USC » Research » Researchers » Job opportunities » convocatoria_estabilizacion
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal

Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal

BOE

DOG

Convocatoria (galego)

Convocatoria (castelán)

Corrección erro praza PEI0101. Data publicación: 20/12/2022

Corrección erro apartado 3.5. Data publicación: 20/12/2022

Corrección erro praza PEI0087. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0096. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0099. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0104. Data publicación: 22/12/2022

Corrección erro praza PEI0104-V2. Data publicación: 10/01/2023

Corrección erro praza PEI0104. Data publicación: 24/01/2023

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas. Data publicación: 24/03/2023

Anexo (galego). Data publicación: 24/03/2023

Lista provisional de personas admitidas y excluidas. Fecha publicación: 24/03/2023

Anexo (castelán). Fecha publicación: 24/03/2023

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas. Data publicación: 02/05/2023

Anexo I (galego). Data publicación: 02/05/2023

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Fecha publicación: 02/05/2023

Anexo I (castelán). Fecha publicación: 02/05/2023

Publicación de acordos valoración. Data publicación: 21/06/2023

Nomeamento asesores. Data publicación: 21/06/2023

Correción erro nomeamento asesores. Data publicación: 23/06/2023

Nomeamento asesores. Data publicación: 10/07/2023

Corrección erro praza PEI0077. Data publicación: 13/07/2023

Publicación acordos tribunal sesión 30/08/2023. Data publicación: 04/09/2023

Nomeamento asesora lingua castelá. Data publicación: 04/09/2023

Publicación acordos tribunal relativos á realización proba lingua castelá sesión 30/08/2023. Data publicación: 05/09/2023

Resultados proba lingua castelá. Data publicación: 13/09/2023

Publicación acordo tribunal relativos á fase valoración de méritos: Relación persoas aspirantes con puntuación desgregada e Proposta provisional de persoas seleccionadas, sesión 20/09/2023. Data publicación: 21/09/2023

Publicación acordos tribunal relativos á resolución de reclamacións, puntuación definitiva persoas aspirantes e relación de persoas propostas segundo orde de puntuación acadada para cada praza. Data publicación: 17/10/2023

Resolución do proceso selectivo DOG 16. Data publicación: 23/01/2024

Corrección de erros. Data publicación: 02/02/2024

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact