USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Proyectos Internacionales de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Convocatoria Conecta Covid da Axencia Galega de Innovación

Estado: Abierta
Resumen:

convocatoria de Proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, programa Conecta COVID.

DOG


Entidad Convocante: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Publicado en:
Plazo: 13/08/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas á realización de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior da Xunta de Galicia

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Concesión de subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.

O prazo interno para a achega de solicitudes remata o 26 de xullo de 2021 as 14:00 horas, polo que toda a documentación precisa para unha presentación de solicitude de dita convocatoria deberá achegarse antes da data indicada ao correo electrónico rescursoshumanos.investigacion@usc.es


Entidad Convocante: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Publicado en:
Plazo: 28/07/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaBecas de verano para la iniciación a la investigación en el centro BioReDes 2021

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

El objeto de las bolsas será lo de fomentar la iniciación a la investigación mediante la atracción de estudiantes de alto nivel interesados en realizar unas prácticas formativas en el marco de un proyecto de investigación. Las personas beneficiarias habrán asignado un plan de investigación en una de las áreas de investigación de la AEB- T bajo la supervisión de un/ha investigador/a principal. El alumnado adquirirá conocimientos y destrezas en el área temático de su proyecto de investigación y, asimismo, participará en las actividades científicas del grupo de investigación a lo que se incorpore.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 22/07/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaVII Concurso literario Mazarelos

Estado: Abierta
Resumen:

Para participar é preciso presentar unha obra orixinal, en galego e de calquera xénero literario na que o pano de fondo sexa a divulgación científica e/ou a ciencia no sentido amplo do termo. Esta modalidade científica conta cun premio de 500 euros, financiado polo Servizo de Normalización Lingüística da USC, e organizada pola Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Filoloxía en colaboración coa Asociación AgroMar. Pódense consultar as bases e premios na ligazón: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/dinamizacion/mazarelos.html

Para calquera consulta en relación coa modalidade científica, contactade ao enderezo electrónico investigadores.agromar@gmail.com


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 30/09/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaXII EDICIÓN DOS PREMIOS Á INTRODUCIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO

Estado: Abierta
Resumen:

Dirixida ao PDI da USC.
Modalidades: docencia e investigación.
Premios: 3 premios por cada modalidade.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 10/09/2021
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria pública 6/2021. Concurso público de méritos para a contratación de persoal que se inicie na labor investigadora dentro dos correspondentes programas cientificos do CiMUS, CiQUS, CiTIUS E IGFAE, ordinaria de carácter internacional

Estado: Abierta
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 10/09/2021 ás 23:59 h.
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 7/2021 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 26/07/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaITMATI-OT-07/2021: 2 contratos a tiempo parcial como investigadores/as para el proyecto de investigación ITMATI-R-7-JGD

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

2 contratos a tiempo parcial como investigadores/as para el proyecto de investigación “Implementación y validación de técnicas de optimización polinómica”


Entidad Convocante: Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Plazo: 28/07/2021
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto