidade de Apoio da AVTE
Técnicos da AVTE

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN DA USC
Enderezo
Dirección
Facturación
Técnico de apoio á investigaciónVICERREITORÍA

ENDEREZO

Vicerreitoría de Política Científica
Edificio CACTUS
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo
Edificio CACTUS Lugo
27002 LUGO

Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal

REXISTRO AUXILIAR

Unicamente válido para trámites coa Vicerreitoría de Política Científica
Horario: de luns a venres de 9:00 - 14:00

Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal

Auxiliar
Fátima Puch Domínguez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

PERSOAL DE DIRECCIÓN

Vicerreitoría de Política Científica
María del Pilar Bermejo Barrera
Tel. 881 811 002
Email: vr.cientifica@usc.gal

Secretaría Vicerreitora
Mª Sonia Abelenda Pensado
Tel. 881 811 002
Email: vr.cientifica@usc.gal

ÁREA DE XESTIÓN DA INVESTIGACIÓN

ENDEREZO


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIRECCIÓN

SUBÁREA DE CONVOCATORIAS E PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS

Xefe de Subárea
Manuel Boquete Botana
Tel. 881 816 215
Email: manuel.boquete@usc.gal

Xefe de sección de convocatorias e programas de I+D
Javier López Gómez
Tel. 881 816 216
Email: javier.lopez@usc.gal

Xefe de Negociado de Selección
Rafael Varela Manzano
Tel. 881 816 234
Email: rafael.manzano@usc.gal

Xefe de sección de Recursos Humanos de I+D
David Martínez Martín
Tel. 881 816 213
Email: david.martinez@usc.gal

Xefa de negociado de programas de I+D
Yolanda Yáñez Díaz
Tel. 881 816 217
Email: yolanda.yanez@usc.gal

Auxiliar
Fátima Puch Domínguez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

Auxiliar
Puri Franjo Rodríguez
Tel. 881 816 254
Email: purificacion.franjo@usc.gal

Auxiliar
Mª José Enriquez Luces
Tel. 881 816 265
Email: mariajose.enriquez@usc.gal

Auxiliar
Jesus Esmorís Martínez
Tel. 881 816 252
Email: jesus.esmoris@usc.gal

Auxiliar
José Javier Torres Requeijo
Tel. 881 816 211
Email: josejavier.torres@usc.gal

Auxiliar
Mª Carmen Fernández Gil
Tel. 881 816 253
Email: mariacarme.fernandez@usc.gal

Auxiliar
Ana Belén Corral Lamela
Tel. 881 816 250
Email: anabelen.corral.lamela@usc.gal

Auxiliar
Ana Belén Vázquez Fidalgo
Tel. 881 816 258
Email: anabelen.vazquez@usc.gal

SUBÁREA ECONÓMICA

Xefe de Subárea
José Ramón Basante Barbazán
Tel. 881 816 220
Email: joseramon.basante@usc.gal

Xefa de Sección de Xestión Económica
Lourdes Calvo Vieito
Tel. 881 816 219
Email: lourdes.calvo@usc.gal

Xefa de Negociado de Xestión Económica
Emilia Canosa Suárez
Tel. 881 816 266
Email: emilia.canosa.suarez@usc.gal

Xefa de Sección de Xustificación de Actividades de I+D Xustificación
Carmen Ferreiro Ferreiro
Tel. 881 816 221
Email: carmen.ferreiro@usc.es

Xefe de Negociado de Xustificación de Recursos Humanos de I+D
Álvaro Vázquez Salgueiros
Tel. 881 816 206
Email: a.vazquez@usc.gal

Xefa de Negociado de Xustificación de Actividades de I+D
Berta Lago López
Tel. 881 816 239
Email: berta.lago@usc.gal

Auxiliar
Carmen Cao López
Tel. 881 816 260
Email: carmen.cao@usc.gal

Auxiliar
Alba Mª Román Vidarte
Tel. 881 816 207
Email: alba.roman@usc.gal

Auxiliar
Ángela Castro Lema
Tel. 881 816 280
Email: angela.castro.lema@usc.gal

Técnica
Eva Gómez Diago
Tel. 881 816 276
Email: eva.gomez@usc.gal

Técnico de Xestión
Xoán González Dafonte
Tel. 881 816 222
Email: xoan.gonzalez.dafonte@usc.gal

Técnica de Xestión
Ana Torreiro Taboada
Tel. 881 816 279
Email: ana.torreiro@usc.gal

Auxiliar
Tamara Vázquez Vázquez
Tel. 881 816 225
Email: tamara.vazquez.vazquez@usc.gal

Responable de Asuntos Económicos
Elisa Pita Caínzos
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

Responable de Asuntos Económicos
Inma Baamonde Pedreira
Tel. 881 816 256
Email: i.baamonde@usc.es

OFICINA NEXT GENERATION DA USC

Dirección
Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel.
Email: xerencia.oficinamrr@usc.gal

Xefe de sección
Jacobo Manuel González Fernández
Tel. 881 816 209
Email: jacobomanuel.gonzalez@usc.gal

Técnica de Xestión
María Jesús Vidal Ínsua
Tel. 881 812 861
Email: mariajesus.vidal@usc.gal

Auxiliar
Hugo A. Martínez Castro
Tel. 881 816 270
Email: hugoalexandre.martinez@usc.gal

XESTIÓN DE INFORMACIÓN

Técnico
Santiago Rodríguez Fernández
Tel. 881 816 243
Email: santiago.rodriguez@usc.gal

PUNTO DE ANTENCIÓN, INFORMACIÓN E SERVIZOS

Auxiliar Técnico Servizos
Jose Luaces González
Tel. 881 816 247 / 677 948 936
Email: jose.luaces@usc.gal

ÁREA DE PROMOCIÓN E ESTRATEXIA CIENTÍFICA

ENDEREZO


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIRECCIÓN

Director
Emilio M. Martínez Rivas
Tel. 881 816 202
Email: emilio.martinez.rivas@usc.gal

SUBÁREA DE PROMOCIÓN

Responsable de Subárea
Eva Fabeiro Buceta
Tel. 881 816 208
Email: eva.fabeiro@usc.gal

Auxiliar
Manuel Martínez Rodríguez
Tel. 881 816 249
Email: manuel.martinez@usc.gal

Técnica
Laura Martínez Rey
Tel. 881 816 238
Email: laura.martinez@usc.gal

Técnica
María Montero Fernández
Tel. 881 816 277
Email: maria.montero.fernandez@usc.gal

Técnica
María Isabel Reyero Fernández
Tel. 881 816 262
Email: mariaisabel.reyero@usc.es

Técnico
Ramón Mazoy Fernández
Tel. 982 822 850
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: ramon.mazoy.fernandez@usc.gal

Técnica
María Dolores Vega Fernández
Tel. 982 822 852
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadolores.vega@usc.gal

Técnica
Mª del Mar García Ramil
Tel. 982 822 851
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadelmar.garcia@usc.gal

Técnico
Iago Rodríguez Palmeiro
Tel. 881 816 275
Email: iago.palmeiro@usc.gal

SUBÁREA DE PROXECTOS

Responsable de Subárea
Martín Cacheiro Martínez
Tel. 881 816 233
Email: martin.cacheiro@usc.gal

Técnico
Ángel Duarte Campos
Tel. 881 812 897
Email: a.duarte@usc.gal

Técnica
Ana Ramos Caruncho
Tel. 881 811 113
Email: anamaria.ramos.caruncho@usc.gal

Técnico
Sami Ashour
Tel. 881 812 876
Email: sami.ashour@usc.gal

Técnico
Jaime Fernández Pita
Tel. 881 812 852
Email: jaime.fernandez.pita@usc.gal

Técnica
María Jesús Longa Sayans
Tel. 881 811 115
Email: mjesus.longa@usc.gal

Técnica
María Dolores Sáchez Santos
Tel. 881 816 232
Email: mdolores.sanchez@usc.gal

Técnica
Natalya Solomatina
Tel. 881 816 237
Email: natalya.solomatina@usc.gal

Técnico
Pablo Gens Montes
Tel. 881 816 204
Email: pablo.gens@usc.gal

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO

ENDEREZO

Vivendas dos Catedráticos
Avenida das Ciencias nº 6, 4º dereita
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 970 131
fax. 881 815 575
Email: avte@usc.gal

DIRECCIÓN

Director
José Luis Villaverde Acuña
Tel. 881 815 578
Email: joseluis.villaverde@usc.gal

UNIDADE DE APOIO DA AVTE

TÉCNICOS DA AVTE

Técnica
Susana Torrente Vilasánchez
Tel. 881 815 585
Email: susana.torrente@usc.gal

Técnico
Alberto Rodríguez Calvo
Tel. 881 815 586
Email: alberto.rodriguez@usc.gal

Técnico
Diego Suárez Pousa
Tel. 881 815 581
Email: diego.suarez@usc.gal

Técnica
Eva López Barrio
Tel. 881 815 560
Email: eva.lopez@usc.gal

Técnica
Sabela López Figueiras
Tel. 881 815 526
Email: sabela.lopez.figueiras@usc.gal

Técnica
Lydia Fernández Pérez
Tel. 881 815 582
Email: lydia.fernandez@usc.gal

Técnica
Montserrat Camiña Tato
Tel. 881 815 541
Email: montserrat.camina@usc.gal

Técnica
Beatriz Pérez Rey
Tel. 881 815 561
Email: beatriz.perez@usc.gal

Técnica
Soledad Anguiano Igea
Tel. 881 815 595
Email: soledadfelisa.anguiano@usc.gal

Técnico
Diego Alaiz Crespo
Tel. 881 815 561
Email: diego.alaiz.crespo@usc.gal

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN DA USC

ENDEREZO

Área de Infraestruturas de Investigación
Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.gal

DIRECCIÓN

Director da Área
Dr. José Antonio Costoya Puente
Tel. 881 816 244
Email: riaidt@usc.gal

FACTURACIÓN

Facturación RIAIDT
Luís Eduardo Leclere Rodríguez
Tel. 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.gal

TÉCNICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN

Técnico de apoio á investigación
José Manuel Otero Casas
Tel. 881 816 278
Email: jose.otero@usc.gal

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto