USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
Notices
PLAN DE DROGAS - PROYECTOS ADICCIONES 2022 - FONDOS EUROPEOS
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de adicciones
Published: 17/08/2022

Publicouse no BOE, o pasado sábado 13 de agosto, a convocatoria de proxectos de investigación sobre adiccións, financiada con fondos europeos, para o ano 2022. Enlace ao sitio https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643658

  • O prazo de presentación de solicitudes na sede do Ministerio de Sanidade remataría o 5 de setembro.
  • As solicitudes deben presentarse desde esta oficina, polo que o prazo interno para que os investigadores nos remitan a documentación sería, como máximo, ata o 30 de agosto, co obxecto de garantir a presentación das solicitudes por parte do Representante Legal.

Enlace á páxina web á Subdelegación do Goberno para o Plan nacional sobre Drogas, onde constan o modelo de solicitude e documentos da convocatoria: https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig_fondosUE.htm

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

PROXECTOS COLABORATIVOS CAMPUS TERRA 2022
Ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra
Published: 12/08/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra.

 Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES 2022
Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones 2022
Published: 10/08/2022

Publicouse no BOE a convocatoria de proxectos de investigación sobre adiccións, para 2022. Enlace ao sitio https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643024

- O prazo de presentación de solicitudes remataría o 9 de setembro.

- O prazo interno para subir a documentación á aplicación SIGES sería, como máximo, ata o 5 de setembro, co obxecto de garantir a presentación das solicitudes por parte do Representante Legal.

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (CONVOCATORIA 2022)
Axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano
Published: 09/08/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as Axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano

Prazo de presentación: ata o 16 de setembro ás 14:00 h.

Poden acceder aos formularios na seguinte ligazón: documentación

Santiago de Compostela, 09 de agosto de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AYUDAS A LA MOVILIDAD PARA ESTANCIAS BREVES Y TRASLADOS TEMPORALES DE BENEFICIARIOS FPU 2022
Resolución definitiva das "ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de beneficiarios FPU 2022"
Published: 01/08/2022

Ven de publicarse na web do Ministerio de Universidades a resolución definitiva das "Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de beneficiarios FPU 2022"

Santiago de Compostela, 01 de agosto de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CRETUS
Resolución concesión bolsas iniciación investigación-CRETUS
Published: 26/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución concesión bolsas iniciación investigación-CRETUS

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CAMPUS TERRA 2022
Convocatoria Bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra
Published: 26/07/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as Bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022

 Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Relación de concesións definitiva logo da súa subsanación das axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Published: 18/07/2022

Ven de publicarse na web da Vicerreitoría de Política Científica a relación de concesións definitiva logo da súa subsanación das axudas para a organización de congresos e reunións científicas

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

PROGRAMA INTERREG SUDOE 2021-2027
Programa Interreg SUDOE 2021-2027, documentación do seminario pre-lanzamento e data estimada da primeira convocatoria de proxectos
Published: 13/07/2022

As autoridades nacionais do programa SUDOE veñen de publicar as presentacións do seminario de pre-lanzamento do programa INTERREG SUDOE 2021-2027, celebrado en Toulouse o pasado 7 de xullo.

Neste seminario comunicouse que a primeira convocatoria de proxectos publicarase no último trimestre de 2022 (calendario provisional suxeito a cambios). De estar interesados en participar poden contactar con proxectos.interreg@usc.es para ampliar a información.

Poden acceder ás presentacións en: https://www.interreg-sudoe.eu/sudoe-2021-2027/seminario-pre-lanzamiento

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

CONTRATOS PREDOUTORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución definitiva de adxudicación contratos predoutorais USC-Santander
Published: 07/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución definitiva de adxudicación das axudas para contratos predoutorais, correspondente á modalidade de plan propio de captación de investigadores/as predoutorais en formación USC-Santander

Santiago de Compostela, 07 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DESTINADOS AO DESENVOLVEMENTO DE MEDIDAS DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2022
Listaxe definitiva admitidos e excluídos - proxectos contra a violencia de xénero
Published: 06/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva admitidos e excluídos - proxectos contra a violencia de xénero

Santiago de Compostela, 06 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Published: 28/06/2022

Ven de publicarse na web da Vicerreitoría de Política Científica a resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas

Prazo de subsanación: 05/07/2022 ás 23:59.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] more

CONVOCATORIA PREDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra
Published: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] more

CONVOCATORIA POSDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra
Published: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA O USO DAS INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN 2022
Resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022
Published: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS DE VERÁN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE - 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE
Published: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN IMATUS 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS
Published: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] more

AXUDAS PREDOUTORAIS E POSDOUTORIAS CAMPUS TERRA 2022
Resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022
Published: 16/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro a resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A PUBLICACIÓN EN ABERTO (CURSO 2021-2022)
Convocatoria das axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022)
Published: 09/05/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da usc as axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022).

Santiago de Compostela, 09 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

PROGRAMAS PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela
Published: 06/04/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela.

Documentos e ligazóns de interese:

Santiago de Compostela, 06 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more


<< Other notices

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact