USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de adicciones

Estado: Abierta
Resumen:
  • O prazo de presentación de solicitudes na sede do Ministerio de Sanidade remataría o 5 de setembro.
  • As solicitudes deben presentarse desde esta oficina, polo que o prazo interno para que os investigadores nos remitan a documentación sería, como máximo, ata o 30 de agosto, co obxecto de garantir a presentación das solicitudes por parte do Representante Legal.

Enlace á páxina web á Subdelegación do Goberno para o Plan nacional sobre Drogas, onde constan o modelo de solicitude e documentos da convocatoria: https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig_fondosUE.htm


Entidad Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en: Outros
Plazo: 05/09/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2020-2021. Resultados

Estado: Abierta
Resumen:

Avaliación da Produción Científica 2020-2021. Resultados


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaII Edición dos Premios Celia Amorós de Ensaio Feminista do Instituto de las Mujeres

Estado: Abierta
Resumen:

Fomentar e premiar a investigación relacionada cos estudos feministas desde calquera disciplina académica. 

Admitiranse ensaio de autoría feminina realizados individualmente ou por un equipo de investigación (integrado polo menos polo 75% de mulleres).

Premio: distinguirá unha obra inédita, escrita en calquera das linguas do Estado.

Dotación do premio: 20.000 €

Prazo de presentación de solicitudes: ata as 15:00 horas do 24 de outubro de 2022


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 24/10/2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Ayudas


Proxectos colaborativos Campus Terra 2022

Estado: Abierta
Resumen:

O obxecto da convocatoria é financiar o desenvolvemento de proxectos colaborativos entre os grupos de investigación do Campus Terra, coa finalidade de realizar estudos conxuntos que favorezan a cooperación entre grupos da mesma área científica ou de diferentes áreas científicas e o desenvolvemento de novas liñas e capacidades colaborativas. Estos estudos poden ser apoiados e reforzados coa participación de empresas ou outros centros de investigación.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 12/09/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaBolsas para a iniciación á investigación CRETUS 2022

Estado: Cerrarda
Resumen:

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de máster de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/07/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaBolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022

Estado: Abierta
Resumen:

O obxecto da presente convocatoria é promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes que estean finalizando os seus estudos de Grao, ou que estean matriculados da totalidade dos créditos dun mestrado no curso 2022-2023.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 07/09/2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria Pública Ordinaria 03/2022 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/07/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 04/2022 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 12/08/2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto