USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
AXUDAS PARA INCENTIVAR A CONSOLIDACIÓN INVESTIGADORA 2022
Convocatoria axudas para incentivar a consolidación investigadora 2022
Published: 02/11/2022

Faise publica a resolución de convocatoria relativa ao procedemento de concesión das axudas para incentivar a consolidación investigadora.

Achéganse os criterios para a selección de candidaturas ás axudas para a consolidación investigadora convocadas por resolución da Axencia Estatal de Investigación.

As persoas interesadas que vaian a participar en dita convocatoria deberán cubrir o forms que se achega antes do 18/11/2022.

ENLACE FORMS

Aquelas persoas candidatas que se atopen en algún caso relativo aos criterios c) e d) deberán achegar un compromiso do departamento.

Santiago de Compostela, 02 de novembro de 2022
Vicerreitoría de Política Científica


<< Other notices

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact