USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Proyectos Internacionales de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Servicion de Gestión de Actividades de I+D (Gestión Económica de I+D)
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


IV Convocatoria de ayudas para la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario

Estado: Abierta
Resumen:

Lanza unha convocatoria como una herramienta para impulsar la innovación en el ámbito agroalimentario, con el fin de dotar a los grupos de investigación españoles de una ayuda para poder iniciar la transferencia del conocimiento al sector productivo agroalimentario de descubrimientos o invenciones que se encuentren en un estado avanzado de desarrollo, con el concurso de una empresa interesada en implementar dichos avances del conocimiento.

bases de la convocatoria


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaIII Edición do Concurso nacional Innovatia 8.3, premios ás empresas creadas co apoio das universidades ou OPIs e lideradas por mulleres

Estado: Abierta
Resumen:

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades e a Universidade de Santiago de Compostela, no marco do proxecto Innovatia 8.3, convocan a III Edición do Concurso nacional "Innovatia 8.3, premios ás empresas creadas co apoio das universidades ou OPIs e lideradas por mulleres",  cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

O concurso ten como obxectivo distinguir e premiar económicamente a empresas lideradas por mulleres e creadas co apoio das universidades ou OPIs, sobre proxectos de emprendedoras de carácter innovador. O concurso tamén ten por obxecto promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito universitario e tecnolóxico.

Os premios concederanse por proxectos empresariais, independentemente do número de persoas participantes nos mesmos, nas categorías e contías seguintes:
1.    Premio ao proxecto empresarial de Base Tecnológica. 10.000 €
2.    Premio a proxecto empresarial Startup. 7.000 €
 
O prazo de presentación de solicitudes está aberto desde o 15 de xuño ata o 8 de setembro de 2020.

As candidaturas deberán presentarse a través do seguinte formulario de inscrición
 
No seguinte enlace pode consultar as bases do III Concurso Innovatia 8.3


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 08/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales para beneficiarios del programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU)

Estado: Abierta
Resumen:

Las ayudas para estancias breves y traslados temporales tienen por objeto financiar movilidades para reforzar la internacionalización de la formación científica y capacidad técnica, mediante su incorporación a un centro o grupo de investigación relevante en el ámbito internacional y vinculado al campo científico, técnico o artístico correspondiente al contenido de la tesis doctoral para la que se concedió la ayuda.

La presente convocatoria extraordinaria obedece al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El plazo excepcional para la realización de las Estancias breves y Traslados temporales comprende entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

BOE


Entidad Convocante: Ministerio de Universidades
Publicado en:
Plazo: 30/092020 a las 14:30 h.
Enlace de interés: Abrir páxinaII Convocatoria de Proxectos de Investigación Asociados ás Cátedras Institucionais da USC – 2020

Estado: Abierta
Resumen:

O período de execución dos proxectos será o comprendido entre o 1 de setembro de 2020 e 30 de novembro de 2020.

O financiamento da presente convocatoria, por un importe máximo de 8000,00 €, efectuarase con cargo ás partidas orzamentarias 5055.4337.22900 (Cátedra de Cronicidade) e á partida 5075.4326.22900 (Cátedra do Camino de Santiago e as Peregrinacións).


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 27/07/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaSpin_UP lanza un concurso de ideas innovadoras para solucionar os retos da industria e do sector da investigación

Estado: Abierta
Resumen:

Spin_UP, liderado por UNINOVA, pon en marcha un concurso de ideas e proxectos co que se pretende identificar as necesidades de innovación e dar resposta aos retos que existen tanto no sector industrial como no ámbito da investigación.
O concurso procura propostas emprendedoras nas áreas da industria agroalimentaria e a saúde-envellecemento activo pero tamén terán cabida as propostas relacionadas coa industria de transformación 4.0 así como a industria creativa, TIC, Turismo.

A finalidade do concurso é a creación de empresas a partires da transferencia de tecnoloxía e coñecemento, aportando solucións a posibles retos existentes na industria.

As ideas que cumpran cos requisitos recibirán apoio na análise previa da viabilidade técnica e económica, así como asesoramento para a preparación dun elevator-pitch que presentarán ao comité avaliador do concurso, que seleccionará aquelas que pasan á segunda fase.

Nesta segunda fase, que consiste no proceso de aceleración para a creación de empresas, as iniciativas contarán cun consultor empresarial, un tutor e un mentor, para asesoramento, coordinación, apoio, elaboración do modelo de negocioe outras situacións que poidan surxir no desenvolvemento da iniciativa. Tamén recibirán asesoramento en materia de propiedade intelectual e industrial e acompañamento a foros de investimento.

O concurso está dirixido á comunidade univesitaria de Galicia. Ademáis, poden participar persoas interesadas en colaborar, a través dos seus coñecementos ou experiencia, no desenvolvemento dos proxectos selecionados. Neste caso, deberán completar o formulario que aparece na web específico para este caso.

O prazo para presentar as ideas estará aberto ata o próximo 30 de setembro.

Consulta as bases do concurso aquí

Cartel detalles concurso.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 30/09/2020
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria Pública extraordinaria 6/2020 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación (urgente y de carácter excepcional)

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 11/06/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 7/2020 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 10/07/2020
Enlace de interés: Abrir páxinaITMATI-OT-08/2020: contrato como Business Development Manager para la Unidad de Transferencia de la Ciencia y de la Tecnología Matemática a la Industria de ITMATI

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Intensificación de la actividad de la Unidad de Gestión de Transferencia de la Ciencia y de la Tecnología Matemática a la Industria por las nuevas oportunidades de colaboración surgidas por la pandemia del coronavirus Covid-19.


Entidad Convocante: Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Plazo: 10/07/2020
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto