USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job opportunities in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
RIGA

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Guide of Calls
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Ayudas a proyectos de I+D - Programa Estatal de Fomento de la I+D+I de Excelencia 2017

State: Open
Summary:

Las actuaciones objeto de ayuda tienen como finalidad promover la generación de conocimiento científico sin orientación temática previamente definida y la investigación de calidad, evidenciada tanto por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos como por la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investigacion_Cientifica_y_Tecnica_Excelencia/AYUDAS/SE_Generacion_Conocimiento/CONVOCATORIA-2017-EXCELENCIA.pdf


Financing institution:
Published in:
Deadline: según convocatoria
Links of interest: Open pageAyudas a proyectos de I+D+I - Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 2017

State: Open
Summary:

Las actuaciones objeto de ayuda tienen como finalidad promover la generación de conocimiento científico orientado a la búsqueda de soluciones a los problemas presentados en los retos de la sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, mediante investigación de calidad, evidenciada tanto por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos como por la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_IDi_Orientada_a_los_Retos_de_la_Sociedad/FICHEROS/CONVOCATORIA-2017-RETOS.pdf


Financing institution:
Published in:
Deadline: según convocatoria
Links of interest: Open pageAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2017

State: Open
Summary:

Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas Universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i, exercicio 2017

As modalidades de axudas que se establecen son:

MODALIDADE A: GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

MODALIDADE B: GRUPOS CON POTENCIAL DE CRECEMENTO

MODALIDADE C: REDES DE INVESTIGACIÓN

MODALIDADE D: PROXECTOS DE PERSOAL INVESTIGADOR CON TRAXECTORA EXCELENTE


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 19/07/2017
Links of interest: Open pagePremio México de Ciencia e Tecnoloxía 2017

State: Open
Summary:

Ábrese a convocatoria do Premio México de Ciencia e Tecnoloxía 2017, que ten como obxectivo recoñecer a un investigador que contribuira de xeito significativo ao coñecemento científico universal e teña consolidado unha liña de investigación na formación de recursos humáns e cuxa labor se realizada principalmente na rexión que abarca esta convocatoria. Poderán participar investigadores cuxa nacionalidade pertenza a algún país de Centroamérica, Sudamérica, o Caribe, España ou Portugal.

Pódense remitir as candidaturas ao correo electrónico premiomexico@presidencia.gob.mx ata o 20 de octubro de 2017.

Máis Información.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 20/10/2017
Links of interest: Open pageI Premio Cátedra Aytos Berger-Levrault para o desarrollo do Smart Governance

State: Open
Summary:

O Premio á Millor Tese de Doutoramento é unha das iniciativas básicas da “Cátedra”. A súa finalidade é recoñecer e estimular a labor investigadora e a difusión de estudos relacionados coas liñas estratéxicas de investigación que promove, enmarcadas na área do Smart-Governance.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 15/09/2017
Links of interest: Open page


Ayudas


Bolsas de Colaboración Curso 2017-2018

State: Open
Summary:

O Ministerio de Educación  ven de asignar á USC 82 Bolsas de Colaboración para o curso 2017-2018, destinadas a iniciar nas tarefas de investigación ao alumnado do último curso do grao ou segundo ciclo ou primeiro curso de Máster que preste a súa colaboración nun Departamento, Instituto de Investigación ou Centro Singular, en réxime de compatibilidade cos seus estudos.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 23/06/2017
Links of interest: Open pageAxudas BBVA a equipos de investigación científica, Ecoloxía e Bioloxía da conservación

State: Open
Summary:

As axudas a proxectos de investigación obxecto desta convocatoria respostan ao compromiso da Fundación BBVA. Concederanse un máximo de 5 axudas a proxectos da área de Ecoloxía e Bioloxía da Conservación cun foco explícito en actuacións de conservación de hábitats e/ou especies ameazadas en España, preferentemente en colaboración con organizacións conservacionistas e/ou axencias públicas, cun importe bruto máximo de cada unha delas de 100.000 euros.

Máis Información, BasesInscripción e FAQ.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/06/2017
Links of interest: Open pageConvocatoria para Investigación “Cátedra Aytos-Berger Levrault" sobre desarrollo do Smart-Governance” Ferramentas Informáticas de contabilidade analítica

State: Open
Summary:

O Proxecto de investigación para a millora das aplicacións informáticas de Contabilidade Analítica e BI de Concellos Berger-Levrault constitúe unha das iniciativas fundamentais da “Cátedra”. A súa finalidade, enmarcada na área do Smart-Governance, está orientada á Transferencia de coñecemento de investigadores da Universidade de Málaga.

Máis Información e Bases.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/10/2017
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact