USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DO XACOBEO 2021
Convocatoria O teu Xacobeo
Published: 20/12/2019

Atendendo á resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo, e se procede a súa convocatoria para os anos 2020 e 2021 (código de procedemento TU300A) (DOG 29 de novembro de 2019), todos aqueles proxectos que se vaian a candidatar deberán enviarse á Vicerreitoría de Comunicación, Cultura e Servizos (vr.comunicacion@usc.gal) antes das 14:00h do día 23 de decembro. Dos proxectos presentados farase a selección dos dous que serán tramitados a Xunta de Galicia (artigo 2).

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2019
Vicerreitoría de Comunicación, Cultura e Servizos


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact