USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Proyectos Internacionales de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Proyectos de Investigación sobre la COVID-19

Estado: Abierta
Resumen:

Apoiar proxectos sobre a Covid-19 que foron presentados á convocatoria do Instituto de Saúde Carlos III pero non acadaron financiamento (código de procedemento IN845D).

Titorial presentación solicitudes na sede da Xunta 


Entidad Convocante: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Plazo: 20/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria de subvenciones a actividades de recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para 2020

Estado: Abierta
Resumen:

Impulsa con carácter inmediato a execución de proxectos e actuacións en materia de Memoria Democrática, confirmando o seu total apoio ás entidades e asociacións memorialistas e reafirmando o seu compromiso coas vítimas.

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas co fin de proceder a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.

Co fin de axilizar a selección da proposta a presentar pola USC, pregamos que aqueles investigadores que teñan previsto ou estean interesados en participar nesta convocatoria remitan a súa idea de proxecto ata o 28 de setembro de 2020 (inclusive) ao seguinte enderezo: investigacion@usc.es

BOE


Entidad Convocante: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Publicado en:
Plazo: 02/10/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaPrograma Sherpa Journeys

Estado: Abierta
Resumen:

Dito Programa está promovido polo proxecto POCTEP "Sherpa do Mar", cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.  

"Sherpa do Mar" é unha plataforma de apoio ao emprendemento que busca 12 proxectos ou ideas de negocio relacionadas, directa ou indirectamente, co ámbito mariño-marítimo, para apoialos a través da metodoloxía "Sherpa Journeys"  e a súa rede de axentes, aceleradoras e iniciativas.

Para presentar unha idea ou proxecto tan solo é necesario cumprimentar o formulario on-line da convocatoria.

O obxectivo principal do proxecto é poñer en marcha una rede transfronteiriza no ámbito mariño-marítimo de Galicia-Norte de Portugal para promover a innovación nas empresas e dinamizar a creación e consolidación de novas actividades empresariais intensivas en coñecemento, favorecendo a xeración de emprego e o incremento da competitividade empresarial.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 30/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaPremios Nacionales de Investigación 2020

Estado: Abierta
Resumen:

El objetivo de los Premios Nacionales de Investigación es reconocer el mérito de aquellos investigadores españoles que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional que contribuyan de forma significativa al avance del conocimiento científico y el progreso de la Humanidad.


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Plazo: 15/10/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaPremios Spin-Off PuntoGal

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Os premios van dirixidos tanto cara a empresas spin-off coma a grupos de investigación relacionados coas universidades galegas.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaPrograma de Investigación Cooperativa (CRP) de la OCDE

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

El CRP ofrece dos tipos de financiación, para:

  • Estancias breves (6 a 26 semanas) en instituciones extranjeras para investigadores con al menos 4 años de experiencia postdoctoral.
  • Organización de conferencias científicas en varias áreas de investigación y, este año, como novedad, organización de conferencias y workshop virtuales.

Toda la información sobre esta convocatoria está disponible en la página web www.oecd.org/agriculture/crp, donde podéis consultar el apartado específico para la Convocatoria 2021.


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Plazo: 10/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaAcelerador de Transferencia

Estado: Abierta
Resumen:

Ábrese o prazo para presentar propostas ao programa "Acelerador de Transferencia". O programa "Acelerador de Transferencia", promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, e financiado polo Banco Santander, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado.

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o "Acelerador de Transferencia" son:

1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado.

2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto. 

3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no "Acelerador de Transferencia" sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Tamén se poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización.

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o "Acelerador de Transferencia" remata o 16 de outubro de 2020.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 16/10/2020
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria Pública Ordinaria 12/2020 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Abierta
Resumen:


EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 21/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto