USC » Investigación » FAQs
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Preguntas frecuentes (FAQs)

Catálogo de Grupos de Investigación da USC

Xeral
¿Como activar unha páxina web asociada aos investigadores do grupo?

Para que no apartado de membros, da ficha do grupo, apareza unha ligazón no nome daqueles investigadores que posúan páxina persoa teranse que cumprir dous requerimensto:.

  • Que vostede como coordinador do grupo active o epígrafe de “mostrar webs persoais dos membros” no grupo de investigación
  • Que os investigadores que así o desexen, cubran o enderezo da súa páxina persoal no apartado de “ver – modificar datos persoais” na OIT Virtual
¿ Como activar a opción “mostrar webs persoais dos membros”?

Acceda á OIT Virtual => Xestión de Grupos - Inv.Individuais => Actualizar a ficha do grupo => e modifique o valor do epígrafe “Mostrar webs persoais dos membros “ a SI. Desde este momento no apartado de membros na ficha do grupo de investigación aparecerá unha ligazón para aqueles investigadores que teñan dada de alta unha páxina web dentro dos datos persoais na OIT Virtual.

¿ Cando serán visibles os cambios?

Dado que esta posibilidade non se contemplou anteriormente, a día de hoxe non existe ningún investigador que dera de alta a súa páxina web e polo tanto, tampouco se verán inmediatamente estas na ficha do grupo. Se vostede activa a opción “mostrar webs persoais dos membros” a medida que os investigadores dean de alta a súa web, estas irán aparecendo na ficha do grupo.


<< Outras FAQs desta sección

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto