USC » Research » Investigation » Research-Groups » Standard search engine
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-1366 - THE VERBAL REGIME NAD THE STRUCTURE OF THE CLAUSE IN MEDIEVAL AND CLASSICAL SPANISH

Group info
Code: GI-1366
Short Name: The verbal regime in medieval and classical spanish
Name: The verbal regime nad the structure of the clause in medieval and classical spanish
Department: Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral
Contact: Telf.

Research field
  • Dictionary of construction and verbal regime. Structure of the clause. Diachronic Syntax Dictionary of frequencies. Verbal valency
Technology services
  • Edition of monograph warks and paper abaout historical linguistic. Dictionary of construction and regimen of the spanish language. Communications in the national and international congresses.
Key words
  • Syntax; verb; valency; dictionary; government.
Researchers
Name Position ORCID Contact:
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
From: To:
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact