USC » Investigación » Directorio
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Directorio da Vicerreitoría de Investigación e Innovación


VICERREITORÍA
Enderezo
Rexistro Auxiliar
Persoal de Dirección

ÁREA DE XESTIÓN E VALORIZACIÓN DE I+D+I
Enderezo
Dirección
Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D
Servizo de Xestión de Actividades de I+D
Área de Xestión e Valorización I+D
Xestión de Información
Conserxería - ATI

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO
Enderezo
Dirección
Unidade de Apoio da AVTE
Técnicos da AVTE

REDE DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E AO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO (RIAIDT)
Enderezo
Facturación
Técnico de apoio á investigaciónVICERREITORÍA

ENDEREZO

Vicerreitoría de Investigación e Innovación
Edificio CACTUS
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo
Edificio CACTUS Lugo
27002 LUGO

Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.es

REXISTRO AUXILIAR

Unicamente válido para trámites coa Vicerreitoría de Investigación e Innovación
Horario: de luns a venres de 9:00 - 14:00

Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.es

Auxiliar
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.es

PERSOAL DE DIRECCIÓN

Vicerreitor de Investigación e Innovación
Sr. Vicente Pérez Muñuzuri
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.es

Secretaria Vicerreitor
Alejandra Pernas Abad
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.es

ÁREA DE XESTIÓN E VALORIZACIÓN DE I+D+I

ENDEREZO

Oficina de Investigación e Tecnoloxía
Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.es

Delegación Lugo OIT
Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.es

DIRECCIÓN

Director de Xestión e Valorización de I+D+i
Rogelio Conde-Pumpido Tourón
Tel. 881 816 202
fax. 981 547 077
Email: oitdir@usc.es

Responsable de Asuntos Económicos de Investigación
Elisa Pita Caínzos
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.es

Auxiliar
Laura María García García
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.es

SERVIZO DE CONVOCATORIAS E RECURSOS HUMANOS DE I+D

Xefe de Servizo
Maruxa Casal Reyes
Tel. 881 816 218
Email: maruxa.casal@usc.es

Xefa de sección de Convocatorias e Programas
Elisa Alcalde Riveiro
Tel. 881 816 217
Email: melisa.alcalde@usc.es

Xefe de Negociado de Convocatorias e Programas
Javier López Gómez
Tel. 881 816 216
Email: javier.lopez@usc.es

Auxiliar
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.es

Auxiliar
Puri Franjo Rodríguez
Tel. 881 816 254
Email: purificacion.franjo@usc.es

Auxiliar
Mª José Enriquez Luces
Tel. 881 816 265
Email: mariajose.enriquez@usc.es

Auxiliar
María de los Ángeles Pardal Campaña
Tel. 881 816 234
Email: mariadelosangeles.pardal@usc.es

Auxiliar
Manuel Martínez Rodríguez
Tel. 881 816 249
Email: manuel.martinez@usc.es

Xefe de Sección de Recursos Humanos
Manuel Boquete Botana
Tel. 881 816 215
Email: manuel.boquete@usc.es

Xefe de Negociado
David Martínez Martín
Tel. 881 816 213
Email: david.martinez@usc.es

Auxiliar
Jesus Esmorís Martínez
Tel. 881 816 252
Email: jesus.esmoris@usc.es

Auxiliar
Mª Carmen Fernández Gil
Tel. 881 816 253
Email: mariacarme.fernandez@usc.es

SERVIZO DE XESTIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D

Xefe de Servizo
Denís Fernández Méndez
Tel. 881 816 222
Email: denis.fernandez.mendez@usc.es

Xefe de Sección de Xestión Económica
Arturo Clavero Iglesias
Tel. 881 816 219
Email: arturo.clavero@usc.es

Xefa de Negociado
Lourdes Calvo Vieito
Tel. 881 816 266
Email: lourdes.calvo@usc.es

Auxiliar
Carlos Xavier Pena Caamaño
Tel. 881 816 207
Email: carlosxavier.pena@usc.es

Auxiliar
Carmen Cao López
Tel. 881 816 260
Email: carmen.cao@usc.es

Xefe de Sección de Xustificación de Actividades
José Ramón Basante Barbazán
Tel. 881 816 220
Email: joseramon.basante@usc.es

Xefe de Negociado de Xustificación
Jacobo Manuel González Fernández
Tel. 881 816 221
Email: jacobomanuel.gonzalez@usc.es

Auxiliar
Montse Eiras Redondo
Tel. 881 816 221
Email: montse.eiras@usc.es

Auxiliar
Juan Carlos Araujo Creijo
Tel. 881 816 206
Email: juancarlos.araujo@usc.es

Apoio
Eva Gómez Diago
Tel. 881 816 276
Email: eva.gomez@usc.es

ÁREA DE XESTIÓN E VALORIZACIÓN I+D

Técnico Xestión I+D
Fernando Sedano Arnaez
Tel. 881 816 204
Email: fernando.sedano@usc.es

Técnico Xestión I+D
Martín Cacheiro Martínez
Tel. 881 816 233
Email: martin.cacheiro@usc.es

Técnico Xestión I+D
Eva Fabeiro Buceta
Tel. 881 816 208
Email: eva.fabeiro@usc.es

Técnico Xestión I+D
Susana Fernández López
Tel. 881 816 277
Email: susana.fernandez.lopez@usc.es

Técnico Xestión I+D
Pilar Vázquez Maseda
Tel. 881 816 275
Email: pilar.vazquez@usc.es

Técnico Xestión I+D
Laura Martínez Rey
Tel. 881 816 238
Email: laura.martinez@usc.es

Técnico Xestión I+D
María del Carmen Vilariño López
Tel. 881 816 232
Email: mariadelcarmen.vilarino.lopez@usc.es

Técnico Xestión I+D (Campus Lugo)
Ramón Mazoy Fernández
Tel. 982 822 850
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: ramon.mazoy.fernandez@usc.es

Técnico Xestión I+D (Campus Lugo)
María Dolores Vega Fernández
Tel. 982 822 852
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadolores.vega@usc.es

Técnico Xestión I+D (Campus Lugo)
Emilio M. Martínez Rivas
Tel. 982 822 855
Email: emilio.martinez.rivas@usc.es

Outro Persoal (Campus de Lugo)
Mª del Mar García Ramil
Tel. 982 822 851
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadelmar.garcia@usc.es

XESTIÓN DE INFORMACIÓN

Técnico Informático
Santiago Rodríguez Fernández
Tel. 881 816 243
Email: santiago.rodriguez@usc.es

CONSERXERÍA - ATI

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO

ENDEREZO

Edificio Emprendia
Edificio Emprendia,
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 970 131
fax. 881 815 575
Email: avte@usc.es

DIRECCIÓN

Director
José Luis Villaverde Acuña
Tel. 881 815 578
Email: joseluis.villaverde@usc.es

UNIDADE DE APOIO DA AVTE

TÉCNICOS DA AVTE

Técnico Xestión
José Manuel Rebolo González
Tel. 881 815 579
Email: josemanuel.rebolo@usc.es

Técnico Xestión
Alberto Rodríguez Calvo
Tel. 881 815 586
Email: alberto.rodriguez@usc.es

Técnico Xestión
Fernando Rafael Pardo Seco
Tel. 881 815 526
Email: fernando.pardo@usc.es

Técnico Xestión
Beatriz Pérez Rey
Tel. 881 815 561
Email: beatriz.perez@usc.es

Técnico Xestión
Eva López Barrio
Tel. 881 815 560
Email: eva.lopez@usc.es

Técnico Xestión
Diego Suárez Pousa
Tel. 881 815 581
Email: diego.suarez@usc.es

Técnico Xestión
Susana Torrente Vilasánchez
Tel. 881 815 585
Email: susana.torrente@usc.es

Técnico Xestión
Montserrat Camiña Tato
Tel. 881 815 541
Email: montserrat.camina@usc.es

Técnico Xestión
Ana Torreiro Taboada
Tel. 881 815 563
Email: ana.torreiro@usc.es

REDE DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E AO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO (RIAIDT)

ENDEREZO

RIAIDT
RIAIDT, Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.es

FACTURACIÓN

Facturación RIAIDT
Lino Marcelino Pardal Pumar
Tel. 881 816 205
Email: linomarcelino.pardal@usc.es

TÉCNICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN

Técnico de apoio á investigación
José Manuel Otero Casas
Tel. 881 816 278
Email: jose.otero@usc.es

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto