USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job opportunities in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal

State: Open
Summary:

Cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Estas axudas teñen como obxectivo a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal, e convocar estas axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o ano 2019. As iniciativas de innovación traduciranse na implantación de proxectos piloto ou no desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agrícola, alimentario e forestal e agroalimentario.


Financing institution: Consellería do Medio Rural
Published in: Outros
Deadline: 06/03/2019
Links of interest: Open pageOpen Innovation Competition Program

State: Open
Summary:

A empresa Asahi Kasei Pharma (Xapón) abriu unha convocatoria "Open Innovation Competition Program" dirixida a investigación de desenvolvemento de fármacos para incrementar a súa cooperación con Universidades e empresas arredor do mundo.

O chamamento pecha o 22 de Febreiro as 8:00 a.m. GMT

Na seguinte páxina web podese consultar as liñas nas que teñen interese: www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/en/

Tendo en conta que Asahi Kasei Pharma recibirá a información enviada sen ningún compromiso de confidencialidade, por favor, comproba que a información é estritamente non confidencial. En caso de dúbida contacta co seguinte correo electrónico: avte@usc.es


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 22/02/2019
Links of interest: Open pageOpen Call 02/2019 of recruitment of staff to collaborate in research activities and projects

State: Closed
Summary:

The objective of this call is the recruitment of staff to collaborate in research activities and projects set out in the Annex to this call.

The hired staff will collaborate and work specifically and exclusively on the research activity or project for which they are hired, which is of a purpose-oriented nature and in any case, non-structural, and by means of external financing through participation  in public or private calls, execution of agreements, grants, etc.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 14/02/2019
Links of interest: Open pageADVID Award 2018

State: Open
Summary:

ADVID launches new edition of the ADVID Award, now for the works published in 2018, in scientific areas with relevant importance for the viticulture in the Demarcated Douro Wine Region.

Since 2007, ADVID has established an annual award to attract researchers from various scientific areas to the technical, cultural, and social specificities of viticulture in the Douro Wine Region, to develop and disseminate technology and knowledge that may enhance the technical development of and add value to its winegrowing sector.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 05/03/2019
Links of interest: Open pageOpen Call 3/2019 of recruitment of staff to collaborate in research activities and projects

State: Open
Summary:

The objective of this call is the recruitment of staff to collaborate in research activities and projects set out in the Annex to this call.

The hired staff will collaborate and work specifically and exclusively on the research activity or project for which they are hired, which is of a purpose-oriented nature and in any case, non-structural, and by means of external financing through participation  in public or private calls, execution of agreements, grants, etc.

The selection process will be merit based, through the evaluation of the criteria required for each position.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 21/02/2019
Links of interest: Open pageConvocatoria contratación PRINCIPIA 2019

State: Open
Summary:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA).


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 11/04/2019
Links of interest: Open pageITMATI-OT-05/2019: Gestor/a de Transferencia y Traductor/a de Tecnología en el ámbito de la Estadística, Big Data y Optimización

State: Open
Summary:

"CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA MATEMÁTICA A LA INDUSTRIA". Esta contratación se realiza en el marco del Convenio de Colaboración entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y las tres universidades gallegas para consolidar la Unidad de Transferencia de la Ciencia y de la Tecnología Matemática a la Industria del Consorcio Instituto Tecnológico de Matemática Industrial.


Financing institution: Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI)
Published in: Outros
Deadline: 22/02/2019
Links of interest: Open page


Ayudas


Prácticas AECC - Verano 2019

State: Open
Summary:

Acercar la realidad de la investigación biomédica a los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y completar su formación mediante la realización de prácticas en un laboratorio de investigación, cuya actividad se relacione con cualquiera de las áreas de investigación en cáncer.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 28/02/2019
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact