USC » Investigación » Avisos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Calendario convocatorias públicas de selección de persoal ano 2022
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones
Avisos
CONVOCATORIA DE INTERCAMBIOS DE PERSOAL MARIE CURIE
Convocatoria de intercambios de persoal Marie Curie - Servizo de revisión de propostas (FECYT)
Publicado: 18/01/2022

Os intercambios de persoal MSCA promoven a colaboración innovadora internacional, intersectorial e interdisciplinar en investigación e innovación a través do intercambio de persoal e coñecementos. Está aberto ao persoal investigador, técnico, administrativo e de xestión. A convocatoria pecha o 9 de marzo de 2022.  

A Oficina Europea da FECYT ofrece un servizo de revisión de propostas para a convocatoria MSCA Staff Exchange (MSCA-2021-SE) cunha serie de condicións: 

 • Proxectos coordinados por entidades españolas.
 • Priorizaranse as propostas que superen o 25% de orzamento destinado a entidades españolas.
 • En caso de propostas enviadas con anterioridade, darase prioridade aos proxectos con maior puntuación.

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR E PRAZO: 

 • Proposta completa en formato Word (B1 e B2
 • Si se trata dun reenvío, incluír o ESR, e enviar unha proposta actualizada. 
 • Prazo: 7 de febreiro 2022  (a solicitude de revisión deberá facerse a través da Oficina de Proxectos Internacionais citt.europeos@usc.es , que comprobará a elixibilidade da mesma previo ao envío). 

CONDICIÓNS DA REVISIÓN: 

 • Farase unha única revisión do proxecto
 • Enviaranse os comentarios por parte dos Puntos Nacionais de Contacto (PNC) nun máx. 2 semanas tras confirmación de aceptación revisión (23/02/2022).  
 • Poderase solicitar unha reunión online co PNC ao recibir os comentarios

Convocatoria

Máis información: citt.europeos@usc.es

[+] más

PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA E DE INNOVACIÓN 2021-2023, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
Convocatoria 2021 de axudas a proxectos de colaboración público-privada do "Programa estatal para impulsar a investigación científica, técnica e de innovación 2021-2023, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia"
Publicado: 12/01/2022

O obxectivo que se procura é apoiar o desenvolvemento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación públicos ou privados, co fin de incorporar coñecementos e resultados científicos-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento pre-competitivo de novas tecnoloxías, produtos e servizos.

Aínda que a convocatoria establece que os proxectos financiaranse vía préstamo ou subvención, a participación da universidade será sempre subvención.

Prazos de presentación de solicitudes: 4 de febreiro de 2022

Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (9 de febreiro as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.

Información da convocatoria [pdf - 272 KB]

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOUTORAIS DA USC
Convocatoria de contratos Predoutorais da USC
Publicado: 30/12/2021

Ven de publicarse no taboleiro da USC a Convocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela

Modalidade A: Plan propio de captación de investigadores/as predoutorais, financiado polo Banco Santander.

Modalidade B: Enfocada á formación de doutores/as nos grupos de investigación da USC, co fin de que realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación pertencente á USC.

O prazo de inicio para presentar as solicitudes na plataforma do Santander iniciarase o día 03/01/2022 ata o 31/01/2022 ás 14:00 h.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Axudas Ramón y Cajal e Juan de la Cierva-formación 2021
Publicado: 29/12/2021

Veñen de publicarse no BOE as Axudas Ramón y Cajal e Juan de la Cierva-formación 2021

Prazos:

Ramón y Cajal do 18 de xaneiro ao 8 de febreiro ás 14 horas.
Juan de La Cierva do 20 de xaneiro ao 10 de febreiro ás 14 horas.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2021
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2021
Listaxe das persoas contratadas polas Axudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2021 que gozarán dunha estadía de investigación
Publicado: 23/12/2021

Ven de publicarse na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a relación de persoas investigadoras que gozarán dunha estadía de investigación.

Listaxe estadías predoutorais

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

CONVOCATORIA PARA A ADSCRICIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR AO CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIO DAS PAISAXES ATLÁNTICAS CULTURAIS, CISPAC
Convocatoria para a adscrición de persoal investigador ao Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais, CISPAC
Publicado: 22/12/2021

Convocatoria para a adscrición de persoal investigador ao Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais, CISPAC (Aprobado como  centro singular no Consello de Goberno da USC o 28 de maio de 2021)

O Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais, CISPAC, lanza a convocatoria para recibir expresións de interese para a adscrición como persoal investigador ao mesmo.

Esta convocatoria de solicitudes de vinculación está aberta ao persoal docente e ao persoal investigador das tres universidades públicas do Sistema Universitario Galego, que cumpran os requisitos fixados.

As persoas candidatas deberán acreditar un alto nivel de investigación vinculado coas áreas temáticas do centro e amosar unha capacidade probada para a captación de recursos financeiros externos.

As solicitudes deberán presentarse antes das 14:00 h. do 31 de xaneiro de 2022.

Descargar información (versión galego)

Descargar información (versión inglés)

Anexo I (Formulario expresión de interese)

Anexo II (CVA)

Información sobre  o CISPAC:

Convenio de Creación e Regulamento de Réximen Interno

Memoria e Plan Estratéxico do CISPAC

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2021
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROXECTOS ESTRATÉXICOS PARA A RECUPERACIÓN E TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTE)
APROBADO PERTE NO ÁMBITO DAS ENERXÍAS RENOVABLES, HIDRÓXENO RENOVABLE E ALMACENAMENTO
Publicado: 15/12/2021

O martes 14 de decembro o Consello de Ministros aprobou o PERTE Enerxías Renovables, Hidróxeno Renovable e Almacenamento, a información (resumo executivo, documento completo, notas de prensa…) pode atoparse no seguinte enlace:

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento

Este PERTE ten como obxectivos estratéxicos:

 • Consolidar a cadea de valor nacional en transición enerxética para dotar ao país de autonomía Estratéxica que permita dar resposta a este proceso con capacidades tecnolóxcias, industrias, de coñpcemenot e de modelo de negocio propias, e facilitar a integración destas solución no conxunto do tecido productivo do país.
 • Maximizar as oportunidades de xeneración de emprego sostible que este proceso de transición enerxética brinda.
 • Posicional ao sector empresarial nacional de xeito que poda anticiparse aos futuros retos, nichos ou áres de competencia para que podan adquirir e manter no tempo o liderazgo a nivel europeo e global.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS A UNIDADES DE EXCELENCIA MARÍA DE MAEZTU DO PLAN ESTATAL 2021-2023
Convocatoria Severo Ochoa María de Maeztu 2021
Publicado: 13/12/2021

Ven de publicarse a convocatoria de "Ayudas a Unidades de Excelencia María de Maeztu del Plan Estatal 2021-2023".

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o día 31 de xaneiro de 2022 e REMATA o día 22 de febreiro de 2022 ás 14:00h.

Moi importante: Pregámoslle que fagan a solicitude con data límite 16 de febreiro para asegurar que o representante legal poda asinar ditas solicitudes.

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO 2021
Convocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2021
Publicado: 19/11/2021

Ven de publicarse na web do Ministerio de Ciencia e Innovación a Convocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2021.

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Agencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica de la Agencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

Documentos e enlaces relacionados:

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2021
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

XESTIÓN DAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
ACTUALIZACIÓN DA FOLLA RESUMO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Publicado: 10/11/2021

Coa finalidade de simplificar a xestión das actividades de investigación, procedeuse a modificar os modelos de Folla Resumo para a apertura e modificación das actividades de investigación. Os novos modelos están dispoñibles na páxina Web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación:

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023
Proposta de persoas beneficiarias das axudas para a Recualificación do sistema universitario español
Publicado: 05/11/2021

Véñen de publicarse no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, as Proposta de persoas beneficiarias das axudas para a Recualificación do sistema universitario español.

Santiago de Compostela, 05 de novembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INDUSTRIAL 2021 - GAIN
Novo programa para impulsar o talento, a empregabilidade e a mobilidade do persoal investigador
Publicado: 22/10/2021

Este programa financia o desenvolvemento de 15 teses de doutoramento na contorna empresarial, baseadas en proxectos de investigación que impliquen unha colaboración efectiva entre unha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía, e unha universidade do Sistema Galego http://gain.xunta.gal/artigos/468/doutoramento+industrialUniversitario (SUG).

Mais información: http://gain.xunta.gal/artigos/468/doutoramento+industrial

Contacto USC: recursoshumanos.programas@usc.es

Extensión: 16213-16215

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS POSDOUTORAIS
Convocatoria interna da USC para a selección de propostas de proxectos para a convocatoria conxunta do AXA-UNESCO
Publicado: 20/10/2021

AXA Research Fund ven de publicar unha convocatoria conxunta coa UNESCO para financiar proxectos de investigadores/as posdoutorais sobre recursos costeiros. Cada entidade só pode presentar un candidato. 

Perante esta limitación no número de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Promoción e Proxectos Internacionais, vai realizar unha convocatoria interna para a selección da iniciativa a presentar pola USC. 

O prazo para remitir a documentación ao enderezo citt.europeos@usc.es é o 26 de outubro de 2021 . Pode consultar toda a información sobre a convocatoria interna neste enlace 

REQUISITOS da convocatoria:  

 • Requisitos candidatos/as: Investigadores doutorea/as, con ata 5 anos de experiencia pos-doutoral (desde a data de obtención do título de doutor/a) 

CARACTERÍSTICAS DA AXUDA: 

 • Duración: O prazo de execución dos proxectos será de 2 años.  
 • Importe máximo financiamento: O importe máximo que se pode conceder por cada solicitude de axuda será de 125.000 euros (2 anos).  

Máis información sobre a convocatoria conxunta AXA-UNESCO: https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Fellowships

Para calquera consulta adicional dirixirse a citt.europeos@usc.es

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación provisional de seleccionados (Segunda Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Publicado: 01/10/2021

Ven de publicarse na páxina web do Ministerio de Universidades a relación provisional de seleccionados (Segunda Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

ver relación provisional

Santiago de Compostela, 01 de outubro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E TECNOLOXÍA MATEMÁTICA DE GALICIA (CITMAGA)
Bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de máster no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado: 23/09/2021

Véñen de publicarse no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, as bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de máster no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga).

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023
Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas das axudas para a Recualificación do sistema universitario español
Publicado: 22/09/2021

Véñen de publicarse no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS Á PUBLICACIÓN EN ABERTO 2021
Convocatoria interna de axudas á publicación en aberto 2021 (2ª Fase)
Publicado: 17/09/2021

Esta convocatoria interna ten por obxecto mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais incentivando a publicación en aberto nas máis prestixiosas publicacións do JCR, Scopus e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia, como CIRC, clasificación integrada de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas. As persoas a que lle foron concedidas a axuda na primeira fase non poderán participar nesta segunda fase.

O procedemento para realizar a solicitude para as persoas interesadas, veñen establecidas na propia convocatoria:

Lenbrámoslle que o prazo de presentación da 2ª fase remata: 31 de outubro de 2021.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

MINISTERIO DE SANIDAD
Convocatoria de axudas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións
Publicado: 15/09/2021

Vén de publicarse na web do Ministerio de Sanidad a "Convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones":

 • Segundo as instrucións da Guía Rápida, o primeiro paso é dar de alta ao xestor do proxecto. Así,  o IP debe comunicar o seu interese de participar na convocatoria co obxecto de dalo de alta no sistema.
 • O anexo IV debe ser asinado polo Representante Legal.
 • O anexo II (que é o proxecto)  debe ser o investigador/a principal quién o asine) e presentar de forma telemática toda a solicitude.
 • Finalmente, o Representante Legal (Vicerrector de Investisgación e Innovación) presenta en sede toda a documentación.
 • Para cumplir cos prazos e poder xestionar posibles incidencias informáticas, toda a documentación do proxecto debe estar subida á aplicación polo menos varios días antes de que remate o prazo de presentación. Concretamenter, deberá estar subida o 27 de setembro, co obxecto de que asine en prazo o Representante Legal.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023
Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas das axudas para a Recualificación do sistema universitario español
Publicado: 13/09/2021

O pasado día 9 de setembro, publicouse no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, as listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. Lembramos que o prazo de enmendas é do 10 ao 20 de setembro 2021.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Resolución reitoral de selección Programa Piloto Comisións Humanidades
Publicado: 13/09/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Resolución Reitoral selección Programa Piloto Humanidades

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Resolución reitoral de selección Programa Piloto Comisións Ciencias Sociais e Xurídicas
Publicado: 13/09/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Resolución Reitoral selección Programa Piloto Ciencias Sociais e Xurídicas

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023
Nomeamento das comisión avaliadoras das axudas para a Recualificación do sistema universitario español
Publicado: 09/09/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, o nomeamento das comisión avaliadoras das axudas para a Recualificación do sistema universitario español

Santiago de Compostela, 09 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

"PROYECTOS I+D+I" 2020 - MODALIDADES "RETOS INVESTIGACIÓN" Y "GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO"
Proposta de resolución definitiva do procedemento de concesión de - Ayudas a Proyectos de I+D+i en el Marco de los programas estatales de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i orientada a los retos de la sociedad-
Publicado: 06/09/2021

Ven de publicarse na web do Ministerio de Ciencia e Innovación a proposta de resolución definitiva do procedemento de concesión de - Ayudas a "Proyectos de I+D+i" en el Marco de los programas estatales de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i orientada a los retos de la sociedad-

Santiago de Compostela, 06 de setembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Convocatoria de axudas para proxectos para o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o equilibrio da cadea de comercialización no sector pesqueiro e da acuicultura
Publicado: 17/08/2021

Mañá 18 de agosto de 2021 ábrese o prazo, dun mes de duración, de presentación de solicitudes ás axudas para proxectos para o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e o equilibrio da cadea de comercialización no sector pesqueiro e da acuicultura, cun orzamento de 18 millóns de euros.

Máis información na seguinte ligazón: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579529

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Resolución reitoral de selección Programa Piloto Comisión Ciencias
Publicado: 11/08/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Resolución Reitoral selección Programa Piloto Comisión Ciencas

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Correción de erros da convocatoria programa piloto 2021 - Distinguidos
Publicado: 11/08/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Correción erros convocatoria programa piloto 2021 - Distinguidos

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Convocatoria de axudas para a recualificación do sistema universitario español para 2021-2023 (últimos días para presentar solicitudes)
Publicado: 10/08/2021

O vindeiro 13 de agosto de 2021 remata o prazo de presentación das solicitudes ás AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023

Contacto: investigacion.recualificacion@usc.es

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS JUAN DE LA CIERVA 2020
Proposta de Resolución Provisional de persoas seleccionadas e de reserva da convocatoria 2020 das axudas Juan de la Cierva
Publicado: 06/08/2021

Véñen de publicarse na web do Ministerio de Cienca e Innovación as propostas de resolución provisional de persoas seleccionadas e de reserva da convocatoria de Axudas Juan de la Cierva 2020 -formación e incorporación:

"Propuesta de Resolución Provisional de personas seleccionadas y de reserva de la convocatoria 2020 de las ayudas Juan de la Cierva-formación de la Agencia Estatal de Investigación"

 "Propuesta de Resolución Provisional de personas seleccionadas y de reserva de la convocatoria 2020 de las ayudas Juan de la Cierva-incorporación de la Agencia Estatal de Investigación"

Santiago de Compostela, 06 de agosto de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Resolución reitoral de selección Programa Piloto Comisións Campus Terra e Ciencias da Saúde
Publicado: 06/08/2021

Véñen de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, as seguintes resolucións:

Santiago de Compostela, 06 de agosto de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CENTRO BIOREDES 2021
Resolución reitoral de listas definitvas de admitidos e excluídos das persoas candidatas bolsas de verán no centro BioReDes – 2021
Publicado: 05/08/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Resolución definitiva de admitidos e excluídos das persoas candidatas ás bolsas de verán no centro BioReDes - 2021

Santiago de Compostela, 05 de agosto de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CENTRO BIOREDES 2021
Resolución reitoral de listas provisionais de admitidos e excluídos das persoas candidatas bolsas de verán no centro BioReDes - 2021
Publicado: 28/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Resolución provisional de admitidos e excluídos das persoas candidatas ás bolsas de verán no centro BioReDes - 2021

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN TECNOLOXÍAS AMBIENTAIS – CRETUS
Resolución reitoral de concesión provisional das persoas candidatas ás bolsas de verán no centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais – CRETUS
Publicado: 28/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Resolución Reitoral de concesión provisional das persoas candidatas ás bolsas de verán no centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais – CRETUS

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Convocatoria de defensa dos proxectos presentados ante a Comisión Especializada de Selección de Humanidades
Publicado: 28/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Convocatoria de defensa dos proxectos presentados ante a Comisión Especializada de Selección de Humanidades.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Convocatoria de defensa dos proxectos presentados ante a Comisión Especializada de Ciencias Sociais e Xurídicas
Publicado: 27/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a convocatoria de defensa dos proxectos presentados ante a Comisión Especializada de Ciencias Sociais e Xurídicas o Programa Piloto da USC para a contratación temporal de persoal investigador distinguido - convocatoria 2021

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Critetios de valoración de la comisión de ciencias sociais de distinguidos
Publicado: 27/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Critetios de valoración de la comisión de ciencias sociais de distinguidos.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Resolución selección para a contratación temporal de persoal investigador distinguido 2021 nos Centros Singulares (CiMUS, CiQUS, CiTIUS, IGFAE)
Publicado: 26/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Resolución selección nos Centros Singulares (CiMUS, CiQUS, CiTIUS, IGFAE).

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada Ciencias da Saúde
Publicado: 24/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada Ciencias da Saúde

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Criterios valoración Comisión Especializada de Humanidades
Publicado: 22/07/2021

Véñense de publicar, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, os Criterios valoración Comisión Especializada de Humanidades

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

EXPRESIÓN DE INTERESE PARA PARTICIPAR NUNHA CONVOCATORIA PROPIA DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN NA USC
Expresión de interese para participar nunha convocatoria propia de contratación de persoal investigador predoutoral en formación na USC
Publicado: 22/07/2021

A USC ten interese en realizar unha convocatoria propia para a contratación de persoal investigador predoutoral en formación. Este persoal quedaría adscrito aso grupos de investigación ou centros singulares da USC que dispoñan de financiamento propio susceptible de ser empregado nesta convocatoria. A duración do contrato deberá ser como mínimo 1 ano e un máximo de 4 anos. Ditos contratos non poderán ser financiados con PIXIS nen con partidas orzamentarias de remanentes. O coste de cada contrato será o establecido segundo o Convenio Colectivo Único da Administración Xeral do Estado para o ano 2021 coa aplicación da retribución do grupo profesional M3 recollida no IV Convenio único de persoal laboral da Administración Xeral do Estado.

Achégase formulario da expresión de interese que deberá será cumprimentada polos grupos de investigación e/ou centros singulares de investigación que mostren interese nestas contratacións.

O prazo para a achega de ditas expresión rematará o 28 de xullo de 2021 ás 14:00 horas.

Correo electrónico de contacto: recursoshumanos.investigacion@usc.es

ENLACE AO FORMULARIO DE EXPRESION DE INTERESE

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada de Ciencias
Publicado: 22/07/2021

Vén de publicarse, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada de Ciencias

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Criterios valoración Comisión Especializada de Ciencias
Publicado: 21/07/2021

Véñense de publicar, no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, os Criterios valoración Comisión Especializada de Ciencias 

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

FINANCIACIÓN PARA PROXECTOS DO PROGRAMA CONECTA COVID
CONVOCATORIA CONECTA COVID DA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
Publicado: 20/07/2021

Práceme comunicarlle que foi publicada a convocatoria de Proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, programa Conecta COVID.

Resume da difusión da Convocatoria

DOG

Prazos de presentación de solicitudes: 4 de agosto de 2021 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Galega de Innvoación (13 de agosto), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma sexa presentada a través da Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.)

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO 2021
Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada Campus Terra
Publicado: 16/07/2021

Vén de publicarse información relativa á Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada Campus Terra:

Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada Campus Terra [pdf - 141 KB]

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

PROGRAMA PILOTO DA USC
Documentación relativa ao Programa Piloto da USC para a contratación temporal de persoal investigador distinguido – convocatoria 2021
Publicado: 15/07/2021

Véñense de publicar no taboleiro electrónico da USC e na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación a seguinte documentación relativa ao Programa Piloto da USC para a contratación temporal de persoal investigador distinguido – convocatoria 2021.

Corrección de erros lista definitiva praza GI-1837 - Campus Terra

Os criterios de valoración da Comisión Especializada de Centros Singulares

Os criterios de valoración da Comisión Especializada de Campus Terra

Convocatoria de defensa dos proxectos da Comisión Especializada de Centros Singulares

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Convocatoria de Estadías de profesores e investigadores senior e Jose Castillejo en centros estranxeiros
Publicado: 13/07/2021

Comunicase a apertura do prazo de presentación de solicitudes para as convocatorias para a realización de estadías no estranxeiro de profesorado investigadores Senior e para xovenes doutores Jose Castillejo.

Prazo de presentación de solicitudes: dende 12 de xullo de 2021 ata o 31 de agosto de 2021 ás 14:00.

Destinatarios:
A USC debe validar as solicitudes unha vez que remate o prazo de presentación das mesmas polo que, as persoas que soliciten esta axuda deberán remitir un documento de ACEPTACIÓN por parte do Departamento ao que pertenzan e a copia do xustificante da súa solicitude realizada na Sede Electrónica do Ministerio. Modelo de aceptación: WORD ou PDF.

Deberá remitir a documentación no seguinte formulario

Para información referente a esta convocatoria pode enviar un correo electrónico a recursoshumanos.programas@usc.es

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023
Correción de erros da convocatoria de axudas para a recualificación do sistema universitario español para 2021-2023
Publicado: 09/07/2021

Vén de publicarse a correción de erros da convocatoria AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023

Ver convocatoria

Ver correción de erros

Santiago de Compostela, 09 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023
Sesión informativa: convocatoria de axudas para a recualificación do sistema universitario español para 2021-2023
Publicado: 06/07/2021

Convócase a tod@s @s interesad@s a unha sesión informativa sobre a convocatoria de axudas para a recualificación do sistema universitario español para 2021-2023.

Data:     venres 09 de xullo de 2021

Hora:     11:00 h

Lugar: Aula Magna da Facultade de Matemáticas (límite 49 persoas por orde de entrada) e videoconferencia a través da aplicación TEAMS na seguinte ligazón: acceso a videoconferencia

Santiago de Compostela, 06 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Convocatoria de axudas para a recualificación do sistema universitario español para 2021-2023
Publicado: 02/07/2021

Vén de publicarse no taboleiro da USC a convocatoria das AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023

Na vindeira semana comunicarase a data e hora dunha sesión informativa da convocatoria.

Prazo de presentación de solicitudes: do 14 de xullo e rematará o 13 de agosto de 2021 (ambos os dous incluídos)

Contacto: investigacion.recualificacion@usc.es

Santiago de Compostela, 02 de xullo de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Convocatoria de Estadías de profesores e investigadores senior en centros estranxeiros
Publicado: 30/06/2021

Vén de publicarse a convocatoria para a realización de estadías no estranxeiro do profesorado universitario e investigadores con experiencia e traxectoria profesional acreditadas, nunha actuación dirixida a propiciar a mobilidade con fins de actualización permanente. Os centros para os que se solicite a estancia de mobilidade deberán estar situados no estranxeiro e serán universidades e centros de investigación altamente competitivos na área científica do candidato.

Prazo:  dende 12 de xullo de 2021 ata o 31 de agosto de 2021 ás 14:00

Destinatarios:

Profesores ou investigadores con vinculación de funcionario de carreira dos corpos docentes das universidades públicas españolas, ou pertencentes ás escalas de investigación do CSIC ou dos  OPIs, ou con vinculación laboral indefinida de carácter docente ou investigador, para cuxa formalización se esixiu ter o grao de doutor, ou que formen parte dos persoais encargados das tarefas de investigación en hospitais universitarios.

Dita vinculación ten que ser cun centro de investigación que cumpra os requisitos esixidos no artigo 8 da convocatoria.

Ligazón da convocatoria

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

EXPRESIÓN DE INTERESE
Solicitude de expresión de interese para o financiamento de equipos e infraestruturas de investigación no marco do convenio de financiamento da Xunta de Galicia
Publicado: 24/06/2021

Vén de publicarse na web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación a expresión de interese para a adquisión de equipamentos e infraestruturas científicas que acordou financiar no SUG que non teñan cabida nas convocatorias estatais de financiamento de infraestruturas e equipamento científico, ao longo do exercicio económico 2021, a Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

A presentación de solicitudes realizarase ata o 4 de xullo de 2021 a través do formulario que figura na seguinte ligazón https://forms.office.com/r/GKmYvgPDG8

Para calquera información dirixirse a riaidt.coordinacion@usc.gal.

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CENTRO IMATUS 2021
Bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro IMATUS 2021
Publicado: 18/06/2021

Vén de publicarse no taboleiro da USC a convocatoria das bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro IMATUS 2021

Convocatoria [pdf - 407 KB]

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CENTRO CRETUS 2021
Bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro CRETUS 2021
Publicado: 18/06/2021

Vén de publicarse no taboleiro da USC a convocatoria das bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro CRETUS 2021

Convocatoria [pdf - 378 KB]

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

BOLSAS DE VERÁN PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN NOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE
Resolución de concesión de axudas bolsas de veran CIMUS, CIQUS, CITIUS e IGFAE
Publicado: 17/06/2021

Vén de publicarse no taboleiro da USC a Resolución de concesión de axudas bolsas de verán CIMUS, CIQUS, CITIUS e IGFAE.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

SUBVENCIÓNS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Subvencións a universidades públicas para a recualificación do sistema universitario español
Publicado: 14/06/2021

O Ministerio de Educación e Formación Profesional vén de aprobar a concesión directa de subvencións a universidades públicas españolas para la recualificación do sistema universitario español coas seguintes finalidades:

a) a formación de xóvenes doutores;

b) a recualificación do profesorado universitario funcionario ou contratado mediante a promoción da movilidade do personal docente e investigador;

c) a atracción de talento internacional.

Ligazóns de información:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9344 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/concesion-universidades-publicas.html

A Universidade de Santiago de Compostela está elaborando unha convocatoria vinculada a estas subvencións que se publicará proximamente.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

INSTITUTO DE LAS MUJERES
Convocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2021
Publicado: 08/06/2021

Vén de publicarse na páxina web do Instituto de las Mujeres a "Convocatoria subvención para la realización de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito universitario realacionadas con la igualdad 2021".

Ver convocatoria (Os anexos IV, V e VI son documentos a cubrir pola Vicerreitoría de Investigación e Innovación).

ENLACE DECLARACIÓN DE INTERESE

Prazo interno de solicitudes USC: 23/06/2021

Santiago de Compostela, 08 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Publicado: 01/06/2021

Ven de publicarse na páxina web do Ministerio de Universidades a relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU).

ver relación definitiva

Santiago de Compostela, 02 de xuño de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] más

NOVO ACORDO TRANSFORMATIVO ENTRE A CRUE-CSIC E A EDITORIAL WILEY & SONS
Novo acordo transformativo coa editorial Wiley
Publicado: 03/05/2021

A USC, a través do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG), participa nun novo acordo transformativo entre a CRUE-CSIC e a editorial Wiley & Sons.

O acordo permite dispoñer de  acceso de lectura a tódalas revistas científicas de Wiley, ao tempo que habilita a publicación en acceso aberto sen custo adicional nas revistas híbridas do editor, cando o corresponding author pertenza á USC.

Para as universidades, o acordo permítelles dispoñer de acceso de lectura a tódalas revistas científicas de Wiley, ao tempo que impulsa o aumento das publicacións dos seus investigadores en acceso aberto. Ademais, estímase que habilitará o acceso aberto, eliminando o custo de APC (Article Procesing Charges), a preto das dúas terceiras partes dos artigos publicados polas institucións participantes nas revistas científicas do editor con modelo de subscrición que ofrecen esta posibilidade coma opción (Híbridas).

O acordo estende a súa vixencia aos artigos que vaian a ser publicados en 2021 sempre que foran aceptados despois do 1 de xaneiro de 2021.
 
No seguinte enderezo da Biblioteca Universitaria pódese acceder a mais información sobre este e outros acordos para publicar en aberto.

[+] más

VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN, TECNOLOXÍAS E SUSTENTABILIDADE
Portal da Investigación da USC
Publicado: 12/04/2021

A toda a comunidade universitaria,

Dende esta mañá atópase publicado en aberto o Portal da Investigación logo de superar a fase de probas desenvolta nos últimos dous meses. Esta nova ferramenta supón unha clara aposta por difundir, dar visibilidade e transferir á sociedade os resultados das actividades de investigación da nosa institución. Tamén se busca facilitar o acceso ás publicacións e datos de investigación, mellorando as vías de acceso á ciencia en aberto. Finalmente, vai contribuír, a bo seguro, a establecer unha relación entre o financiamento e os seus resultados, realizando un exercicio de transparencia así como a mellorar a visibilidade e o impacto da institución.

Podedes atopar toda a información sobre as funcionalidades do portal, as fontes das publicacións e proxectos, o rol da Biblioteca Universitaria e a Vicerreitoría de Investigación así como outras cuestións na seguinte ligazón.

Do mesmo xeito que se fixo na fase de probas, mantense habilitado un formulario electrónico co obxectivo de que todas/os as/os investigadoras/es da USC poidan enviar suxestións ou correccións.

Cando a evolución da pandemia o permita, agardamos que sexa o máis pronto posible, realizarase unha campaña de fotografía institucional para poder dotar dunha imaxe oficial cada perfil (individual e tamén de grupos/centros/institutos de investigación).

Un saúdo,

Vicente Pérez Muñuzuri

Vicerreitor de Investigación e Innovación

Gumersindo Feijoo Costa

Vicerreitor de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade

[+] más


<< Otros avisos

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto