USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servicios de apoyo a la investigación
Informes de I+D de la USC

Servicios a la Investigación
Servicios a investigadores
Financiamiento a la investigación
Proyectos Internacionales de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Servicion de Gestión de Actividades de I+D (Gestión Económica de I+D)
Producción Científica
Ofertas de Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Otros
Registro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

 » 


Axudas Proxectos Piloto 2019

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal.

Información da convocatoria


Entidad Convocante: Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)
Publicado en:
Plazo: 06/03/2019
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Estas axudas teñen como obxectivo a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal, e convocar estas axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o ano 2019. As iniciativas de innovación traduciranse na implantación de proxectos piloto ou no desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agrícola, alimentario e forestal e agroalimentario.


Entidad Convocante: Consellería do Medio Rural
Publicado en: Outros
Plazo: 06/03/2019
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2019

Estado: Abierta
Resumen:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: grupos con potencial de crecemento.

DOG


Entidad Convocante: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaPROXECTOS NOVOS PARA DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021

Estado: Cerrarda
Resumen:

Co obxectivo de participar na convocatoria de axudas a proxectos orixinais de dinamización do Ano Santo Xacobeo 2021, e na consideración de que o número de propostas por institución esta restrinxida a 3, as Vicerreitorías de Investigación e Innovación e de Comunicación, Cultura e Servizos publican esta convocatoria de expresión de interese, para coñecer as iniciativas previstas.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 05/02/2019
Enlace de interés: Abrir páxinaACELERADOR DE TRANSFERENCIA

Estado: Cerrarda
Resumen:

Ábrese o prazo para presentar propostas ao programa "Acelerador de Transferencia". O programa "Acelerador de Transferencia", promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado.  

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o "Acelerador de Transferencia" son:

1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;

2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto;  

3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no "Acelerador de Transferencia" sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Como novidade nesta sexta convocatoria tamén poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o "Acelerador de Transferencia" remata o  07 de novembro de 2018.

Pode acceder a convocatoria na seguinte ligazón:

http://www.usc.es/gl/investigacion/avte/investigadores/valorizacion.html


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 07/11/2018
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG 2018

Estado: Cerrarda
Resumen:

Modalidade A: mellora das agrupacións estratéxicas de investigación recoñecidas e que xa foron obxecto das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia.

Modalidade B: creación de novas agrupacións estratéxicas de investigación.

Estas agrupacións, son definidas como tales polas universidades propoñentes é, polo tanto, corresponderá a USC definilas, validalas e presentar as solicitudes.

DOG


Entidad Convocante: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Publicado en:
Plazo: 13/08/2018
Enlace de interés: Abrir páxinaUnidades mixtas de investigación 2018

Estado: Cerrarda
Resumen:

A creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación, como instrumento favorecedor da cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

(código de procedemento IN853A)

Convocatoria


Entidad Convocante: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Publicado en:
Plazo: 06/08/2018
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2018

Estado: Cerrarda
Resumen:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: grupos con potencial de crecemento.
  • Modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente.

DOG


Entidad Convocante: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Publicado en:
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria CONECTAPEME

Estado: Cerrarda
Resumen:

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) publicou a convocatoria de axudas para fomentar a cooperación entre as pemes e os demáis axentes do Sistema Rexional de Innovación a través do apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia (PROGRAMA CONECTA PEME). A USC poderá participar como ENTIDADE SUBCONTRATADA por parte dunha ou varias  empresas para a colaboración na realización de actividades de investigación dentro do proxecto.


Entidad Convocante: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Plazo: 09/03/2018
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas para el apoyo de proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal

Estado: Cerrarda
Resumen:


Ayudas para el apoyo de proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal

Las ayudas para la implantación de proyectos piloto, desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agroalimentario, agrícola y forestal, bajo la submedida 16.20, tendrán un efecto directo sobre el área focal 3A establecida en el PDR 2014-2020: Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrarios, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

Al mismo tiempo, tendrán efectos secundarios sobre las áreas focales:

– 2B: facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados y, en particular, el relevo generacional.

– 5B: uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de productos agrarios.

– 5C: facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.


Entidad Convocante: Consellería do Medio Rural
Publicado en:
Plazo: 18/02/2018
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas para la ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI) 2018

Estado: Cerrarda
Resumen:

Estas ayudas, bajo la submedida 16.12, en materia de productividad y sostenibilidad agrícola y forestal, tendrán un efecto directo sobre el área focal 3A establecida en el PDR 2014-2020: mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrarios, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

Al mismo tiempo, tendrán efectos secundarios sobre las áreas focales:
– 2B: facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional.
– 5B: uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de productos agrarios.
– 5C: facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.


Entidad Convocante: Consellería do Medio Rural
Publicado en:
Plazo: 17/02/2018
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación

Estado: Cerrarda
Resumen:

El objeto de la orden es establecer el marco normativo que regula la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la Xunta de Galicia en materia de cooperación al desarrollo, para los siguientes tipos de proyectos:

  • Proyectos en el exterior ejecutados por las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo (ONGD)
  • Proyectos en el exterior ejecutados por los otros agentes de cooperación reconocidos por la Ley 3/2003, do 19 de junio, de cooperación para el desarrollo (universidades, empresas, sindicatos, fundaciones, comunidades galegas, etc)

La convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación en el exterior se viene publicando desde el año 1995. La convocatoria tiene carácter bianual (2018-2019), y será financiada con un importe total de 3.262.500 euros, lo que representa un incremento de más de un 8% respecto a la dotación de la convocatoria del año 2017, conforme a la siguiente distribución:

  • Proyectos en el exterior de ONGD: 2.762.500 € (1.105.000 € en el año 2018 y 1.657.500 € en 2019).
  • Proyectos en el exterior de otros agentes: 500.000 € (200.000 € en el año 2018 y 300.000 € en 2019).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180109/AnuncioG0244-181217-0001_gl.pdf


Entidad Convocante:
Publicado en:
Plazo: 09/02/2018
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto