USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
CONVOCATORIA TELETRABALLO PAS-PERSOAL CAP. VI
Convocatoria de solicitude de prestación de servizos na modalidade de Teletraballo PAS-PERSOAL e CAP. VI
Published: 13/10/2022

Publicada a resolución da Xerencia, de 14 de outubro de 2022, pola que se convoca a solicitude de prestación de servizos na modalidade de Teletraballo, destinada ao persoal de administración e servizos e ao persoal investigador e de apoio á investigación ao que non lle sexa de aplicación o Convenio colectivo do persoal docente e investigador, que ocupe postos de traballo susceptibles de ser desempeñados na modalidade de teletraballo e que realice o rexistro da súa xornada laboral na plataforma informática habilitada para eses efectos.

O prazo de solicitudes comeza o 17 de outubro e remata o 7 de novembro (ambos incluidos).

Ver convocatoria

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica


<< Other notices

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact