USC » Research » Researchers » Catalogue of Research Groups
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-2061 - RESEARCH GROUP ON PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY   [4749]

Group info
Code: GI-2061
Short Name: PHRASEONET
Name: Research Group on Phraseology and Paremiology
Department: Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana
Web: http://www.phraseonet.com
Contact: GONZALEZ REY, MARIA ISABEL - misabel.gonzalez.rey@usc.es
Telf.

Research field
  • Theoretical studies in general and technical phraseology and paremiology. Creation of idioms' corpus from national languages (galician, spanish, etc.) and foreign languages (french, italian, etc.). Idioms' classification and lexicographic treatment. Idioms' teaching in foreign languages. Constrastive studies of phraseological and paremiological system in languages. An atlas' s creation in european phraseology and paremiology. Identification of the phraseological and paremiological minimum in languages. Ethnolinguistic and intercultural studies in phraseology and paremiology
Technology services
  • Didactic material's creation for teaching idioms in foreign languages (till C2 level in the Reference Commun European Frame). Help for speakers to improve comprehensive and expressive skill. Linguistic and cultural heritage's preservation. Creation of a resources centre on line for phraseology and paremiology research.
Key words
  • phraseology; paremiology; phraseography; paremiography; contrastive studies; ethnolinguistic and Intercultural studies; textual studies; technical phraseology; phraseodidactics; linguistic atlas: the paremiological/phraseological minimum
Researchers
Name Position PIID ORCID Contact:
GONZALEZ REY, MARIA ISABELCoordinador592480000-0002-8015-344XE-Mail: misabel.gonzalez.rey@usc.es
Anderson McGuire, JoDeeMembro58246
MONTES LOPEZ, MARIAMembro596910000-0001-8678-8799
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
Julia SEVILLA MUÑOZ  Universidad Complutense de Madrid
José Enrique Gargallo Gil  Universidad de Barcelona
Lucília Maria Vieira Gonçalves Chacoto  Universidade do Algarve (PORTUGAL)
Daniela Dinca -  Université de Craiova (Roumanie)
Rosemeire Selma Monteiro Plantin  Universidade Federal do Ceará (Brasil)
Vanessa Fernández Pampín  Universidad Complutense de Madrid
Vilmos Bardosi   Universidade ELTE de Budapest (Hungría)
Florence DETRY -  Universitat de Girona
María de los Ángeles Solano Rodríguez  Universidad de Murcia
Pedro Mogorrón Huerta  Universidad de Alicante
Xesús Ferro Ruibal  Centro de Investigación Ramón Piñeiro (CIRP) - Real Academia Galega
Salah MEJRI   Université Paris 13 - CNRS - Laboratoire LDI
Maria Luisa Ortiz Alvarez  UNIVERSIDAD DE BRASÍLIA - BRASIL
María Eugenia Olimpio de Oliveira Silva  Universidad de Alcalá
Béatrice Martinez Marnet  Universidad Complutense de Madrid
Rossana Sidoti   Università degli Studi di Messina
Julia Miller   The University of Adelaide, AUSTRALIA
Katerina Mihajlovska   Universidad de Skopje (República de Macedonia)
Simone Greco   Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Mireia López Simó  Universidade de Alicante
María del Carmen Parra Simón  Universidade de Alicante
Maribel Peñalver Vicea  Universidade de Alicante
Sandrine Fuentes Crespo  Universidade Autónoma de Barcelona
Giuseppe Trovato   Università Ca' Foscari di Venezia
Aira Iratxe Rego Rodríguez  Universidad de Extremadura (Cáceres)
Mohammed Boughaba   Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos)
Chunyi Lei   Universidad de Granada
Marie-Évelyne Le Poder   Universidad de Granada.
Andrea Rubert   Universidade do Minho
Marta Saracho Arnáiz  Escola Superior de Educação del Politécnico do Porto
RUBEN BABIO BARREIRO  Universidad de Santiago de Compostela
CARLA FIGUEIRAS CATOIRA  CESUGA (Universidad Privada de A Coruña)
Mariangela Albano   Universidad Dokuz Eylül de Izmir (Turquía)
Mélody Rodríguez Cebrián  Universidad de Murcia
From: To:
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact