USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Proyectos Internacionales de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Calendario convocatorias públicas de selección de persoal ano 2022
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Convocatoria 2021 de axudas a proxectos de colaboración público-privada do Programa estatal para impulsar a investigación científica, técnica e de innovación 2021-2023, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia

Estado: Abierta
Resumen:

O obxectivo que se procura é apoiar o desenvolvemento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación públicos ou privados, co fin de incorporar coñecementos e resultados científicos-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento pre-competitivo de novas tecnoloxías, produtos e servizos.

Aínda que a convocatoria establece que os proxectos financiaranse vía préstamo ou subvención, a participación da universidade será sempre subvención.

BOE


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en:
Plazo: 09/02/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación Científica 2021

Estado: Abierta
Resumen:

El objeto de esta convocatoria responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y su proyección a la sociedad como forma de ampliar las oportunidades individuales y colectivas y abordar de manera eficaz los principales retos del siglo XXI.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/03/2022 a las 18:00 h.
Enlace de interés: Abrir páxinaAcelerador de transferencia da USC 2022

Estado: Abierta
Resumen:

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o “Acelerador de Transferencia” son: 1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto;  3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no “Acelerador de Transferencia” sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Tamén se poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o “Acelerador de Transferencia” remata o 27 de xaneiro de 2022.

Para poder presentar unha proposta a convocatoria do Acelerador de Transferencia debe inscribirse previamente na seguinte ligazón:  acceso convocatoria


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 27/01/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaPremios Rei Jaume I 2022

Estado: Abierta
Resumen:

Investigación Básica (física, química y matemáticas)

Economía

Investigación Médica (biomedicina y ciencias de la vida)

Protección del Medio Ambiente

Nuevas Tecnologías

Emprendedor


Entidad Convocante: Fundación Rei Jaume I
Publicado en: Outros
Plazo: 05/04/2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria Pública Ordinaria 13/2021 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

EL objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para el que es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la  participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 27/12/2021
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela

Estado: Abierta
Resumen:

Modalidad A: Plan propio de captación de investigadores/las predoctorales, financiado por el Banco Santander.

Modalidad B: Enfocada a la formación de doctores/as en los grupos de investigación de la USC, con el fin de que realicen una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación perteneciente a la USC.

El plazo de inicio para presentar las solicitudes en la plataforma del Santander se abre el día 03/01/2022 hasta el 31/01/2022 a las 14:00 h.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 31/01/2022 a las 14:00 h.
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva-formación 2021

Estado: Abierta
Resumen:

BOE


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Plazo: Ramón y Cajal do 18 de xaneiro ao 8 de febreiro ás 14 horas. Juan de La Cierva do 20 de xaneiro ao 10 de febreiro ás 14 horas.
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2021

Estado: Abierta
Resumen:

O obxectivo destas axudas é incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio en organismos de investigación e van destinadas a dar soporte no manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i a fin de incrementar e mellorar as prestacións e rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.

O punto 4 do artigo 7 da convocatoria establece que "non se concederán axudas para cofinanciar a contratación de persoas para as técnicas experimentais propias de grupos de investigación que unicamente sirvan aos intereses destes”.

Estas axudas destinaranse necesariamente a cofinanciar unha parte do salario e a cota empresarial da Seguridade Social do persoal técnico contratado, sendo a duración máxima dos contratos de 3 anos. En consecuencia, o centro receptor da axuda deberá asumir o resto do custo da contratación así como calquera incremento retributivo posterior non contemplado na axuda. Consultar as bases da convocatoria para obter información do importe das axudas e as retribucións mínimas a satisfacer en función da categoría do persoal técnico contratado. 

Os prazos para a presentación de solicitudes son

  • Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022
  • USC: 07/02/2022-24/02/2022

Acceso á convocatoria


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Plazo: Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022 USC: 07/02/2022-24/02/2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto