USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job opportunities in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
RIGA

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Guide of Calls
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Premios á Innovación Tecnolóxica aplicada a fins humanitarios de Cruz Vermella

State: Open
Summary:

Cruz Vermella convoca estos premios para distinguir 3 traballos orientados á innovación tecnolóxica aplicada a fins humanitarios. Os premios outorgaranse a desarrollos para dispositivos Smartphone das seguintes categorías:


-
Vida Activa. Nova aplicación que contribúa á millora da calidade de vida, da autonomía persoal e da promoción do envellecemento activo e das persoas coidadoras.

Saúde Constante. Nova aplicación que contribúa ou axude a millorar a calidade de vida, a accesibilidade e a autonomía das persoas no ámbito da saúde.

Aplicación Infancia-Xuventude.  Nova aplicación que contribúa ou axude a millorar a calidade de vida e a autonomía das persoas novas e infancia.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/06/2017
Links of interest: Open page8ª Convocatoria dos Premios Agustín de Betancourt e Juan López de Peñalver da Real Academia de Enxeñaría

State: Open
Summary:

Queda aberta a oitava convocatoria dos Premios Agustín de Betancourt y Molina e Juan López de Peñalver, dirixidos a investigadores e a profesionais novos, menores de 40 anos, que realizaran contribucións relevantes en cualquera dos eidos da enxeñaría.

O prazo para a recepción de solicitudes e propostas pecharase o día 31 de maio de 2017.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/05/2017
Links of interest: Open pageConvocatoria Pública 6/2017 de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado

State: Open
State: Closed
Summary:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran nos anexos I e II da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará especificamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 16/04/2017
Links of interest: Open pagePremios de Transferencia de Tecnoloxía de Galicia 2017

State: Open
Summary:

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) veñen de convocar os Premios de Transferencia de Tecnoloxía de Galicia 2017.

Estes galardóns chegan á súa terceira edición coa vontade de recoñecer o traballo do persoal investigador e do empresariado que apostan pola transferencia de coñecemento como base para o desenvolvemento económico de Galicia.

Os premios convócanse en tres modalidades:

 • Mellor traballo de investigación aplicada. Dirixido a grupos científicos que desenvolvan investigación aplicada e que estean adscritos a centros tecnolóxicos ou de investigación ubicados en Galicia. Dotado con 6.000 euros netos, aos que se suma unha axuda de 4.000 euros para a formación dun membro do equipo gañador, durante unha estancia de entre dous e tres meses nun centro de investigación de fóra de Galicia.
 • Mellor caso de éxito en pemes. Dirixida ás pemes galegas (incluíndo as micropemes) que acrediten innovacións procedentes da adquisición dunha patente, dun proxecto conxunto con un ou varios grupos de investigación ou outro mecanismo calquera de transferencia. Neste caso, a dotación do galardón ascende a 12.000 euros netos.
 • Mellor caso de éxito en grandes empresas. O premio toma como referencia os mesmos méritos que se valoran nas pemes, coa diferencia de que o premio para a empresa ten carácter honorífico e o grupo de investigación percibirá 6.000 euros netos en concepto de apoio ao seu traballo no eido da transferencia de coñecemento.

Máis Información e Bases.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación
Published in: Outros
Deadline: 29/06/2017
Links of interest: Open pageConvocatoria Pública 7/2017 de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado

State: Open
State: Closed
Summary:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran nos anexos I e II da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará especificamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 17/04/2017
Links of interest: Open pageX Edición dos Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento (2017)

State: Open
Summary:

Os Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento, queren recoñecer e incentivar a investigación e creación cultural de excelencia, en especial aquelas contribucións de amplo impacto pola súa orixinalidade e significado teórico. A denominación destes premios quere significar tanto o traballo de investigación capaz de ampliar o ámbito do coñecemento -desprazando cara a diante a fronteira do coñecido-, canto o encontro e solapamento entre áreas disciplinares.

Categorías:

 • Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
 • Biomediciña
 • Ecoloxía e Bioloxía da Conservación
 • Cambio Climático
 • Tecnoloxías da Información e da Comunicación
 • Economía, Finanzas e Xestión de Empresas
 • Cooperación ao Desarrollo
 • Música Contemporánea

Máis Información, Bases e Preguntas Frecuentes.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/06/2017 ás 23:00h
Links of interest: Open page


Ayudas


I Axudas Cátedra Agrobank para transferencia de coñecemento do sector agroalimentario

State: Open
Summary:

A Cátedra Agrobank lanza esta convocatoria de axudas para a transferencia do coñecemento ao sector agroalimentario, dirixida a grupos de investigación de universidades públicas e centros de investigación públicos españois, que traballen conxuntamente cunha empresa española do sector agroalimentario, para o desarrollo dun proxecto de innovación de carácter limitado cun costo total de 9.000€.

Máis InformaciónBases e Solicitude.


Financing institution:
Published in: Outros
Publication date: 03/04/2017
Deadline: 20/06/2017
Links of interest: Open pageXVIII Bolsas Manuel de Oya, Cervexa, Saúde e Nutrición

State: Open
Summary:

O Centro de Información Cervexa e Saúde convoca a XVIII edición das bolsas Manuel de Oya para fomentar a investigación en torno ao consumo de cervexa e a súa relación cos diferentes aspectos da saúde humana que no foran realizados ni difundidos con anterioridade en España.

Requisitos básicos:

 • Poderán solicitar as bolsas os estudiantes de último curso de grao de calquera carreira universitaria de ciencias ou dun curso de posgrao, sempre que se trate de centros de ensinanza superior de universidades españolas.
 • A data de nacemiento das persoas solicitantes deberá ser posterior ao 1 de xaneiro de 1987.
 • As persoas solicitantes deberán contar cun director de proxecto que pertenza a unha universidade ou centro de investigación español.

A convocatoria ábrese o 20 de marzo de 2017 e pecharase o 2 de outubro de 2017.

Máis Información.


Financing institution:
Published in: Outros
Publication date: 03/04/2017
Deadline: 02/10/2017
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact