USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Empleo » convocatoria_estabilizacion
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2023 (24/10/2023)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal

Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal

BOE

DOG

Convocatoria (galego)

Convocatoria (castelán)

Corrección erro praza PEI0101. Data publicación: 20/12/2022

Corrección erro apartado 3.5. Data publicación: 20/12/2022

Corrección erro praza PEI0087. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0096. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0099. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0104. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0104-V2. Data publicación: 10/01/2023

Corrección erro praza PEI0104. Data publicación: 24/01/2023

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas. Data publicación: 24/03/2023

Anexo (galego). Data publicación: 24/03/2023

Lista provisional de personas admitidas y excluidas. Fecha publicación: 24/03/2023

Anexo (castelán). Fecha publicación: 24/03/2023

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas. Data publicación: 02/05/2023

Anexo I (galego). Data publicación: 02/05/2023

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Fecha publicación: 02/05/2023

Anexo I (castelán). Fecha publicación: 02/05/2023

Publicación de acordos valoración. Data publicación: 21/06/2023

Nomeamento asesores. Data publicación: 21/06/2023

Correción erro nomeamento asesores. Data publicación: 23/06/2023

Nomeamento asesores. Data publicación: 10/07/2023

Corrección erro praza PEI0077. Data publicación: 13/07/2023

Publicación acordos tribunal sesión 30/08/2023. Data publicación: 04/09/2023

Nomeamento asesora lingua castelá. Data publicación: 04/09/2023

Publicación acordos tribunal relativos á realización proba lingua castelá sesión 30/08/2023. Data publicación: 05/09/2023

Resultados proba lingua castelá. Data publicación: 13/09/2023

Publicación acordo tribunal relativos á fase valoración de méritos: Relación persoas aspirantes con puntuación desgregada e Proposta provisional de persoas seleccionadas, sesión 20/09/2023. Data publicación: 21/09/2023

Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto