USC » Investigación » Avisos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Próxima convocatoria pública de selección de persoal 3/2022
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
Avisos
AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Publicado: 28/06/2022

Ven de publicarse na web da Vicerreitoría de Política Científica a resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas

Prazo de subsanación: 05/07/2022 ás 23:59.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

 

[+] máis

CONVOCATORIA PREDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra
Publicado: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] máis

CONVOCATORIA POSDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra
Publicado: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

MINISTERIO DE CONSUMO
Convocatoria trastornos do xogo 2022
Publicado: 20/06/2022

Publicouse no BOE, por parte do Ministerio de Consumo, a convocatoria de “actividades de investigación relacionadas coa prevención dos trastornos do xogo, cos efectos derivados dos devanditos trastornos ou cos riscos asociados a esta actividade”:

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial, é dicir, ata o 18 de xullo.
 • Para garantir a presentación das solicitudes e evitar inicidencias de última hora na correspondente sede electrónica, para os investigadores interesados establécese un prazo interno ata o 11 de xullo, para remitir a súa proposta a esta oficina.

Máis información: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633747

[+] máis

AXUDAS PARA O USO DAS INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN 2022
Resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022
Publicado: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS DE VERÁN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE - 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE
Publicado: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN IMATUS 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS
Publicado: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] máis

AXUDAS PREDOUTORAIS E POSDOUTORIAS CAMPUS TERRA 2022
Resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022
Publicado: 16/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro a resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG SUDOE 2021-2027
Consulta Pública. Programa Interreg SUDOE 2021-2027
Publicado: 16/06/2022

As Autoridades Nacionais do territorio Sudoe están coordinando o desenvolvemento dos traballos para a preparación do Programa de cooperación Interreg SUDOE 2021-2027.

No marco de dita preparación abriuse un periodo de consulta pública que permanecerá aberto ata o vindeiro día 4 de xullo de 2022 no que cualquera entidade ou persoa interesada poderá facer valoracións respecto ao BORRADOR e outros documentos do programa para o novo periodo. 

Máis información en https://www.interreg-sudoe.eu/sudoe-2021-2027/consulta-publica

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

FINANCIACIÓN PARA PROXECTOS DE I+D+I COLABORATIVOS: LIÑAS ESTRATÉXICAS
Convocatoria 2022 Liñas Estratéxicas do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023
Publicado: 13/06/2022

Práceme comunicarlle que foi publicada a convocatoria 2022 de proxectos de I+D+i en liñas estratéxicas do "Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023”.

Información da convocatoria [pdf - 271 KB]

BOE

Prazos de presentación de solicitudes: 1 de Xullo de 2022 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (5 de Xullo as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.).

Santiago de Compostela, 13 de Xuño de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN IMATUS 2022
Listas provisionais de admitidos e excluídos das Bolsas para a iniciación á investigación iMATUS 2022
Publicado: 09/06/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de admitidos e excluídos das Bolsas para a iniciación á investigación iMATUS 2022

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA POSDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listas provisionais de admitidos e excluídos da convocatoria Posdoutoral Campus Terra
Publicado: 09/06/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de admitidos e excluídos da convocatoria Posdoutoral Campus Terra

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA PREDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listas provisionais de admitidos e excluídos da convocatoria Predoutoral Campus Terra
Publicado: 09/06/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de admitidos e excluídos da convocatoria Predoutoral Campus Terra

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Axudas á Investigación da Universidade de Santiago de Compostela para a realización de proxectos destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero 2022
Publicado: 03/06/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as axudas á Investigación da Universidade de Santiago de Compostela para a realización de proxectos destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero 2022.

Santiago de Compostela, 03 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONTRATOS PREDOUTORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Listas definitivas de admitidos e excluídos Modalidade A Predoutorais en Formación USC-SANTANDER
Publicado: 02/06/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas definitivas de admitidos e excluídos Modalidade A do plan propio de captación de investigadores/as predoutorais en formación USC-Santander.

Santiago de Compostela, 02 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

 

[+] máis

BOLSAS DE VERÁN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE - 2022
Listas provisionais de admitidos e excluídos bolsas de verán Centros Singulares de Investigación
Publicado: 01/06/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de admitidos e excluídos das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE.

Santiago de Compostela, 01 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

 

[+] máis

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
Subvencións para a realización de proxectos de I+D+i relacionados coas funcións do Organismo
Publicado: 30/05/2022

Obxecto: subvencións para a realización de proxectos de I+D+i relacionados coas funcións do Organismo.

As solicitudes deberán presentarse no prazo de dous meses naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado, ou sexa o 24 de xullo. Para garantizar a presentación, establécese un prazo interno ata o 18 de xullo para  que os investigadores interesados remitan a documentación a esta oficina e deseguido presentar o proxecto por parte do Representante Legal.

Os proxectos que se presenten a esta convocatoria terán un período de execución mínimo de dous anos e máximo de tres anos.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-B-2022-16465.pdf

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

INSTITUTO DE LAS MUJERES
Convocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2022
Publicado: 24/05/2022

Ven de publicarse na páxina web do Instituto de las Mujeres a "Convocatoria subvención para la realización de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito universitario realacionadas con la igualdad 2022".

Ver convocatoria (Os anexos IV, V e VI son documentos a cumprimentar pola Vicerreitoría de Política Científica).

Prazo interno de solicitudes USC: 31/05/2022

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
Relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Publicado: 19/05/2022

Ven de publicarse na web do Ministerio de Universidades a relación definitiva de seleccionados (Primeira Fase) para as axudas para a Formación de Profesorado Universitario (FPU)

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN IMATUS 2022
Bolsas para a iniciación á investigación iMATUS 2022
Publicado: 19/05/2022

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.

Información da convocatoria

Prazo de presentación: ata o 03 de xuño de 2022.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS DE VERÁN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE - 2022
Bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE
Publicado: 18/05/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a convocatoria de axudas para o uso das infraestruturas de investigación 2022.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN 2022
Axudas para o uso das infraestruturas de investigación 2022
Publicado: 16/05/2022

 

Ven de publicarse no taboleiro da usc a convocatoria de axudas para o uso das infraestruturas de investigación 2022.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

 

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria predoutorais Campus Terra
Publicado: 13/05/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a convocatoria predoutorais Campus Terra.

 

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Convocatoria posdoutorais Campus Terra
Publicado: 13/05/2022

Ven de publicarse no taboleiro da usc a convocatoria posdoutorais Campus Terra.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

IGAPE
Resumo actual da situación dos PERTES polo IGAPE
Publicado: 13/05/2022

Ven de publicarse o resumo actual da situación dos PERTES polo IGAPE.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PROPIAS USC
Axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Publicado: 13/05/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da usc as axudas para a organización de congresos e reunións científicas.

Convocatoria [pdf - 211 KB]

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA E DE INNOVACIÓN PARA O PERIODO 2021-2023
CONVOCATORIA 2022 PROBA DE CONCEPTO DO PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA E DE INNOVACIÓN PARA O PERIODO 2021-2023
Publicado: 12/05/2022

Práceme comunicarlle que foi publicada a convocatoria 2022 de proxectos de I+D+i para a realización de Probas de Concepto do "Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o periodo 2021-2023".

Os proxectos que desexen participar teñen que cumprir os seguintes requisitos:

 • Os proxectos estarán orientados a valorizar resultados de investigación mediante a realización de actividades que permitan confirmar o potencial innovador da tecnoloxía e incrementar as posibilidades de transferencia a mercado. (Trátase dunha convocatoria similar ao Ignicia de GAIN, DTS do ISCIII, Acelerador de Transferencia da USC, ...).
 • O coñecemento ou o resultado obxecto da proba de concepto debe provir ou estar estreitamente relacionada coa execución dun proxecto de I+D+i financiado pola AEI nas convocatorias de axudas de 2018 e 2019, correspondentes aos programas de Xeración de Coñecemento e Retos Investigación.
 • A duración dos proxectos será de 2 anos e a contía das axudas en ningún caso será superior a 150.000 € por proxecto. 

Máis información 

Prazos de presentación de solicitudes: 27 de maio de 2022 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (31 de maio as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.)

Para calquera dúbida pode  poñerse en contacto coa coa Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) no correo electrónico: avte@usc.es

[+] máis

CONTRATOS PREDOUTORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución reitoral pola que se resolve a modalidade B e se desiste a modalidade A da convocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela
Publicado: 11/05/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución reitoral pola que se resolve a modalidade B e se desiste a modalidade A.

Convócase novamente a modalidade A, para o que se publica a puntuación das áreas de coñecemento corrixida, recollida no Anexo II.

MOI IMPORTANTE: en refencia a modalidade A, disponse a conservación das solicitudes e da documentación presentada polas persoas aspirantes, polo que non terán que volver a realizar unha nova solicitude no caso de que desexen seguir no procedemento. 

O prazo de solicitudes será de CINCO (5) días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación desta resolución.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

 

[+] máis

XORNADA ERC READING DAY
ABERTO PRAZO DE INSCRICIÓN NA XORNADA ERC READING DAY (16 XUÑO, SANTIAGO)
Publicado: 09/05/2022

Estimado/a investigador/a:

Informámosche de que xa está aberto o prazo de inscrición na xornada ERC Proposal Reading Day que terá lugar o vindeiro 16 de xuño en Santiago.

A Xornada ERC Proposal Reading Day é unha iniciativa que ofrece a investigadores candidatos potenciais a unha axuda do Consello Europeo de Investigación (ERC) a oportunidade de ler propostas que foron financiadas nas convocatorias 2014-21 (dispoñibles en papel). Esta xornada, organizada pola FECYT coa colaboración da USC, é posible grazas á xenerosidade dun elevado número de beneficiarios/as de ERC de institucións españolas.

O ERC Reading Day terá lugar nas instalacións do CIMUS, (5h) para un total de 35 participantes (en principio, 20 StG, 10 CoG e 5 AdG). O proceso de selección correrá a cargo da FECYT. Non está contemplada a modalidade on-line.

A INSCRICIÓN debe realizarse a través do enlace: https://www.horizonteeuropa.es/erc/reading-days-2022-spain-pilot

É NECESARIO:
•    Indicar as 2 propostas que desexe ler.  
•    Aceptar que o seu nombre, apelidos e institución sexan comunicados ao investigador autor da proposta.
•    Asinar un acordo de confidencialidade coa FECYT (unha vez confirmada a participación).

Requisitos participación
•    Ser elexible para unha das próximas convocatorias do WP2023.
•    Estar familiarizado/a coa convocatoria de ERC WP2023 .
•    Participar nun único Reading Day nesta edición 2022
•    Ser personal investigador en alguna institución española.

En caso de alta demanda, establecéronse estes criterios de priorización:
•    Ter sido invitado/a á segunda fase da avaliación nunha convocatoria de ERC anterior
•    Ter presentado unha proposta nunha convocatoria ERC anterior.
•    Proximidade da Institución de acogida da persoa lectora ao lugar onde se realiza o Reading Day.
•    Ser personal investigador dunha institución española con menos de 5 proxectos ERC concedidos durante el Programa H2020.
•    Non ter participado como lector/a en alguna das xornadas ERC Proposal Reading Days de 2021.
•    Distribución equilibrada por sesión entre o personal investigador por institución que opta a este servizo.
•    Nas jornadas de xuño darase prioridade na adxudicación de prazas de lectura á modalidade Starting Grant.

Ver programa

Pode consultar o catálogo de propostas dispoñibles e toda a información sobre os requisitos e criterios en https://www.horizonteeuropa.es/erc-proposal-reading-days-2022

Santiago de Compostela, 09 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS PARA A PUBLICACIÓN EN ABERTO (CURSO 2021-2022)
Convocatoria das axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022)
Publicado: 09/05/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da usc as axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022).

Santiago de Compostela, 09 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

 

 

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2022
Lista definitiva de admitidas e de excluídas das axudas de apoio a etapa predoutoral 2022
Publicado: 28/04/2022

Ven de publicarse na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a lista definitiva de admitidas e de excluídas das axudas de apoio a etapa predoutoral 2022

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN PARA ALUMNADO DE MÁSTER (CURSO 2021-2022)
Resolución de concesión das bolsas de iniciación á investigación para alumnos de máster (curso 2021-2022)
Publicado: 22/04/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión das bolsas de iniciación á investigación para alumnos de máster (curso 2021-2022)

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2022
Lista de solicitudes admitidas e excluídas provisionalmente das axudas de apoio a etapa predoutoral
Publicado: 08/04/2022

Ven de publicarse na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas Predoutoral 2022

Santiago de Compostela, 08 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN PARA ALUMNADO DE MÁSTER (CURSO 2021-2022)
Listas provisionais de proposta de admitidos e excluidos das bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de Máster (curso 2021-2022)
Publicado: 08/04/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de proposta de admitidos e excluidos das bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de Máster (curso 2021-2022)

Santiago de Compostela, 08 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

 

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL 2022
Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluidas das Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Publicado: 06/04/2022

Ven de publicarse na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluidas das Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral.

Santiago de Compostela, 06 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

PROGRAMAS PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela
Publicado: 06/04/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela.

Documentos e ligazóns asociadas:

Santiago de Compostela, 06 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE PERSOAL 2/2022
Convocatoria pública de selección de persoal 2/2022
Publicado: 31/03/2022

Comunícase a apertura da OIT Virtual a partir do día 4 de abril para a presentación de propostas de contratación da convocatoria pública de selección de persoal polo procedemento de contratación ordinaria.

A recepción de propostas estará aberta ata o día 11 de abril e a publicación da convocatoria está prevista para a 4ª semana do mes de abril.

Máis información

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

CONVOCATORIA BOLSA ESTADÍA DE 1 ANO EN BRUXELAS SOBRE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
Convocatoria Bolsa estadía de 1 ano en Bruxelas sobre políticas e programas de innovación
Publicado: 30/03/2022

Aberto o prazo de solicitude das prácticas en políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación na oficina de Bruxelas da Fundación Galicia Europa. Aberta a solicitude ata o 18 de abril (inclusive).

Está dirixida a persoas cun perfil preferentemente científico (Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñaría e Arquitectura) para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación.

Pódese consultar toda a información da convocatoria na seguinte ligazón.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL
Listaxe de solicitudes admitidas e excluidas provisionalmente das Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Publicado: 22/03/2022

Ven de publicarse na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a listaxe de solicitudes admitidas e excluidas provisionalmente das Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOUTORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas Modalidade A
Publicado: 11/03/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela (Modalidade A).

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas Modalidade A. Data publicación: 11/03/2022 [pdf - 262 KB]

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN PARA ALUMNADO DE MÁSTER (CURSO 2021-2022)
Bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de Máster (curso 2021-2022)
Publicado: 11/03/2022

Ven de publicarse a convocatoria das bolsas para a iniciación á investigación para alumnado de Máster (curso 2021-2022), o prazo de solicitudes comeza o luns 14 de marzo e remata o 24 de marzo 2022 (incluído).

O obxectivo desta acción será a de fomentar e promover o acceso e a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantado matriculados nun Máster oficial da USC no curso 2021-2022, e que demostraron un nivel de rendemento académico no grao, a través dun plan de formación básica en investigación, centrado nun traballo de investigación supervisado.

Realizada a solicitude a través do rexistro electrónico da USC, deberán rematar o proceso cumprimentando os datos requiridos a través da plataforma informática do Banco Santander á que se accede desde a seguinte ligazón: https://www.becas-santander.com/es

Calquera dúbida relacionada con esta convocatoria pode consultala a través do enderezo electrónico recursoshumanos.programas@usc.es

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

INSTRUCIÓN CONXUNTA I/2022 SOBRE CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN ACTIVIDADES DE I+D+I
Instrución conxunta I/2022 sobre contratación de persoal en actividades de I+D+i
Publicado: 08/03/2022

Pola presente comunícase a publicación no Taboleiro Electrónico da Universidade de Santiago da Instrución conxunta I/2022 da Xerencia e da Vicerreitoría de Investigación e Innovación pola que se concreta a aplicación do Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía de estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo e da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público na USC.

En próximas datas convocarase ao persoal investigador para informar sobre o contido da mesma.

Santiago de Compostela, 08 de marzo de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PARA COMPLETAR A ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL. CONVOCATORIA 2022
Listaxe de solicitudes admitidas e excluidas provisionalmente das Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Publicado: 02/03/2022

Ven de publicarse na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a listaxe de solicitudes admitidas e excluidas provisionalmente das Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral. Convocatoria 2022

Santiago de Compostela, 02 de marzo de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

PROGRAMA INTERREG EUROPE 2021-2027
Aviso: Próxima convocatoria 2022 do Programa Interreg Europe 2021-2027
Publicado: 24/02/2022

No marco dos Programas de Cooperación Territorial (Interreg), financiados con Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), para o período 2021-2027, o denominado programa Interreg Europe, ten por obxecto apoiar proxectos de cooperación interrexional entre institucións públicas dos 27 países da UE, Noruega e Suiza, para o intercambio e transferencia de experiencias, enfoques innovadores e desenvolvemento de capacidades coa finalidade de mellorar os instrumentos políticos de desenvolvemento rexional, incluíndo programas no marco do obxectivo de Investimento de emprego e crecemento

Interreg Europe acaba de publicar os borradores (casi definitivos) do Manual do Programa e dos Termos de Referencia da que será a 1ª convocatoria de axudas, cuxa apertura está prevista para o vindeiro 5 de abril.

Co fin de coñecer as súas características e prioridades adiantamos a información de referencia de dita convocatoria para a súa consulta:   

 • Guía informativa cos aspectos máis relevantes da convocatoria.
 • Termos de referencia da futura convocatoria.
 • Manual do programa  Interreg Europe 2021-2027, con obxectivos e prioridades.
 • Web Interreg Europe, onde consultar a información actualizada, e do periodo anterior 2014-2020 (proxectos financiados, boas prácticas, informes, etc…).

Lembramos o prazo previsto de presentación de solicitudes do 5 de abril ao 31 de maio de 2022. Dita presentación realizarase a través da aplicación que se habilitará na correspondente páxina web do programa.

Para calquera dúbida sobre o programa contacte con: proxectos.interreg@usc.es

[+] máis

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS E OUTRAS ACCIÓNS DE FOMENTO NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
Corrección de erros: Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia
Publicado: 09/02/2022

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (códigos de procedemento ED431C, IN607A, ED431B, IN607B, ED431F e IN607D)

corrección de erros

Santiago de Compostela, 09 de febreiro de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2022
Información relevante relativa á convocatoria de axudas predoutorais
Publicado: 08/02/2022

Consultada á Consellería de Cultura, Educación, e Universidades con respecto a se é posible que un director/a de tese poida avalar varias solicitudes na convocatoria de Axudas Predoutorais confirmamos que sí é posible polo que procedemos a engadir un novo item no documento de FAQs vinculado a esta convocatoria.

Pode a mesma persoa directora de tese avalar varias candidaturas nesta convocatoria de predoutorais da Xunta de Galicia?

Si, a mesma persoa directora de tese de doutoramento poderá avalar varias candidaturas nesta convocatoria.

Pode consultar o resto de preguntas frecuentes na seguinte ligazón

Santiago de Compostela, 08 de febreiro de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

REDE EUSUMO
Convocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo
Publicado: 07/02/2022

A consellería de Emprego e Igualdade ven de publicar a convocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemiento TR811A).

Segundo o artigo 6.4. da convocatoria "ningunha entidade poderá figurar en máis dunha solicitude individual. O incumprimento desta norma dará lugar a que únicamente se dea validez á solicitude presentada en primerio lugar e que se proceda á inadmisión das restantes solicitudes onde figure a entidade incumpridora. Sen embargo, unha mesma entidade poderá figura na solicitude individual e ademais nunha ou varias solicitudes conxuntas, sempre que concorra nestas con diferentes entidades sociais".

Debido ao indicado no parágrafo anterior, é preciso realizar unha preselección de propostas. Para iso, cómpre establecer un prazo interno para amosar o interese nesta convocatoria, prazo que se establece ata o 18 de febreiro. Esta sería a data límite de envío da documentación que será valorada polo Vicerrectorado de Investigación, para seguidamente proceder á selección correspondente.

Ligazón: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR811A

Santiago de Compostela, 07 de febreiro de 2022
Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA ANO 2022
Procedemento de Presentación das Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2022
Publicado: 03/02/2022

 

 

 

Infórmase a todas as persoas interesadas do Procedemento de Presentación das Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2022.

Santiago de Compostela, 03 de febreiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS POSDOUTORAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022
Información da convocatoria sobre as Axudas Posdoutorais da Xunta de Galicia 2022
Publicado: 03/02/2022

 

 

 

Ven de publicarse no DOG as Axudas Posdoutorais da Xunta de Galicia 2022.

 

Máis información

Santiago de Compostela, 03 de febreiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

MOI IMPORTANTE
Información da convocatoria e recordatorio da sesión informativa sobre as Axudas Predoutorais da Xunta de Galicia 2022
Publicado: 01/02/2022

 

 

 

Ven de publicarse no DOG as Axudas Predoutorais da Xunta de Galicia 2022.

 Máis información

Data:     venres 04 de febreiro

Hora:     10:00 h

Lugar: Salón de Actos, Facultade de Matemáticas e por videoconferencia a través da aplicación TEAMS na seguinte ligazón: acceso a videoconferencia

Santiago de Compostela, 03 de febreiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS E OUTRAS ACCIÓNS DE FOMENTO NAS UNIVERSIDADES DO SUG
Borrador da convocatoria de Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento 2022
Publicado: 26/01/2022

Achégase borrador da convocatoria de Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para o 2022, recentemente publicada na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

ver borrador convocatoria

 Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS E OUTRAS ACCIÓNS DE FOMENTO NAS UNIVERSIDADES DO SUG, NOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA E NOUTRAS ENTIDADES DO SISTEMA GALEGO DE I+D+I PARA O 2022
Información sobre a convocatoria de Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG
Publicado: 25/01/2022

Dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade acaban de comunicarnos que o vindeiro 2 de febreiro vaise publicar a convocatoria de Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para o 2022.

Recomendase a todos aqueles grupos de investigación que teñan interese en participar, axustar a composición dos mesmos ás condicións da convocatoria, pois a partir da publicación da mesma, non se van poder realizar modificacións.

Na convocatoria do ano 2021 a composición mínima era:

GRC: Ter, na data de publicación da convocatoria, polo menos cinco (5) investigadores/ as. Cada investigador/a unicamente poderá formar parte da composición dun grupo no ámbito desta convocatoria.
GPC: Ter, na data de publicación da convocatoria, polo menos tres (3) investigadores/ as. Cada investigador/a unicamente poderá formar parte da composición dun grupo no ámbito desta convocatoria.

Segundo a convocatoria do ano 2021, se entende por investigador:

En caso das universidades do SUG, aquela persoa que teña título de doutor/a, que forme parte dun grupo de investigación no rexistro da universidade correspondente do SUG e que teña algunha das seguintes categorías profesionais:

Catedrático/a ou profesor/a titular de universidade ou de escola universitaria.
Profesor/a contratado/a doutor/a ou profesor/a axudante doutor/a.
Profesor/a asociado/a de ciencias da saúde ( PACS).
Profesores/ as eméritos/ as.
Persoal contratado nos programas Beatriz Galindo, Ramón e Cajal, Juan da Cierva, posdoctorales da Xunta de Galicia (excepto aqueles que están na súa fase de estancia no estranxeiro), atracción e retención de talento da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, Oportunius da Xunta de Galicia (persoal investigador baixo a modalidade de investigador/a distinguido/a contratado/a por a Gain ao amparo do Decreto 64/2016, do 26 de maio, polo que se regula o réxime de contratación pola Gain de persoal investigador baixo a modalidade de investigador/a distinguido/a), Marie Curie (neste último caso, sempre que teña adscrición a unha universidade do SUG durante toda a vixencia da axuda), Intalent ou no Programa de captación de talento investigador de excelencia da UVigo. Persoal interino, a condición de que ocupe unha praza das definidas nos parágrafos anteriores.

 Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS PARA COMPLETAR A ETAPA DE FORMACIÓN POSDOUTORAL 2022
Axudas de apoio a etapa de formación posdoutoral Modalidade B
Publicado: 25/01/2022

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 21 de xaneiro de 2022 publicouse a orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para completar a etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481D e IN606C).

Data límite para a presentación da declaración de interese remata: 09-02-2022 as 14:00 horas

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Xunta de Galicia (21/02/2022) é imprescindible que toda a documentación necesaria para a presentación da solicitude esté subida na Sede Electrónica da Xunta de Galicia antes da seguintes datas, a partir das cales a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo: 15-02-2022 as 14:00 horas

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

CONVOCATORIAS ERC
Liña de axudas para a presentación de propostas nas convocatorias xestionadas polo ERC
Publicado: 25/01/2022

As axudas xestionadas polo Consello Europeo de Investigación (en diante ERC do seu nome en inglés, European Research Council) apoian ao persoal investigador de calquera nacionalidade que desexe realizar investigación na fronteira do coñecemento en calquera entidade ou organismo de investigación dos 27 Estados Membros da Unión Europea e países asociados ao Programa Marco da UE. A tal fin o ERC conta, entre outras, coas seguintes modalidades de axudas,

 • ERC Starting Grant (StG): dirixida a apoiar ao persoal investigador, con entre dous e sete anos de experiencia tras rematar o seu doutoramento, para a creación do seu propio equipo de investigación independente.
 • ERC Consolidator Grant (CoG): enfocada a apoiar ao persoal investigador, con entre máis de sete e até doce anos de experiencia tras rematar o seu doutoramento, co fin de consolidar o seu propio equipo de investigación independente.
 • ERC Advanced Grant (AdG): para apoiar ao persoal investigador activo cun historial de logros científicos salientable nos últimos 10 anos e que lideren proxectos excelentes e altamente innovadores nos seus respectivos campos de investigación.
 • ERC Synergy Grant (SyG): cuxo obxectivo é apoiar proxectos de investigación na fronteira do coñecemento que estean liderados por entre 1 a 4 investigadores/as principais que traballan conxuntamente e de xeito complementario para o seu desenvolvemento.

Máis información

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2021
Listaxe das persoas contratadas polas Axudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2021 que gozarán dunha estadía de investigación
Publicado: 23/12/2021

Ven de publicarse na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a relación de persoas investigadoras que gozarán dunha estadía de investigación.

Listaxe estadías predoutorais

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis

XESTIÓN DAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
ACTUALIZACIÓN DA FOLLA RESUMO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Publicado: 10/11/2021

Coa finalidade de simplificar a xestión das actividades de investigación, procedeuse a modificar os modelos de Folla Resumo para a apertura e modificación das actividades de investigación. Os novos modelos están dispoñibles na páxina Web da Vicerreitoría de Investigación e Innovación:

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

[+] máis


<< Outros avisos

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto