USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas de Investigación Manuel de Oya 2018

Estado: Aberta
Resume:

Poderán solicitar as bolsas os estudantes de último curso de grao de calquera carreira universitaria de ciencias ou dun curso de posgrao, sempre que se trate de centros de ensino superior de universidades españolas.

Así mesmo, admitiranse as solicitudes de licenciados e titulados superiores de calquera carreira de ciencias. En todo caso, a data de nacemento dos solicitantes deberá ser posterior ao 1 de xaneiro de 1988.

Os solicitantes deberán contar cun director de proxecto que pertenza a unha universidade ou centro de investigación español.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 02/10/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Beatriz Galindo de atracción del talento

Estado: Pechada
Resume:

Trátase dunha convocatoria de axudas inédita que pretende promover o fortalecemento institucional das Universidades  a través da incorporación de  talento investigador que desenvolvese parte da súa carreira profesional en centros de investigación e universidades estranxeiras.


Entidade Convocante: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Publicado en: Outros
Prazo: 20/04/2018 ás 14:00h
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública 5/2018 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 18/05/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-06-2018: Métodos matemáticos para la optimización integral de la toma de decisiones en la industria: Optimización en plantas de proceso industrial

Estado: Aberta
Resume:

1) OT-06/2018/P1: Perfil orientado ao modelado matemático de problemas no ámbito da Estatística e a Investigación Operativa.

  • Expediente académico do grao ou licenciatura, enxeñería, máster e/ou doutoramento.
  • Grao de afinidade das titulacións do candidato cos ámbitos da Estatística e a Investigación Operativa.
  • Coñecemento e experiencia previa en optimización matemática e modelos de predición estatística, e na implementación e validación en computador de algoritmos e métodos propios destas disciplinas.
  • Coñecementos de inglés.

 

2) OT-06/2018/P2: Perfil orientado ao apoio en computación avanzada.

  • Expediente académico do grao ou licenciatura, enxeñería, máster e/ou doutoramento.
  • Grao de afinidade das titulacións do candidato cos ámbitos da Informática e a Estatística e Investigación Operativa.
  • Coñecemento e experiencia previa na computación de altas prestacións, especialmente na implementación e paralelización de algoritmos de optimización matemática e predición estatística.
  • Coñecementos de inglés.

Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 01/06/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


XV Edición do Premio de Investigación sobre Patoloxías por Sensibilidade ao Glute/Trigo

Estado: Aberta
Resume:

A Asociación de Celíacos e Sensibles ao Glute da Comunidad de Madrid fomenta a investigación sobre as enfermidades asociadas ao consumo de alimentos con glute e o seu tratamento, a dieta sen glute, contribuíndo no financiamento de proxectos realizados por investigadores españois. Desde 2003, destinou 268.000 euros a este fin.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 01/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios 2018 (Real Academia de Doctores de España)

Estado: Aberta
Resume:

A Real Academia de Doutores de España, coa colaboración de Alcaliber e AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empesas), convoca os Premios á Investigación 2018 para teses doutorais que obtivesen a cualificación de sobresaliente cum laude.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/05/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaXIX Concurso Nacional para a adxudicación de Axudas á Investigación en Ciencias da Vida e da Materia

Estado: Aberta
Resume:

Na presente Convocatoria, a Fundación anuncia a concesión de Axudas que sirvan de estímulo a novos proxectos beneficiosos para a nosa sociedade e, en definitiva, para a comunidade científica internacional.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios Jóvenes Investigadores "Agustín de Betancourt" y "Juan López de Peñalver"

Estado: Aberta
Resume:

O premio "Agustín de Betancourt e Molina" destínase a persoas individuais que realizasen labores notorios de investigación no campo da enxeñería, conducentes a asentar as bases e/ou propiciar novos desenvolvementos e innovacións en calquera dos seus ámbitos profesionais.

O premio "Juan López de Peñalver" está destinado a persoas individuais ou a equipos de traballo formados por membros que maioritariamente teñan menos de 40 anos de idade, que realizasen labores notorios de desenvolvemento e innovación, contribucións profesionais destacadas ou obra singular en calquera dos ámbitos profesionais da enxeñería española. No caso dun equipo farase explícito o director do mesmo, que terá, en todo caso, unha idade menor de 40 anos e que asinará a candidatura


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto