USC » Research » Researchers » Catalogue of Research Groups
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-1215 - MOLECULAR ANALYSES AND VACCINE DEVELOPMENT FOR MENINGOCOCCAL MENINGITIS

Group info
Code: GI-1215
Short Name: Meningitis
Name: Molecular Analyses and Vaccine Development for Meningococcal Meningitis
Department: Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía
Contact: Telf.

Research field
  • Analysis of Neisseria meningitidis outer membrane complexes
  • Development of vaccines against meningococcal meningitis
Technology services
  • Proteome and Immunome analysis
  • Flow citometry antigen analysis
  • Purification and analysis of bacterial membrane proteins and antigens
Key words
  • Vaccines; Antigens; Membrane proteins; Meningitis; Neisseria; Genomics; Proteomics, Immunoproteomics
Researchers
Name Position ORCID Contact:
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
From: To:
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact