USC » Research » Investigation » Research-Groups » Standard search engine
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-1366 - THE VERBAL REGIME NAD THE STRUCTURE OF THE CLAUSE IN MEDIEVAL AND CLASSICAL SPANISH

Group info
Code: GI-1366
Short Name: The verbal regime in medieval and classical spanish
Name: The verbal regime nad the structure of the clause in medieval and classical spanish
Department: Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral
Contact: Telf.

Research field
  • Dictionary of construction and verbal regime. Structure of the clause. Diachronic Syntax Dictionary of frequencies. Verbal valency
Technology services
  • Edition of monograph warks and paper abaout historical linguistic. Dictionary of construction and regimen of the spanish language. Communications in the national and international congresses.
Key words
  • Syntax; verb; valency; dictionary; government.
Researchers
Name Position ORCID Contact:
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
From: To:
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact