USC » Investigación » Avisos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
Avisos
BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CENTRO IMATUS 2021
Bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro IMATUS 2021
Publicado: 18/06/2021

Vén de publicarse no taboleiro da USC a convocatoria das bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro IMATUS 2021

Convocatoria [pdf - 407 KB]

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CENTRO CRETUS 2021
Bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro CRETUS 2021
Publicado: 18/06/2021

Vén de publicarse no taboleiro da USC a convocatoria das bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro CRETUS 2021

Convocatoria [pdf - 378 KB]

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE
Resolución de concesión de axudas bolsas de veran CIMUS, CIQUS, CITIUS e IGFAE
Publicado: 17/06/2021

Vén de publicarse no taboleiro da USC a Resolución de concesión de axudas bolsas de verán CIMUS, CIQUS, CITIUS e IGFAE.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

SUBVENCIÓNS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Subvencións a universidades públicas para a recualificación do sistema universitario español
Publicado: 14/06/2021

O Ministerio de Educación e Formación Profesional vén de aprobar a concesión directa de subvencións a universidades públicas españolas para la recualificación do sistema universitario español coas seguintes finalidades:

a) a formación de xóvenes doutores;

b) a recualificación do profesorado universitario funcionario ou contratado mediante a promoción da movilidade do personal docente e investigador;

c) a atracción de talento internacional.

Ligazóns de información:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9344 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/concesion-universidades-publicas.html

A Universidade de Santiago de Compostela está elaborando unha convocatoria vinculada a estas subvencións que se publicará proximamente.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

 

[+] máis

INSTITUTO DE LAS MUJERES
Convocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2021
Publicado: 08/06/2021

Vén de publicarse na páxina web do Instituto de las Mujeres a "Convocatoria subvención para la realización de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito universitario realacionadas con la igualdad 2021".

Ver convocatoria (Os anexos IV, V e VI son documentos a cubrir pola Vicerreitoría de Investigación e Innovación).

ENLACE DECLARACIÓN DE INTERESE

Prazo interno de solicitudes USC: 23/06/2021

Santiago de Compostela, 08 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Publicado: 01/06/2021

Ven de publicarse na páxina web do Ministerio de Universidades a relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

ver relación definitiva

Santiago de Compostela, 02 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

NOVO ACORDO TRANSFORMATIVO ENTRE A CRUE-CSIC E A EDITORIAL WILEY & SONS
Novo acordo transformativo coa editorial Wiley
Publicado: 03/05/2021

A USC, a través do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG), participa nun novo acordo transformativo entre a CRUE-CSIC e a editorial Wiley & Sons.

O acordo permite dispoñer de  acceso de lectura a tódalas revistas científicas de Wiley, ao tempo que habilita a publicación en acceso aberto sen custo adicional nas revistas híbridas do editor, cando o corresponding author pertenza á USC.

Para as universidades, o acordo permítelles dispoñer de acceso de lectura a tódalas revistas científicas de Wiley, ao tempo que impulsa o aumento das publicacións dos seus investigadores en acceso aberto. Ademais, estímase que habilitará o acceso aberto, eliminando o custo de APC (Article Procesing Charges), a preto das dúas terceiras partes dos artigos publicados polas institucións participantes nas revistas científicas do editor con modelo de subscrición que ofrecen esta posibilidade coma opción (Híbridas).

O acordo estende a súa vixencia aos artigos que vaian a ser publicados en 2021 sempre que foran aceptados despois do 1 de xaneiro de 2021.
 
No seguinte enderezo da Biblioteca Universitaria pódese acceder a mais información sobre este e outros acordos para publicar en aberto.

[+] máis

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación provisional de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Publicado: 03/05/2021

Ven de publicarse na páxina web do Ministerio de Universidades a relación provisional de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

ver relación provisional

Santiago de Compostela, 03 de maio de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN, TECNOLOXÍAS E SUSTENTABILIDADE
Portal da Investigación da USC
Publicado: 12/04/2021

A toda a comunidade universitaria,

Dende esta mañá atópase publicado en aberto o Portal da Investigación logo de superar a fase de probas desenvolta nos últimos dous meses. Esta nova ferramenta supón unha clara aposta por difundir, dar visibilidade e transferir á sociedade os resultados das actividades de investigación da nosa institución. Tamén se busca facilitar o acceso ás publicacións e datos de investigación, mellorando as vías de acceso á ciencia en aberto. Finalmente, vai contribuír, a bo seguro, a establecer unha relación entre o financiamento e os seus resultados, realizando un exercicio de transparencia así como a mellorar a visibilidade e o impacto da institución.

Podedes atopar toda a información sobre as funcionalidades do portal, as fontes das publicacións e proxectos, o rol da Biblioteca Universitaria e a Vicerreitoría de Investigación así como outras cuestións na seguinte ligazón.

Do mesmo xeito que se fixo na fase de probas, mantense habilitado un formulario electrónico co obxectivo de que todas/os as/os investigadoras/es da USC poidan enviar suxestións ou correccións.

Cando a evolución da pandemia o permita, agardamos que sexa o máis pronto posible, realizarase unha campaña de fotografía institucional para poder dotar dunha imaxe oficial cada perfil (individual e tamén de grupos/centros/institutos de investigación).

Un saúdo,

Vicente Pérez Muñuzuri

Vicerreitor de Investigación e Innovación

Gumersindo Feijoo Costa

Vicerreitor de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade

[+] máis

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN)
Convocatoria contratación PRINCIPIA 2021
Publicado: 29/03/2021

O obxecto da presente convocatoria é o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismo de investigación en Galicia (Programa Principia).

Guía informativa da convocatoria [pdf - 119 KB]

Data límite para a presentación da declaración de interese remata: 08-04-2021 as 14:00 horas.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria de axudas para o uso das infraestruturas de investigación 2021
Publicado: 26/03/2021

Esta convocatoria interna ten por obxecto facilitar o acceso aos servizos de uso xeral dependentes da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, tanto nas Unidades da Área de Infraestruturas de Investigación como na Rede de Estacións Biolóxicas (REBUSC), a aqueles grupos de investigación que manteñan unha actividade investigadora acreditada e non dispoñan de financiamento na actualidade.

Información da convocatoria [pdf - 232 KB]

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA E DO PRAZO INTERNO DA USC
Subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convención, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia (modificación prazos)
Publicado: 12/03/2021

Publicouse no DOG a resolución 11 de marzo de 2021 pola que se modifica a Resolución do 3 de febreiro do 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022.

Con motivo desta resolución, na que se recollen algunhas modificacións, establecese un novo prazo de presentación de solicitudes polo que o prazo interno establecido pola USC para a achega de documentos finaliza o dia 05/04/2021

Este prazo interno é preciso respétalo para que a Subárea correspondente revise a documentación presentada polos solicitantes, e para formalizar a presentación de documentación na Sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para calquera consulta con respecto á esta convocatoria e as súas modificacións podedes dirixirvos ao enderezo xestioneventos@usc.gal ou na extensión 16328 (10:30 a 14:00 h).

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SELECCIÓN DE PERSOAL POLO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN ORDINARIA VINCULADO A ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Activación do procedemento de presentación das ofertas para a contratación ordinaria de persoal vinculado a actividades de investigación
Publicado: 08/03/2021

Infórmase a todas as persoas interesadas no procedemento de presentación das ofertas para a contratación ordinaria de persoal que mañán se activará o novo formulario para realizar solicitudes.

En referencia ao calendario de convocatorias, modifícanse as datas relativas ao mes de marzo, do seguinte xeito:

  • A data fin de recepción das propostas prevista para o día 01/03/2021 trasladase para o día 15/03/2021.
  • A data de publicación da convocatoria prevista para o día 05/03/2021 trasladase para o día 17/03/2021.

Os resto das datas do calendario mantéñense como estaba establecido.

Santiago de Compostela, 08 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS Á PUBLICACIÓN EN ABERTO 2021
Convocatoria interna de axudas á publicación en aberto 2021
Publicado: 05/03/2021

Esta convocatoria interna ten por obxecto mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais incentivando a publicación en aberto nas máis prestixiosas publicacións do JCR, Scopus e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia, como CIRC, clasificación integrada de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas.

Prazo de presentación: ata o 31 de outubro de 2021.

Santiago de Compostela, 05 de marzo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

SEGUNDO PERÍODO DE AXUDAS Á MOBILIDADE FPU
Axudas á mobilidade para estancias breves e traslados temporais de beneficiarios FPU. Convocatoria Extraordinaria
Publicado: 22/02/2021

Ven de publicarse a Orde do 16 de febreiro de 2021 pola que se conceden axudas de mobilidade FPU, correspondente ao segundo período de avaliación e selección da convocatoria publicada por Orde Ministerial do 15 de xuño de 2020, na web do Ministerio

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU) 2019
Resolución provisional complementaria convocatoria FPU 2019
Publicado: 22/02/2021

Ven de publicarse a resolución provisional complementaria das Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2019

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

CONSOLIDATOR GRANT 2021
Servizo de revisión de propostas ERC- Consolidator Grant - 2021
Publicado: 18/02/2021

A Oficina Europea de FECYT abre o servizo de revisión de propostas para a convocatoria Consolidator Grant 2021 (ERC-2021-CoG) do Consello Europeo de Investigación (ERC), co obxectivo de axudar a mellorar a calidade das mesmas e poder competir con máis garantías nesta convocatoria.

O envío preferentemente debe realizarse a través da Oficina de Proxectos Europeos da institución. No caso da USC á Área de Promoción e Proxectos Internacionais  da Vicerreitoría de Investigación e Innovación.

Envío preferente a: citt.europeos@usc.es ( en casos excepcionais o IP pode optar por enviala a: revisiones.erc@oficinaeuropea.es)

No correo indicar como asunto: Nome do IP + Panel de avaliación do ERC

Documentación a remitir: Proposta completa (B1 + B2) ou só a parte B1 (completa)

Prazo para remitir as propostas: 2 de marzo (08:00 am) - improrrogable

(desde a oficina remitiremos as propostas dentro do prazo estipulado pola FECYT)

Máis información en: https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/servicio-de-revision-de-propuestas-erc-consolidator-grant-2021

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis


<< Outros avisos

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto