USC » Research » Investigation » Researchers Search engine
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

USC Researchers

Through the public list of Researchers, the University of Santiago de Compostela offers to the society the expertise and capacities of his researchers.

One can search for a particular faculty member's research profile by entering his or her name. Also, one can search faculty research profiles by using research interest or expertise keywords.

1. Searches are not case sensitive neither sensitive to accents or special characters; entering Yáñez or Yañez or yanez or YANEZ will yield identical results.
2. Searches will look for leading strings on names. For example, entering Alv in the Researcher box will return entries that match Alvarez, Alvaro, Juan Alvedro.
3. Searches will look for leading strings on research interest topics too. For example, entering Fis in the Expertise and interest box will return entries that match this substring (E.g. Física, Actrofísica, Físicos).
4. For name searches, we recommend that you search by last name only.
5. If no values are provided in both boxes, it will show all researches registered (it will take some time).

AND
E.g. Fernando, fernando alvarez, Álvarez González

E.g. historia, historia natural, historia arte

 

Edit/add/remove Researcher

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact