USC » Investigación » AcordosTransformativos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Acordos Transformativos (AT)

Desde o ano 2021 a USC ten asinados Acordos Transformativos (AT) con diferentes editoriais académicas e científicas. Estes AT forman parte dos cambios na Ciencia Aberta para o desenvolvemento da investigación científica e supoñen un cambio no modelo de publicación e de acceso aos resultados da investigación.

Estes acordos inclúen, dentro do custo de subscrición para ter acceso aos contidos das revistas, o custo dos gastos de procesamento dos artigos (APC: Article Processing Charge).

Actualmente están vixentes AT coas seguintes editoriais: Cambridge University Press (CUP), Oxford University  Press, Elsevier, Wiley, Springer e American Chemical Society (ACS). Os termos e condicións fixados nos acordos con cada un destes editores son diferentes segundo os casos e poden ser consultados na Guía de Acordos Transformativos que ofrece a BUSC. Tamén se pode ampliar información e consultar dúbidas no seguinte correo electrónico accesoaberto@grupos.nube.usc.gal

Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto