USC » Research » Investigation » Research-Groups » Standard search engine
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Standard search engine
Advanced search engine
Rules
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job opportunities in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-1270 - ANIMAL BIODIVERSITY

Group info
Code: GI-1270
Short Name: BIODA
Name: Animal biodiversity
Department: Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Contact: Telf.

Research field
  • Biology, sistematic and ecology of Vertebrates
  • Management and conservation of fauna on protected areas
  • Biodemography
Technology services
  • Monitoring wildlife in EIS
  • Management of endangered species
  • Wetland management
Key words
  • Vertebrates; conservation; management; protected areas; wetlands; marine benthos
Researchers
Name Position ORCID Contact:
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
From: To:
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact