USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas de investigación en universidades ou centros no estranxeiro 2019

Estado: Aberta
Resume:

A Fundación Alfonso Martín Escudeiro convoca 30 bolsas para realizar traballos de investigación en universidades ou centros de investigación no estranxeiro, en temas que estean comprendidos nalgunha das seguintes áreas:

• Agricultura e gandería
• Ciencias do mar
• Ciencias da saúde
• Tecnoloxía de alimentos


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 06/05/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Analíticas para investigadores españois en España 2019

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Desde a Fundación Palarq convócanse unhas axudas para o emprego de técnicas analíticas sobre bens paleo-arqueolóxicos, tanto conxuntos de materiais procedentes dun xacemento, como analíticas sobre un mesmo tipo de elemento, recuperado en diversidade de xacementos.

Con esta convocatoria preténdese impulsar este tipo de estudos sobre o territorio español, e por equipos liderados desde España, insertos en Proxectos de Investigación en vixencia no momento da súa solicitude.

O financiamento das analíticas será de ata un máximo de 10.000 € por axuda.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/03/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-06/2019: Búscase un xestor/a de transferencia e tradutor/a de tecnoloxía na área de Simulación Numérica para ITMATI

Estado: Aberta
Resume:

"CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA MATEMÁTICA A LA INDUSTRIA".

Esta contratación realízase no marco do Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as tres universidades galegas para consolidar a Unidade de Transferencia da Ciencia e da Tecnoloxía Matemática á Industria do Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 28/03/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública 6/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 25/03/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública 5/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 14/03/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premio ao Mellor Traballo Fin de Máster sobre Ciencia e Tecnoloxía Nuclear

Estado: Aberta
Resume:

A Sociedad Nuclear Española, SNE, consciente da importancia que teñen as novas xeracións no mantemento da ciencia e a tecnoloxía nuclear, promociona eventos dedicados aos estudiantes entre os que destaca a concesión do Pre- mio SNE ao mellor traballo ou proxecto fin de Máster. Poderán optar ao Premio todos os traballos, e proxectos que se presentaron en universidades españolas durante os cursos académicos 2017-2018 e 2018-2019, cuxo contido estea relacionado coa ciencia e/ou tecnoloxía nuclear e que non fosen presentados como relatorios na Reunión Anual da SNE nin en anteriores convocatorias deste Premio.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 14/04/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina18º Premio Fundación Banco Sabadell á Investigación Económica

Estado: Aberta
Resume:

A Fundación Banco Sabadell, co obxectivo de incentivar e recoñecer o traballo dos investigadores españois nos campos do coñecemento económico, empresarial e social, e contribuír á análise e formulación de alternativas que promovan o benestar social, fai pública a convocatoria do XVIII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 16/04/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios Jóvenes Investigadores "Agustín de Betancourt" y "Juan López de Peñalver"

Estado: Aberta
Resume:

O premio "Agustín de Betancourt e Molina" destínase a persoas individuais que realizasen labores notorios de investigación no campo da enxeñería, conducentes a asentar as bases e/ou propiciar novos desenvolvementos e innovacións en calquera dos seus ámbitos profesionais.

O premio "Juan López de Peñalver" está destinado a persoas individuais ou a equipos de traballo formados por membros que maioritariamente teñan menos de 40 anos de idade, que realizasen labores notorios de desenvolvemento e innovación, contribucións profesionais destacadas ou obra singular en calquera dos ámbitos profesionais da enxeñería española. No caso dun equipo farase explícito o director do mesmo, que terá, en todo caso, unha idade menor de 40 anos e que asinará a candidatura


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto