USC » Research » Directory
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Directory of the Vicehancellorship for Scientific Policy

--


VICECHANCELLORSHIP
Address
--
Management staff

UNIT INVESTIGATION RESEARCH
Address
Director
Division of Call Service and Human Resources R+D
Division of Economic
Oficina Next Generation da USC
Information Management
Punto de antención, información e servizos

UNIT OF PROMOTION AND SCIENTIFIC STRATEGY
Address
Director
Division of Promotion
Division of Projects

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO
Address
Direction
Unidad de Apoyo del AVTE
Técnicos del AVTE

AREA OF INFRASTRUCTURE SUPPORT TO RESEARCH
Address
Direction
Assistant Information Management
Research Support TechnicianVICECHANCELLORSHIP

ADDRESS

ViceChancellorship for Scientific Policy
Edificio CACTUS
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo
Edificio CACTUS Lugo
27002 LUGO

Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal

--

--
Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal

Assistant
Fátima Puch Domínguez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

MANAGEMENT STAFF

ViceChancellor of Scientific Policy
María del Pilar Bermejo Barrera
Tel. 881 811 002
Email: vr.cientifica@usc.gal

Secretary ViceChancellor
Mª Sonia Abelenda Pensado
Tel. 881 811 002
Email: vr.cientifica@usc.gal

UNIT INVESTIGATION RESEARCH

ADDRESS


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIRECTOR

DIVISION OF CALL SERVICE AND HUMAN RESOURCES R+D

Head of Subarea
Manuel Boquete Botana
Tel. 881 816 215
Email: manuel.boquete@usc.gal

Head of Department
Javier López Gómez
Tel. 881 816 216
Email: javier.lopez@usc.gal

Head of Department
Rafael Varela Manzano
Tel. 881 816 234
Email: rafael.manzano@usc.gal

Head of Department
David Martínez Martín
Tel. 881 816 213
Email: david.martinez@usc.gal

Head of Sector
Yolanda Yáñez Díaz
Tel. 881 816 217
Email: yolanda.yanez@usc.gal

Assistant
Fátima Puch Domínguez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

Assistant
Puri Franjo Rodríguez
Tel. 881 816 254
Email: purificacion.franjo@usc.gal

Assistant
Mª José Enriquez Luces
Tel. 881 816 265
Email: mariajose.enriquez@usc.gal

Assistant
Jesus Esmorís Martínez
Tel. 881 816 252
Email: jesus.esmoris@usc.gal

Assistant
José Javier Torres Requeijo
Tel. 881 816 211
Email: josejavier.torres@usc.gal

Assistant
Mª Carmen Fernández Gil
Tel. 881 816 253
Email: mariacarme.fernandez@usc.gal

Assistant
Ana Belén Corral Lamela
Tel. 881 816 250
Email: anabelen.corral.lamela@usc.gal

Assistant
Ana Belén Vázquez Fidalgo
Tel. 881 816 258
Email: anabelen.vazquez@usc.gal

DIVISION OF ECONOMIC

Head of Subarea
José Ramón Basante Barbazán
Tel. 881 816 220
Email: joseramon.basante@usc.gal

Head of Sector
Lourdes Calvo Vieito
Tel. 881 816 219
Email: lourdes.calvo@usc.gal

Head of Sector
Emilia Canosa Suárez
Tel. 881 816 266
Email: emilia.canosa.suarez@usc.gal

Head of Department
Carmen Ferreiro Ferreiro
Tel. 881 816 221
Email: carmen.ferreiro@usc.es

Head of Service
Álvaro Vázquez Salgueiros
Tel. 881 816 206
Email: a.vazquez@usc.gal

Head of Department
Berta Lago López
Tel. 881 816 239
Email: berta.lago@usc.gal

Assistant
Carmen Cao López
Tel. 881 816 260
Email: carmen.cao@usc.gal

Assistant
Alba Mª Román Vidarte
Tel. 881 816 207
Email: alba.roman@usc.gal

Assistant
Ángela Castro Lema
Tel. 881 816 280
Email: angela.castro.lema@usc.gal

Project Officer
Eva Gómez Diago
Tel. 881 816 276
Email: eva.gomez@usc.gal

Assistant Manager
Xoán González Dafonte
Tel. 881 816 222
Email: xoan.gonzalez.dafonte@usc.gal

Assistant Manager
Ana Torreiro Taboada
Tel. 881 816 279
Email: ana.torreiro@usc.gal

Auxiliar
Tamara Vázquez Vázquez
Tel. 881 816 225
Email: tamara.vazquez.vazquez@usc.gal

Responsable de Asuntos Económicos
Elisa Pita Caínzos
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

Responable de Asuntos Económicos
Inma Baamonde Pedreira
Tel. 881 816 256
Email: i.baamonde@usc.es

OFICINA NEXT GENERATION DA USC

Address
Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel.
Email: xerencia.oficinamrr@usc.gal

Head of Department
Jacobo Manuel González Fernández
Tel. 881 816 209
Email: jacobomanuel.gonzalez@usc.gal

Assistant Manager
María Jesús Vidal Ínsua
Tel. 881 812 861
Email: mariajesus.vidal@usc.gal

Assistant
Hugo A. Martínez Castro
Tel. 881 816 270
Email: hugoalexandre.martinez@usc.gal

INFORMATION MANAGEMENT

Technology
Santiago Rodríguez Fernández
Tel. 881 816 243
Email: santiago.rodriguez@usc.gal

PUNTO DE ANTENCIÓN, INFORMACIÓN E SERVIZOS

Porter's office
Jose Luaces González
Tel. 881 816 247 / 677 948 936
Email: jose.luaces@usc.gal

UNIT OF PROMOTION AND SCIENTIFIC STRATEGY

ADDRESS


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 263
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIRECTOR

Head of Unit
Emilio M. Martínez Rivas
Tel. 881 816 202
Email: emilio.martinez.rivas@usc.gal

DIVISION OF PROMOTION

Head of Division
Eva Fabeiro Buceta
Tel. 881 816 208
Email: eva.fabeiro@usc.gal

Assistant
Manuel Martínez Rodríguez
Tel. 881 816 249
Email: manuel.martinez@usc.gal

Project Officer
Laura Martínez Rey
Tel. 881 816 238
Email: laura.martinez@usc.gal

Project Officer
María Montero Fernández
Tel. 881 816 277
Email: maria.montero.fernandez@usc.gal

Project Officer
María Isabel Reyero Fernández
Tel. 881 816 262
Email: mariaisabel.reyero@usc.es

Project Officer
Ramón Mazoy Fernández
Tel. 982 822 850
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: ramon.mazoy.fernandez@usc.gal

Project Officer
María Dolores Vega Fernández
Tel. 982 822 852
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadolores.vega@usc.gal

Técnica
Mª del Mar García Ramil
Tel. 982 822 851
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadelmar.garcia@usc.gal

Project Officer
Iago Rodríguez Palmeiro
Tel. 881 816 275
Email: iago.palmeiro@usc.gal

DIVISION OF PROJECTS

Head of Division
Martín Cacheiro Martínez
Tel. 881 816 233
Email: martin.cacheiro@usc.gal

Project Officer
Ángel Duarte Campos
Tel. 881 812 897
Email: a.duarte@usc.gal

Project Officer
Ana Ramos Caruncho
Tel. 881 811 113
Email: anamaria.ramos.caruncho@usc.gal

Project Officer
Sami Ashour
Tel. 881 812 876
Email: sami.ashour@usc.gal

Project Officer
Jaime Fernández Pita
Tel. 881 812 852
Email: jaime.fernandez.pita@usc.gal

Project Officer
María Jesús Longa Sayans
Tel. 881 811 115
Email: mjesus.longa@usc.gal

Project Officer
María Dolores Sáchez Santos
Tel. 881 816 232
Email: mdolores.sanchez@usc.gal

Project Officer
Natalya Solomatina
Tel. 881 816 237
Email: natalya.solomatina@usc.gal

Project Officer
Pablo Gens Montes
Tel. 881 816 204
Email: pablo.gens@usc.gal

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO

ADDRESS

Vivendas dos Catedráticos
Avenida das Ciencias nº 6, 4º dereita
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 970 131
fax. 881 815 575
Email: avte@usc.gal

DIRECTION

Director
José Luis Villaverde Acuña
Tel. 881 815 578
Email: joseluis.villaverde@usc.gal

UNIDAD DE APOYO DEL AVTE

TÉCNICOS DEL AVTE

Technology
Susana Torrente Vilasánchez
Tel. 881 815 585
Email: susana.torrente@usc.gal

Technology
Alberto Rodríguez Calvo
Tel. 881 815 586
Email: alberto.rodriguez@usc.gal

Technology
Diego Suárez Pousa
Tel. 881 815 581
Email: diego.suarez@usc.gal

Technology
Eva López Barrio
Tel. 881 815 560
Email: eva.lopez@usc.gal

Technology
Sabela López Figueiras
Tel. 881 815 526
Email: sabela.lopez.figueiras@usc.gal

Technology
Lydia Fernández Pérez
Tel. 881 815 582
Email: lydia.fernandez@usc.gal

Technology
Montserrat Camiña Tato
Tel. 881 815 541
Email: montserrat.camina@usc.gal

Technology
Beatriz Pérez Rey
Tel. 881 815 561
Email: beatriz.perez@usc.gal

Technology
Soledad Anguiano Igea
Tel. 881 815 595
Email: soledadfelisa.anguiano@usc.gal

Technology
Diego Alaiz Crespo
Tel. 881 815 561
Email: diego.alaiz.crespo@usc.gal

AREA OF INFRASTRUCTURE SUPPORT TO RESEARCH

ADDRESS

Área de Infraestruturas de Investigación
Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.gal

DIRECTION

Area Direction
Dr. José Antonio Costoya Puente
Tel. 881 816 244
Email: riaidt@usc.gal

ASSISTANT INFORMATION MANAGEMENT

RIAIDT Assistant Information Management
Luís Eduardo Leclere Rodríguez
Tel. 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.gal

RESEARCH SUPPORT TECHNICIAN

Research Support Technician
José Manuel Otero Casas
Tel. 881 816 278
Email: jose.otero@usc.gal

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact