USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
CONVOCATORIA PRESELECCIÓN PERSOAL INVESTIGADOR DISTINGUIDO
Corrección de Erros da Resolución do 2 de xaneiro de 2020
Published: 22/01/2020

Con data de hoxe, publicase no taboleiro electrónico a Corrección de Erros da  Resolución do 2 de xaneiro de 2020, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se convoca a preselección por concurso público de méritos, para poder concorrer á vindeira Convocatoria da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/75750/carga.htm

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2020
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación


<< Other notices

Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact