USC » Investigación » FAQs
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Preguntas frecuentes (FAQs)

Produción Científica

Xeral
PRODUCCIÓN CÍENTÍFICA
Producción científica de profesores incorporados doutras universidades
¿Pódese gravar a producción científica de profesores incorporados doutra universidade?: Como complemento ós ítems que se valoran na memoria de investigación, os departamentos e institutos poden remiti-la información, debidamente xustificada e referenciada na carta de remisión da memoria, referida á incorporación dos profesores ó departamento dende a a última petición da producción científica e que foran profesores o ano anterior noutra universidade.

A producción científica elaborada na universidade de procedencia non se poderá incluir na memoria de investigación.

<< Outras FAQs desta sección

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto