USC » Investigación » Avisos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones
Noticias
CONVOCATORIA FECYT 2022
CONVOCATORIA FECYT 2022
Publicado: 01/12/2022

Hoxe publícouse no BOE o Anuncio do procedemento concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación (FECYT).

Enlace ao BOE https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37770.pdf

Categorías de proxectos:

a. Proxectos de comunicación social de ciencia e tecnoloxía.
b. Programa anual de actividades UCC+I.
c. Feiras científicas.
d. Proxectos singulares:
1. Ciencia cidadá
2. Cultura da innovación
3. Arte, ciencia e tecnoloxía.

As axudas concederanse ata unha contía máxima do sesenta por cento do Custo total das actuacións obxecto da solicitude presentada cun límite de 150.000 euros por solicitude presentada.

Sexto. Prazo:

- O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 5 decembro de 2022 e rematará o 26 de xaneiro de 2023, ás 13:00 h. península española).
- O prazo para facer definitivas as solicitudes presentadas polo responsable da actuación rematará o 25 de xaneiro de 2023 ás 13.00 horas (hora peninsular castelán). Unha vez que a solicitude sexa firme polo responsable da actuación, os documentos asinaranse electronicamente polo representante legal da entidade solicitante.

PRAZO INTERNO: co obxecto de asegurar a firma do Representante Legal en sede electrónica, establécese un prazo interno ata o 20 de xaneiro.


<< Otros avisos

Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto