USC » Investigación » Investigadores » Financiación » FinAut
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Financiación Autonómica
Financiación Nacional
Financiación Internacional
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Financiación Autonómica

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Redes de Investigación en Ciencias do Deporte 2024

Estado: Abierta
Resumen: A subvención diríxese á creación e dinamización de «Redes de Investigación en Ciencias del Deporte», para facilitar que os grupos participantes poidan executar accións encamiñadas a planificar accións estratéxicas científicas e tecnolóxicas futuras, realizar funcións de asesoramento científico, establecer foros de intercambio de coñecemento e detección de oportunidades, así como impulsar actividades de promoción e posicionamento estratéxico en proxectos e programas internacionais e contribuír así ao avance da investigación española en ciencias da actividade física e do deporte.
Entidad Convocante: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
Publicado en:
Plazo: 14/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones 2024

Estado: Abierta
Resumen: La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria, en el ejercicio 2024, de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación 2021-2027, en la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, y en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, disponible en la página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Entidad Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en:
Plazo: 11/07/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvenciones para promover la cultura de defensa 2024

Estado: Abierta
Resumen:

Finalidade: Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que a sociedade española coñeza, valore e se identifique coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 28 de xuño.

Prazo interno para enviar a documentación á Área de Investigación investigacion@usc.es: 21 de xuño.


Entidad Convocante:
Publicado en:
Plazo: 28/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvencións destinadas á realización de proxectos de I+D+i 2024

Estado: Abierta
Resumen: O obxecto desta resolución é a aprobación da convocatoria, correspondente ao ano 2024, para a concesión de subvencións destinadas á realización de proxectos de I D i nas liñas que, referentes aos programas contemplados no Plan de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear 2021-2025.

A información completa desta convocatoria atópase na web corporativa https://www.csn.es/subvenciones-de-i-mas-d

Prazo de presentación de solicitudes: 6 de xuño 2024 – 5 de xullo de 2024 (23:59 horas). Prazo interno para a remisión da documentación a Área de investigación investigacion@usc.es: 27 xuño de 2024.

Información da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/765545

Buzón de consultas a disposición do organismo convocante: subvencionesid@csn.es


Entidad Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en:
Plazo: 05/07/2024
Enlace de interés: Abrir páxina800 becas para máster y doctorado en Brasil 2024

Estado: Abierta
Resumen:

Están abiertas las inscripciones para la tercera edición del Programa de Movilidad del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas ("GCUB-MOB"). El programa ofrece plazas de posgrado y becas en Brasil para estudiantes extranjeros.

En esta edición, más de 800 becas de Máster y Doctorado serán ofrecidas en 55 universidades brasileñas, cuyos programas comenzarán en 2025. Las becas, equivalentes a las pagadas a los brasileños, tendrán una duración semejante a la duración regular del programa a ser cursado.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 17/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados

Estado: Abierta
Resumen:

Avaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxina


Ayudas


Bolsas para a iniciación á investigación para alumnos de máster no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais – CRETUS e o Máster Universitario en Enxeñaria Ambiental (MENA)

Estado: Abierta
Resumen:

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.

Ver convocatoria


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 21/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaBolsas para a iniciación á investigación para alumnos no Instituto de estudos e Desenvolvemento de Galicia – IDEGA

Estado: Abierta
Resumen:

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.

Ver convocatoria


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 17/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto