USC » Research » Investigation » Research-Groups » Standard search engine
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-1270 - ANIMAL BIODIVERSITY

Group info
Code: GI-1270
Short Name: BIODA
Name: Animal biodiversity
Department: Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Contact: Telf.

Research field
  • Biology, sistematic and ecology of Vertebrates
  • Management and conservation of fauna on protected areas
  • Biodemography
Technology services
  • Monitoring wildlife in EIS
  • Management of endangered species
  • Wetland management
Key words
  • Vertebrates; conservation; management; protected areas; wetlands; marine benthos
Researchers
Name Position ORCID Contact:
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
From: To:
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact