USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Programa Europeo de bolsas para formación en Avaliación de Riscos Alimentarios (EU-FORA) 2018/2019

Estado: Aberta
Resume:

EU- FORA é unha oportunidade única para os científicos novos da UE e a  AELC. O programa ofrece aos candidatos motivados a ampliación dos seus coñecementos e experiencia práctica na avaliación de riscos de seguridade alimentaria.

O obxectivo principal do programa é a avaliación de riscos químicos e  microbiológicos. Está dirixido a profesionais dos campos: bioloxía molecular, bioloxía,  microbiología, veterinaria / medicina humana, agronomía / ciencias agrícolas, bioquímica, química, ciencias ambientais, tecnoloxía de alimentos ou toxicoloxía.

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-european-food-risk-assessment-fellowship-programme-2020-196


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/01/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 1/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 23/01/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria preselección persoal investigador distinguido

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a preselección de persoal investigador distinguido para poder concorrer a vindeira Convocatoria da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 10/01/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2020

Estado: Aberta
Resume:

Poderán ser candidatos aos Premios os investigadores de carácter preclínico (investigación básica orientada á obtención de coñecemento con aplicación clínica), e clínico (investigación sobre humanos), que desenvolvan a súa actividade en centros sanitarios e/ou centros de investigación, públicos ou privados, en España.


Entidade Convocante: Fundación Lilly
Publicado en: Outros
Prazo: 17/02/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Subvencións de Accións de cooperación para o desenvolvemento para a formulación técnica de proxectos de cooperación para o desenvolvemento correspondentes ao 2020

Estado: Aberta
Resume:

Estas subvencións financiarán gastos da formulación técnica de propostas de proxectos a aquelas entidades que, sendo seleccionadas nunha lista curta dunha convocatoria internacional de conformidade co disposto no apartado anterior, presenten a proposta á segunda fase do procedemento dentro do período comprendido entre o 10 de xaneiro de 2020 e o 10 de setembro de 2020.

Quedan excluídos da presente convocatoria as licitacións de contratos de obras e subministracións.


Entidade Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e de Cooperación
Publicado en: Outros
Prazo: 11/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de subvencións pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento e impulso da sustentabilidade pesqueira e acuícola, no marco do Programa pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) en 2019

Estado: Aberta
Resume:

O Programa  pleamar, pretende reforzar a sustentabilidade do sector pesqueiro e acuícola español, impulsando a colaboración entre organizacións e institucións públicas e privadas que comparten o obxectivo de preservar os ecosistemas mariños e as actividades sustentables que neles desenvólvense.


Entidade Convocante: Fundación de Biodiversidad
Publicado en: Outros
Prazo: 12/04/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria do Instituto de Salud Carlos III - 2020 - AES 2020 (Acción estratéxica en Saúde)

Estado: Aberta
Resume:

Resolución da Dirección do Instituto de Saúde Carlos III O.A., M.P., pola que aproba a convocatoria para o ano 2020 mediante tramitación anticipada da concesión de axudas da Acción Estratéxica de Saúde 2017-2020.

Para poder garantir a presentación de solicitudes en prazo, débese ter en conta os siguientes prazos internos:

-Proxectos de investigación en saúde (Modalidade Proxectos de investigación en saúde): 21 de xaneiro ao 13 de febreiro do 2020. PRAZO INTERNO REMATA O 10 DE FEBREIRO.

-Proxectos de investigación en saúde (Modalidade Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico en saúde): 28 de xaneiro ao 20 de febreiro do 2020. PRAZO INTERNO REMATA O 17 DE FEBREIRO.

Link de interese: https://sede.isciii.gob.es/


Entidade Convocante: Instituto de Salud Carlos III
Publicado en: Outros
Prazo: 20/02/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación

Estado: Aberta
Resume:

Código de procedemento PR803D:

– Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento.

– Universidades.

– Empresas e organizacións empresariais.

– Sindicatos.

– Comunidades galegas no exterior.

– Outros axentes sociais ou entidades que teñan entre os seus fins a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento.

ver pdf


Entidade Convocante: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 14/02/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto