USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
Notices
AXUDAS DE APOIO Á ETAPA DE FORMACIÓN PREDOUTORAL 2022
Resolución provisional de concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral (segunda fase)
Published: 19/09/2022

Ven de publicarse a resolución provisional de concesión das axudas de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022).

As entidades solicitantes disporán dun prazo de 10 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da notificación da resolución, para formular alegacións.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CAMPUS TERRA 2022
Listas provisionais de persoas admitidas e excluídas das bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022
Published: 15/09/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas das bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

PROXECTOS COLABORATIVOS CAMPUS TERRA 2022
Ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra
Published: 12/08/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a ampliación do prazo de presentación de solicitudes na convocatoria de proxectos colaborativos Campus Terra.

 Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (CONVOCATORIA 2022)
Axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano
Published: 09/08/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as Axudas para a Recualificación do Sistema Universitario Español para 2022-2023 para a modalidade María Zambrano

Prazo de presentación: ata o 16 de setembro ás 14:00 h.

Poden acceder aos formularios na seguinte ligazón: documentación

Santiago de Compostela, 09 de agosto de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AYUDAS A LA MOVILIDAD PARA ESTANCIAS BREVES Y TRASLADOS TEMPORALES DE BENEFICIARIOS FPU 2022
Resolución definitiva das "ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de beneficiarios FPU 2022"
Published: 01/08/2022

Ven de publicarse na web do Ministerio de Universidades a resolución definitiva das "Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de beneficiarios FPU 2022"

Santiago de Compostela, 01 de agosto de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CRETUS
Resolución concesión bolsas iniciación investigación-CRETUS
Published: 26/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución concesión bolsas iniciación investigación-CRETUS

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN CAMPUS TERRA 2022
Convocatoria Bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra
Published: 26/07/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da USC as Bolsas para a iniciación á investigación Campus Terra 2022

 Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Relación de concesións definitiva logo da súa subsanación das axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Published: 18/07/2022

Ven de publicarse na web da Vicerreitoría de Política Científica a relación de concesións definitiva logo da súa subsanación das axudas para a organización de congresos e reunións científicas

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

PROGRAMA INTERREG SUDOE 2021-2027
Programa Interreg SUDOE 2021-2027, documentación do seminario pre-lanzamento e data estimada da primeira convocatoria de proxectos
Published: 13/07/2022

As autoridades nacionais do programa SUDOE veñen de publicar as presentacións do seminario de pre-lanzamento do programa INTERREG SUDOE 2021-2027, celebrado en Toulouse o pasado 7 de xullo.

Neste seminario comunicouse que a primeira convocatoria de proxectos publicarase no último trimestre de 2022 (calendario provisional suxeito a cambios). De estar interesados en participar poden contactar con proxectos.interreg@usc.es para ampliar a información.

Poden acceder ás presentacións en: https://www.interreg-sudoe.eu/sudoe-2021-2027/seminario-pre-lanzamiento

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2022
A Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

CONTRATOS PREDOUTORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución definitiva de adxudicación contratos predoutorais USC-Santander
Published: 07/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución definitiva de adxudicación das axudas para contratos predoutorais, correspondente á modalidade de plan propio de captación de investigadores/as predoutorais en formación USC-Santander

Santiago de Compostela, 07 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DESTINADOS AO DESENVOLVEMENTO DE MEDIDAS DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2022
Listaxe definitiva admitidos e excluídos - proxectos contra a violencia de xénero
Published: 06/07/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva admitidos e excluídos - proxectos contra a violencia de xénero

Santiago de Compostela, 06 de xullo de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS
Resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas
Published: 28/06/2022

Ven de publicarse na web da Vicerreitoría de Política Científica a resolución de concesión das axudas para a organización de congresos e reunións científicas

Prazo de subsanación: 05/07/2022 ás 23:59.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] more

CONVOCATORIA PREDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra
Published: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos predoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] more

CONVOCATORIA POSDOUTORAL CAMPUS TERRA
Listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra
Published: 27/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a listaxe definitiva de admitidos e excluídos - contratos posdoutorais Campus Terra

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA O USO DAS INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN 2022
Resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022
Published: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión das axudas para uso de infraestucturas de investigación 2022

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS DE VERÁN CIMUS, CIQUS, CITIUS E IGFAE - 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE
Published: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

BOLSAS PARA A INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN IMATUS 2022
Resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS
Published: 17/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución de concesión provisional das bolsas de verán para a o iMATUS

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica 

[+] more

AXUDAS PREDOUTORAIS E POSDOUTORIAS CAMPUS TERRA 2022
Resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022
Published: 16/06/2022

Ven de publicarse no taboleiro a resolución do nomeamento da comisión de avaliación para as axudas predoutorais e posdoutorias Campus Terra 2022

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

AXUDAS PARA A PUBLICACIÓN EN ABERTO (CURSO 2021-2022)
Convocatoria das axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022)
Published: 09/05/2022

Veñen de publicarse no taboleiro da usc as axudas para a publicación en aberto (curso 2021-2022).

Santiago de Compostela, 09 de maio de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more

PROGRAMAS PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela
Published: 06/04/2022

Ven de publicarse no taboleiro da USC a resolución reitoral do 5 de abril de 2022 pola que se regula a creación de programas propios da Universidade de Santiago de Compostela.

Documentos e ligazóns de interese:

Santiago de Compostela, 06 de abril de 2022
Vicerreitoría de Política Científica

[+] more


<< Other notices

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact